Ukrainian (UA)English (United Kingdom)Russian (CIS)


Напрямки забезпечення екологічних вимог по викидах забруднювачів в повітря в тепловій енергетиці України

Костюковський Б.А., канд. техн. наук, Шульженко С.В., Нечаєва Т.П.
Інститут загальної енергетики НАН України, вул. Антоновича, 172, м. Київ, 03680, Україна
Мова: українська
Джерело: Проблеми загальної енергетики, 2009, 2(20):63-68
Рубрика: Екологічні аспекти енергетики та захист довкілля
УДК: 621.311
Затверджено до друку: 26.11.2009
Анотація: В статті розглянуті проблеми забезпечення необхідних рівнів викидів забруднювачів в атмосферу тепловими електростанціями України на органічному паливі. Визначено, що головним стратегічним напрямком екологізації теплової енергетики України є впровадження новітніх вугільних технологій. Наведені обсяги необхідних технічних заходів з розвитку теплової енергетики України для забезпечення виконання екологічних вимог по викидах забруднювачів в повітря для цільового та додаткового сценаріїв розвитку структури генеруючих потужностей.
Ключовi слова: теплові електростанції, викиди забруднюючих речовин, нормативи викидів.