Ukrainian (UA)English (United Kingdom)Russian (CIS)


Показники енергетичної ефективності для оцінки інновацій у промислових технологіях

Білодід В.Д., канд. техн. наук, ст. наук. співр., Маляренко О.Є., канд. техн. наук, Станиціна В.В.
Інститут загальної енергетики НАН України, вул. Антоновича, 172, м. Київ, 03680, Україна
Мова: українська
Джерело: Проблеми загальної енергетики, 2009, 2(20):45-50
Рубрика: Підвищення ефективності виробництва та використання енергетичних ресурсів
УДК: 620.9
Затверджено до друку: 26.11.2009
Анотація: У статті запропоновано показники комплексної оцінки інновацій у промислових технологіях для прийняття рішень щодо доцільності їх впровадження. Наведено приклад розрахунку ефективності впровадження технології «сухого гасіння коксу» на заміщення технології «мокрого гасіння».
Ключовi слова: показники енергетичної ефективності, прямі та повні енергетичні витрати, повна енергоємність продукції.