Ukrainian (UA)English (United Kingdom)Russian (CIS)


Показники ефективності функціонування та розвитку електричних станцій в умовах ринку

Шульженко С.В.
Інститут загальної енергетики НАН України, вул. Антоновича, 172, м. Київ, 03680, Україна
Мова: українська
Джерело: Проблеми загальної енергетики, 2009, 2(20):7-13
Рубрика: Системні дослідження та комплексні проблеми енергетики
УДК: 621.311
Затверджено до друку: 26.11.2009
Анотація: У статті наведено аналіз особливостей функціонування та розвитку електричних станцій в ринкових умовах. Розглянуті основні техніко-фізичні та техніко-економічні показники, обмеження та переваги використання кожного з них для цілей аналізу ефективності функціонування електростанцій. В якості інтегрального показника ефективності функціонування електростанції запропоновано використовувати середньозважену собівартість виробництва електроенергії. Наведені результати розрахунки середньозваженої собівартості виробництва електроенергії для вітрової електростанції та традиційної вугільної конденсаційної електростанції. Розрахунки виконано з урахуванням невизначеності вхідних даних з використанням методу Монте-Карло.
Ключовi слова: техніко-економічні показники, ефективність виробництва електроенергії, середньозважена собівартість електроенергії, електростанція.