Ukrainian (UA)English (United Kingdom)Russian (CIS)


Інформаційно-технологічні системи конкурентного оптового ринку електричної енергії в Україні

1Кириленко О.В., академік НАН України, 1Блінов І.В., канд. техн. наук, 1Корхмазов Г.С., канд. техн. наук, 2Попович В.І., канд. фіз.-мат. наук
1Інститут електродинаміки НАН України, пр. Перемоги, 56, м. Київ, 03680, Україна
2НКРЕ України, вул. Смоленська, 19, м. Київ, 03057, Україна
Мова: українська
Джерело: Проблеми загальної енергетики, 2009, 1(19):16-22
Рубрика: Системні дослідження та комплексні проблеми енергетики
УДК: 621.316
Затверджено до друку: 02.11.2009
Анотація: Забезпечення функціонування та адміністрування ринку двосторонніх договорів та балансуючого ринку електричної енергії (РДДБ) в Україні потребує розробки та впровадження інформаційно-технологічних систем та відповідних засобів зв’язку системного оператора, оператора ринку та адміністратора системи розрахунків. Основною умовою успішного функціонування РДДБ є чіткий розподіл «ролей» та забезпечення взаємодії між зазначеними інформаційно-технологічними системами.
Визначені основні функції та організація взаємозв’язків системи інформаційно-технологічного забезпечення адміністрування РДДБ, до якої відноситься: інформаційно-технологічна система Системного оператора, Оператора ринку та Адміністратора системи розрахунків.
Визначені основні елементи та встановлені шляхи організації взаємодії між ними в рамках побудови зазначених інформаційно-технологічних систем, що забезпечують виконання основних функцій РДДБ в Україні. Уточнена структура таких систем.
Ключовi слова: ринок двосторонніх договорів, балансуючий ринок електричної енергії, інформаційно-технологічна система.