Ukrainian (UA)English (United Kingdom)Russian (CIS)


Оптимізація режиму охолодження циркуляційної води у бризкальних градирнях

Шрайбер О.А., д-р техн. наук, Дубровський В.В., канд. техн. наук, Підвисоцький О.М., канд. техн. наук, Шрайбер К.О.
Інститут загальної енергетики НАН України, вул. Покровська, 11, м. Київ, 04070, Україна
Мова: українська
Джерело: Проблеми загальної енергетики, 2007, 2(16):81-86
Рубрика: Дослідження та оптимізація технологічних об'єктів і систем енергетики
УДК: 532.529
Затверджено до друку: 07.12.2007
Анотація: Проведено експериментальне дослідження дисперсного складу крапель, що утворюються при взаємодії двох зустрічно спрямованих факелів розпилу. Розроблено узагальнену математичну модель охолодження циркуляційної води в градирні та знайдено його оптимальні умови.
Ключовi слова: градирня, краплі, фракційний склад, циркуляційна вода, охолодження, оптимальний режим.