Ukrainian (UA)English (United Kingdom)Russian (CIS)


Прогресивні технології в системах теплопостачання нафтопереробних підприємств і оцінка їх енергоефективності

1Маляренко О.Є., канд. техн. наук, 2Кєсова Л.О., д-р техн. наук
1Інститут загальної енергетики НАН України, вул. Покровська, 11, м. Київ, 04070, Україна
2Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", пр. Перемоги, 37, м. Київ, 03056, Україна
Мова: українська
Джерело: Проблеми загальної енергетики, 2007, 2(16):68-74
Рубрика: Підвищення ефективності виробництва та використання енергетичних ресурсів
УДК: 620.91:665.6
Затверджено до друку: 07.12.2007
Анотація: Розглянуто джерела надходження і параметри технологічної та енергетичної пари, вторинних енергетичних ресурсів, можливі напрями їх використання для заміщення теплопостачання від ТЕЦ і котельних. Виділено фактори, що впливають на споживання пари в процесах нафтопереробки, заходи, що дозволять знизити споживання теплоенергії в нафтопереробній промисловості, шляхи додаткового виробництва електроенергії при зниженні теплової потужності промислової ТЕЦ.
Ключовi слова: питомі витрати теплової енергії, енерговикористання, вторинні енергетичні ресурси, енергозберігаючі заходи.