Ukrainian (UA)English (United Kingdom)Russian (CIS)


Проблеми і перспективи використання штучних нейронних мереж в енергетиці. Частина 2. Управління

Вороновський Г.К., д-р техн. наук, Махотіло К.В., канд. техн. наук, Сергеєв С.О., канд. техн. наук
Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", вул Фрунзе, 21, м. Харків, 61002, Україна
Мова: російська
Джерело: Проблеми загальної енергетики, 2007, 2(16):54-67
Рубрика: Системні дослідження та комплексні проблеми енергетики
УДК: 620.621.31
Затверджено до друку: 07.12.2007
Анотація: Представлено огляд закордонних і вітчизняних публікацій із застосування штучних нейронних мереж для вирішення завдань управління в енергетиці, що охоплює період з 1991-го до 2007 рр. Особливу увагу приділено способам вирішення завдання з демпфірування низькочастотних і субсинхронних коливань в енергосистемі, а також управлінню якістю теплозабезпечення у великих системах централізованого теплопостачання. Представлено досвід авторів у синтезі нейрорегуляторів, призначених для роботи в складі ієрархічної системи управління виробництвом теплової енергії на Харківській ТЕЦ-5.
Ключовi слова: штучна нейронна мережа, управління, енергосистема, теплопостачання.