Ukrainian (UA)English (United Kingdom)Russian (CIS)


Напрями підвищення енергоефективності товарної структури експортно-імпортних операцій у промисловості України

Симборський А.І., канд. екон. наук, Маляренко О.Є., канд. техн. наук
Інститут загальної енергетики НАН України, вул. Покровська, 11, м. Київ, 04070, Україна
Мова: українська
Джерело: Проблеми загальної енергетики, 2007, 2(16):39-46
Рубрика: Системні дослідження та комплексні проблеми енергетики
УДК: 339.54
Затверджено до друку: 07.12.2007
Анотація: Проаналізовано динаміку структури експорту та імпорту товарів, розглянуто енерговитратність найбільш енергоємних галузей промисловості України: чорної металургії, хімічної, нафтопереробної промисловості та намічено шляхи поліпшення енергоефективності товарної структури експортно-імпортних операцій у цій сфері.
Ключовi слова: експорт, імпорт, енергоефективність, енергоємність, чорна металургія, хімічна промисловість, нафтопереробка.