Ukrainian (UA)English (United Kingdom)Russian (CIS)


Основні напрями діяльності у сфері підвищення енергетичної ефективності

Кулик М.М., академік НАН України, Кобрін П.П., канд. техн. наук
Інститут загальної енергетики НАН України, вул. Покровська, 11, м. Київ, 04070, Україна
Мова: українська
Джерело: Проблеми загальної енергетики, 2007, 2(16):7-10
Рубрика: Системні дослідження та комплексні проблеми енергетики
УДК: 621.482
Затверджено до друку: 07.12.2007
Анотація: Досліджено основні напрями наукової та організаційної діяльності, що повинні забезпечити досягнення макроекономічних показників у сфері енергетичної ефективності, які визначені Енергетичною стратегією України на період до 2030 року.
Ключовi слова: енергоефективність, Енергетична стратегія, паливно-енергетичні ресурси, енергоекономічні показники.