Зміст журналівПостановка задачі оптимізації режимів роботи цехів компресорних станцій магістральних газопроводів

Лещенко І.Ч., канд. техн. наук
Інститут загальної енергетики НАН України, вул. Покровська, 11, м. Київ, 04070, Україна
Мова: українська
Джерело: Проблеми загальної енергетики, 2006, 1(13):67-70
Рубрика: Дослідження та оптимізація технологічних об'єктів і систем енергетики
УДК: 62692
Опубліковано: 26.01.2006

Анотація:

Описано нову постановку задачі оптимізації режиму роботи компресорного цеху магістрального газопроводу. Запропоновано мінімізувати споживання паливного газу компресорним цехом за допомоги аналізу побудованої для кожного працездатного агрегату залежності витрат паливного газу від кількості пропомпованого газу. Такий підхід дає можливість звести задачу оптимізації роботи компресорного цеху до задачі лінійного програмування з булевими змінними.

Ключовi слова: газотранспортна система, компресорний цех, відцентровий нагнітач, газотурбінна установка, оптимальний режим.

Скачування:

Повний текст (PDF)