Ukrainian (UA)English (United Kingdom)Russian (CIS)


Системні питання формування оптимальних паливно-енергетичних балансів за умов конкуренції в енергетиці

Новосельцев О.В., д-р техн. наук
Інститут загальної енергетики НАН України, вул. Покровська, 11, м. Київ, 04070, Україна
Мова: українська
Джерело: Проблеми загальної енергетики, 2006, 1(13):7-11
Рубрика: Системні дослідження та комплексні проблеми енергетики
УДК: 620.621.31
Затверджено до друку: 26.01.2006
Анотація: Запропоновано концептуальні засади та принципи формування оптимальних балансів паливно-енергетичних ресурсів у загальносистемній постановці за умов конкуренції в енергетиці. Вдосконалено принципи побудови матрично-топологічної моделі міжпродуктового балансу та алгоритм розрахунку технологічних втрат у транспортних мережах для цієї моделі. Розглянуто напрями вдосконалення нормативно-правової бази техніко-економічного регулювання діяльності підприємств паливно-енергетичного комплексу в ринкових умовах.
Ключовi слова: енергетика, паливно-енергетичні ресурси, баланси, модель оптимізації, нормативно-правове забезпечення.