Зміст журналівАналіз статистичних характеристик і моделювання графіків електричних навантажень з урахуванням нестаціонарності процесу електроспоживання

Миколаєнко В.М.
Інститут енергозбереження та енергоменеджменту Національного технічного університету України "КПІ", вул. Борщагівська, 115, корпус 22, м. Київ, 03056, Україна
Мова: українська
Джерело: Проблеми загальної енергетики, 2005, 1(12):32-39
Рубрика: Системні дослідження та комплексні проблеми енергетики
УДК: 621.314.214
Опубліковано: 07.12.2005

Анотація:

Проаналізовано існуючі методи математичного опису ГЕН промислових об'єктів, а також використання математичного апарату детермінованих, випадкових процесів для опису режимів електропостачання. Теоретично обґрунтовано використання для опису ГЕН математичного апарату нестаціонарних випадкових періодичних процесів. На базі декількох промислових підприємств проаналізовано ймовірнісні характеристики ГЕН (закону розподілу ГЕН, математичного очікування, дисперсії, кореляційної функції). Доведено, що ймовірнісні характеристики ГЕН змінюються в часі та не є константою. Також доведено можливість використання математичного апарату періодичних корельованих випадкових процесів для опису ГЕН як один із адекватніших методів опису ГЕН, що враховує його фізичне тлумачення. Запропонований алгоритм отримання характеристик дійсних ГЕН, які базуються на одній із основних властивостей лінійних періодичних випадкових процесів - ергодичності дисперсії.

Ключовi слова: нестаціонарний періодично випадковий процес, дисперсія, математичне очікування, мультиплікативна модель, згладжені оцінки дисперсії, лінійний періодичний випадковий процес, гармонійність, кореляційна функція, алгоритм швидкого перетворення Фур'є.

Скачування:

Повний текст (PDF)