Зміст журналівШляхи підвищення енергоефективності економіки України за рахунок технологічної перебудови промисловості

Гнідий М.В., канд. екон. наук,
Агеєва Т.П., канд. техн. наук,
Бондаревська І.М.
Інститут загальної енергетики НАН України, вул. Покровська, 11, м. Київ, 04070, Україна
Мова: українська
Джерело: Проблеми загальної енергетики, 2005, 1(12):15-22
Рубрика: Системні дослідження та комплексні проблеми енергетики
УДК: 662.997
Опубліковано: 07.12.2005

Анотація:

Наведено результати порівняльного аналізу енергоефективності економіки України та інших країн. Розкрито причини нераціонального використання паливно-енергетичних ресурсів. Визначено напрями технологічної перебудови галузей промисловості, спрямовані на енергозаощадження. Представлено оцінку потенціалу технологічного енергозбереження в промисловості на період до 2030 року.

Ключовi слова: енергоефективність, енергозбереження, котельно-пічне паливо, електрична та теплова енергія, промисловість, галузі промисловості.

Скачування:

Повний текст (PDF)