Ukrainian (UA)English (United Kingdom)Russian (CIS)


Оптимізація технологічних систем глушіння свердловин в умовах низьких пластових тисків

1Бодачівська Л.Ю., 1Поп Г.С., д-р хім. наук, 2Бейко І.В., д-р техн. наук
1Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України, вул. Мурманська, 1, м. Київ, МСП-660 02660, Україна
2Київський національний університет ім. Т.Г.Шевченка, вул. Володимирська, 60, м. Київ, 01601, Україна
Мова: українська
Джерело: Проблеми загальної енергетики, 2004, 2(11):77-82
Рубрика: Дослідження та оптимізація технологічних об'єктів і систем енергетики
УДК: 622.276.7:62-503.56
Затверджено до друку: 07.12.2004
Анотація: На базі експериментальних даних розроблено метод багатокритеріальної оптимізації екобезпечних композицій технологічних систем глушіння свердловин в умовах низьких пластових тисків. Створено математично-комп'ютерну модель оптимізації, яка дозволяє оперативно знаходити оптимальні рішення за будь-яких змін складу і числа компонентів для досягнення заданих властивостей у бажаних межах їх варіювання.
Ключовi слова: багатокритеріальна оптимізація, системи глушіння свердловин, низькі пластові тиски, геолого-технічні умови.