Ukrainian (UA)English (United Kingdom)Russian (CIS)


Показники роботи газопарових установок бінарного типу

1Чепурний М.М., канд. техн. наук, 1Бужинський В.В., канд. техн. наук, 2Рейсіг В.А., д-р техн. наук
1Вінницький національний технічний університет, вул. Хмельницьке шосе, 95, м. Вінниця, 21021, Україна
2Інститут загальної енергетики НАН України, вул. Покровська, 11, м. Київ, 04070, Україна
Мова: українська
Джерело: Проблеми загальної енергетики, 2004, 2(11):65-67
Рубрика: Підвищення ефективності виробництва та використання енергетичних ресурсів
УДК: 621.438
Затверджено до друку: 07.12.2004
Анотація: Визначено залежності між основними показниками роботи газопарових установок з котлами-утилізаторами з додатковим спалюванням палива і без нього. Побудовано номограми для визначення характеристик роботи таких установок.
Ключовi слова: газотурбінні установки, паротурбінні установки, газопарові установки, котли-утилізатори, коефіцієнти корисної дії, потужність.