Ukrainian (UA)English (United Kingdom)Russian (CIS)


Методичні положення щодо визначення теплоти згоряння палива та перерахунку електро- і теплоенергії з натуральних одиниць на умовне паливо

1Куц Г.О., канд. техн. наук, 2Галиновський Є.І., канд. екон. наук, 3Мельник В.І., канд. екон. наук
1Інститут загальної енергетики НАН України, вул. Покровська, 11, м. Київ, 04070, Україна
2Рада з вивчення продуктивних сил України НАН України, бульвар Т. Шевченка, 60, м. Київ, 01032, Україна
3Науково-дослідний економічний інститут, бульвар Дружби Народів, 28, м. Київ, 01103, Україна
Мова: українська
Джерело: Проблеми загальної енергетики, 2004, 2(11):53-59
Рубрика: Підвищення ефективності виробництва та використання енергетичних ресурсів
УДК: 338.662. 6/8: 658.254
Затверджено до друку: 07.12.2004
Анотація: Запропоновано методичні положення з розрахунку теплоти згоряння різних видів палива (твердого, рідкого і газоподібного) та перерахунок електро- і теплоенергії з натуральних одиниць на умовне паливо.
Ключовi слова: теплота згоряння, питома теплота, енергоносій, натуральні й умовні одиниці, енергетичні ресурси.