Зміст журналівНовий підхід до вирішення задач управління режимами магістральних мереж об'єднаних енергетичних систем

Ленчевський Є.А., канд. техн. наук, Туваржієв В.К., канд. техн. наук
Інститут загальної енергетики НАН України, вул. Покровська, 11, м. Київ, 04070, Україна
Мова: російська
Джерело: Проблеми загальної енергетики, 2001, 1(4):35-38
Рубрика: Математичне моделювання енергетичних об'єктів і систем
УДК: 621.311.661.51

Анотація:

Представлено структурну схему системи вимірювання кута δ1.2 між векторами A1(U) та E2(U2) та регулювання режимів генераторів станцій 1; 2. Приведено графіки залежностей потужностей P1;P2;Q1;Q2 і втрат потужності ΔS від зміни кута δ1.2 . Показано залежність відносних втрат ΔS/Pn при регулюванні кута δ1.2 в межах від δmin до δcr. На прик­ладі проілюстровано, що зміна кута δt1.2=60 на значення 65(68) дозволяє підвищити завантаження ВЛ у півтора-два рази. Проведені дослідження є частиною розроблюваної методики проектування більш досконалих систем управління режимами магістральних мереж ОЕС, а також регулювання генераторів і синхронних компенсаторів станцій.

Ключовi слова: системоутворюючі мережі, телевимірювання, регулювання кута δ1.2, завантаження ВЛ, зниження втрат потужностей.

Скачування:

Повний текст (PDF)