Ukrainian (UA)English (United Kingdom)Russian (CIS)


Залежність між ціною і попитом на електроенергію за умов зонної тарифікації цін

Добровольський В.К., канд. екон. наук, Костюк В.О., канд. техн. наук
Інститут загальної енергетики НАН України, вул. Покровська, 11, м. Київ, 04070, Україна
Мова: українська
Джерело: Проблеми загальної енергетики, 2001, 1(4):64-66
Рубрика: Державне регулювання енергетикою як природною монополією
УДК: 339.132/.133+621.31
Анотація: Побудовано модель, що описує залежність між цінами (тарифами) і попитом на електроенергію за умов зонних тарифів. Модель становить набір з дев'яти взаємозв'язаних кубічних функцій, параметри яких утворюють три тривимірні квадратні матриці, а також тривимірний вектор. Параметри визначаються статистично або експертно з використанням методу найменших квадратів. На основі числового прикладу з наближенням до реальних даних досліджено вплив змін зонних тарифів на графік навантаження.
Ключовi слова: ціни і тарифи на електроенергію, попит на електроенергію, зонні тарифи, графіки навантаження.