Ukrainian (UA)English (United Kingdom)Russian (CIS)


Економіко-математична модель формально утворених цін в електроенергетиці

Добровольський В.К., канд. екон. наук
Інститут загальної енергетики НАН України, вул. Покровська, 11, м. Київ, 04070, Україна
Мова: українська
Джерело: Проблеми загальної енергетики, 2000, 2(3):28-31
Рубрика: Математичне моделювання енергетичних об'єктів і систем
УДК: 338.55+621.31
Анотація: Представлено економіко-математичну модель формально утворених цін в електроенергетиці. Математично модель є задачею лінійного програмування специфічної структури, доповненою алгоритмами обробки вихідних даних й оптимального розв'язку задачі. Розроблено числовий приклад з даними, наближеними до реальних. Обчислено ціни для різних класів споживачів за напругою та для різних добових зон. Формально утворені ціни можуть використовуватись при розробці тарифів на електроенергію.
Ключовi слова: економіка електроенергетики, формально утворені ціни.