Content of collections

2019 рік
2018 рік
2017 рік
2016 рік
2015 рік
2014 рік
2013 рік
2012 рік
2011 рік
2010 рік
2009 рік
2008 рік
2007 рік
2006 рік
2005 рік
2004 рік
2003 рік
2002 рік
2001 рік
2000 рік
1999 рік

Content Of The Scientific Collection "THE PROBLEMS OF GENERAL ENERGY" №1 (52), 2018

Mathematical modeling of energy facilities and systems
Каплін М.І., Макаров В.М., Білан Т.Р.
Балансово-оптимізаційна модель взаємодії енергетики з паливними галузями ПЕК України з урахуванням європейських екологічних норм
Language: українська
Probl. zagal'n. energ. 2018, 1(52):5-11
Кулик М.М.
Нові моделі рівноважних цін в теорії міжгалузевого балансу
Language: англійська, російська
Probl. zagal'n. energ. 2018, 1(52):12-23

Scientific foundations of the development and optimization of fuel-and-energy balances
Маляренко О.Є.
Методичний підхід до визначення прогнозної структури енергоспоживання на основі комплексного методу
Language: українська
Probl. zagal'n. energ. 2018, 1(52):24-31
Майстренко Н.Ю.
Прогнозування рівнів споживання ПЕР у переробній промисловості з урахуванням загального структурного потенціалу енергозбереження
Language: українська
Probl. zagal'n. energ. 2018, 1(52):32-40

Systemic studies and complex problems of the energy sector
Нечаєва Т.П.
Оцінка доцільності впровадження перспективних ядерних реакторів з урахуванням вимог до надійності та екологічності функціонування ОЕС України
Language: українська
Probl. zagal'n. energ. 2018, 1(52):41-50
Лебідь М.В.
Аналіз ринкових механізмів регулювання викидів парникових газів у світі та їх врахування в існуючих моделях прогнозування розвитку енергетики
Language: українська
Probl. zagal'n. energ. 2018, 1(52):51-58

Systems analysis of energy-saving technologies and optimization of power-consuming industries
Кєсова Л.О., Кравчук Г.В.
Перспективні заходи утилізації золошлакових відходів ТЕС
Language: українська
Probl. zagal'n. energ. 2018, 1(52):59-64