Content of collections

2019 рік
2018 рік
2017 рік
2016 рік
2015 рік
2014 рік
2013 рік
2012 рік
2011 рік
2010 рік
2009 рік
2008 рік
2007 рік
2006 рік
2005 рік
2004 рік
2003 рік
2002 рік
2001 рік
2000 рік
1999 рік

Content Of The Scientific Collection "THE PROBLEMS OF GENERAL ENERGY" №2 (18), 2008

Systemic studies and complex problems of the energy sector
Дубовський С.В.
Сучасні проблеми i перспективи розвитку теплової енергетики
Language: російська
Probl. zagal'n. energ. 2008, 2(18):7-15
Шульженко С.В.
Особливості розрахунку вартісних показників у задачах прогнозування розвитку електроенергетич них систем за ринкових умов їх функціонування
Language: українська
Probl. zagal'n. energ. 2008, 2(18):16-20
Костюковський Б.А., Максимець О.О., Спітковський А.І., Сас Д.П., Парасюк М.В.
Формування узгоджених прогнозів розвитку економіки та енергетики з використанням оптимізаційних моделей
Language: українська
Probl. zagal'n. energ. 2008, 2(18):21-23
Костюковський Б.А., Лещенко І.Ч.
Прогнозування розвитку газової промисловості в умовах ринкових та екологічних обмежень
Language: українська
Probl. zagal'n. energ. 2008, 2(18):24-28
Григор'єв Р.В.
Перспективні напрями використання інтелектуальних мереж локальної енергетики
Language: українська
Probl. zagal'n. energ. 2008, 2(18):29-31

Enhancement of the efficiency of producing and using energy resources
Дубровський В.В., Підвисоцький О.М., Шрайбер О.А.
Теплообмін із повітрям плівки рідини, що стікає пласкою поверхнею зі сферичними заглибленнями
Language: російська
Probl. zagal'n. energ. 2008, 2(18):32-33
Білодід В.Д., Тарасенко П.В.
Деякі розрахунки щодо енергетичної ефективності біопалив
Language: українська
Probl. zagal'n. energ. 2008, 2(18):34-39
Білодід В.Д., Таранець К.В.
Мала енергетика та її значення в регіональних системах майбутнього
Language: українська
Probl. zagal'n. energ. 2008, 2(18):40-47
Соколовська І.С.
Оцінювання ефективності розроблення і впровадження стандартів у сфері енергетики
Language: українська
Probl. zagal'n. energ. 2008, 2(18):48-53

Ecological aspects of energy and environmental protection
Нечаєва Т.П., Шульженко С.В., Сас Д.П., Парасюк М.В.
Фактори екологічного впливу електроенергетичних об'єктів на довкілля
Language: українська
Probl. zagal'n. energ. 2008, 2(18):54-60

Brief reports
Кулик М.М., Костюковський Б.А.
Зауваження та пропозиції до Другого національного повідомлення України з питань зміни клімату
Language: російська
Probl. zagal'n. energ. 2008, 2(18):61-65
Маляренко О.Є.
Про методологію розробки програм енергоефективності та енергозбереження і недоліки при їх створенні
Language: українська
Probl. zagal'n. energ. 2008, 2(18):66-72