Content of collections

2019 рік
2018 рік
2017 рік
2016 рік
2015 рік
2014 рік
2013 рік
2012 рік
2011 рік
2010 рік
2009 рік
2008 рік
2007 рік
2006 рік
2005 рік
2004 рік
2003 рік
2002 рік
2001 рік
2000 рік
1999 рік

Прогнозна потреба у паливно-енергетичних ресурсах у виробництві деяких видів енергоємної хімічної продукції

Станиціна В.В., канд. техн. наук
Інститут загальної енергетики НАН України, вул. Антоновича, 172. м. Київ, 03150, Україна
Language: українська
Source: Problemy zahal`noi enerhetyky - The Problems of General Energy, 2018, 2(53):21-27
https://doi.org/10.15407/pge2018.02.021
Section: Scientific foundations of the development and optimization of fuel-and-energy balances
UDC: 620.9:66.012.3
Received: 05.04.2018
Abstract: Наведено огляд стану деяких енергоємних виробництв хімічної промисловості – аміаку, азотних добрив, каустичної соди; зібрано та верифіковано вихідні дані по обсягах виробництва та питомих витратах на виробництво продукції. Розроблено прогнози випуску продукції за розглянутими тенденціями та оцінено технологічні потенціали енергозберження. Обчислено прогнозний попит на енергетичні ресурси (паливо, теплову та електричну енергію) на 2020-2040 рр. для обраних видів продукції.
Загальний обсяг енергозбереження, розрахований для зазначеної хімічної продукції, на кінцевий рік прогнозного періоду (2040 рік) складає: палива – 902,1 тис. т у. п., електроенергії – 1072,3 млн кВт•год і теплоенергії – 843,4 тис. Гкал.
Keywords: прогноз, паливно-енергетичні ресурси, азотні добрива, хімічна продукція.
References:
1. Кулик М.М., Маляренко О.Є., Майстренко Н.Ю., Станиціна В.В., Спітковський А.І. Застосування методу комплексного прогнозування для визначення перспективного попиту на енергетичні ресурси. Проблеми загальної енергетики. 2017. № 1(48). С. 5—15. https://doi.org/10.15407/pge2017.01.005.
2. Маляренко О.Є. Методичний підхід до визначення прогнозної структури споживання первинного палива. Проблеми загальної енергетики. 2016. № 3(46). С. 28—39. https://doi.org/10.15407/pge2016.03.028.
3. Для відновлення вітчизняної промисловості необхідно створити спеціалізоване міністерство, підтримати вітчизняного виробника та стимулювати відновлення промислового виробництва. Сайт Професійної спілки працівників хімічної та нафтохімічної галузей промисловості. 30.05.2016. URL: http://www.profchim.kiev.ua/index.php?subaction=showfull&id=1464600215&archive=&start_from=&ucat=& (дата звернення 01.03.2018).
4. Світові ціни на азотні добрива знизяться на 27–38%. Forbes-Україна. 1 жовтня 2016. URL: http://forbes.net.ua/ua/news/1423279-svitovi-cini-na-azotni-dobriva-znizyatsya-na-27-38 (дата звернення 01.03.2018).
5. Химическая промышленность Украины: почему простаивают заводы и кто потребляет удобрения. Дело. 30 листопада 2016. URL: http://delo.ua/business/himicheskaja-promyshlennost-ukrainy-pochemu-prostaivajut-zavody-325582/?supdated_new=1504952306 (дата звернення 01.03.2018).
6. Дефицит минеральных удобрений: причины и последствия для АПК Украины. Latifundist. Главный сайт об агробизнесе. 3 квітня 2017. URL: http://latifundist.com/blog/read/1749-defitsit-mineralnyh-udobrenij-prichiny-i-posledstviya-dlya-apk-ukrainy (дата звернення 01.03.2018).
7. Обзор рынка удобрений Украины. InVenture. 23.02.2016. URL: https://inventure.com.ua/analytics/investments/obzor-rynka-udobrenij-ukrainy (дата звернення 01.03.2018).
8. Химическая промышленность Украины: почему простаивают заводы и кто потребляет удобрения. Дело. 30 листопада 2016. URL: http://delo.ua/business/himicheskaja-promyshlennost-ukrainy-pochemu-prostaivajut-zavody-325582/?supdated_new=1504952306 (дата звернення 01.03.2018).
9. Потребления удобрений в Украине в 2017 году увеличится 8–10%. Подробности. 8 черня 2016. URL: http://podrobnosti.ua/2112604-potreblenija-udobrenij-v-ukraine-v-2017-godu-uvelichitsja-8-10.html (дата звернення 01.03.2018).
10. Пошлины против импорта в Украину карбамида и КАС вступили в силу. Инфоиндустрия. 21.05.2017. URL: http://infoindustria.com.ua/poshlinyi-protiv-importa-v-ukrainu-karbamida-i-kas-vstupili-v-silu/ (дата звернення 01.03.2018).
11. Стратегічні напрями розвитку сільського господарства України на період до 2020 року /за ред. Ю.О. Лупенка, В.Я. Месель-Веселяка. К. : ННЦ “ІАЕ”, 2012. 182 с. URL: http://agroua.net/docs/strateg.pdf (дата звернення 01.03.2018).
12. Проект спільного впровадження «Скорочення викидів парникових газів внаслідок модернізації виробничих потужностей ТОВ «Карпатнафтохім»» Проектно-технічна документація. ТОВ «КТ-Енергія». К., 2012. 66 с.
13. Яструбський М.Я., Кузнєцов Я.В. Хімічна промисловість та її роль у розвитку аграрного виробництва україни: регіональний, національний і міжнародний аспекти. Збірник наукових праць ВНАУ. 2012. № 3 (69). Т. 2. С. 256—260. URL: http://socrates.vsau.org/repository/getfile.php/6283.pdf (дата звернення 01.03.2018).
14. Хлор и каустик. Состояние производства и потребления в Украине. Евразийский химический рынок. 2016. № 137 (02). URL: http://www.chemmarket.info/ru/home/article/4011/ (дата звернення 01.03.2018).
15. Мордюшенко О. Киев защищается от российской соды. Коммерсант. 06.03.2017. URL: http://www.kommersant.ru/doc/3235949 (дата звернення 01.03.2018).