Content of collections

2019 рік
2018 рік
2017 рік
2016 рік
2015 рік
2014 рік
2013 рік
2012 рік
2011 рік
2010 рік
2009 рік
2008 рік
2007 рік
2006 рік
2005 рік
2004 рік
2003 рік
2002 рік
2001 рік
2000 рік
1999 рік

Математична модель оптимізації впровадження інтенсивних технологій вуглевидобування на діючих шахтах України

Макаров В.М., Ляшенко О.Ф., канд. екон. наук
Інститут загальної енергетики НАН України, вул. Покровська, 11, м. Київ, 04070, Україна
Language: українська
Source: Problemy zahal`noi enerhetyky - The Problems of General Energy, 2006, 2(14):77-80
Section: Enhancement of the efficiency of producing and using energy resources
UDC: 359.4: 662.6
Published: 04.12.2006
Abstract: На основі аналізу сучасного стану виробничого потенціалу вуглевидобувних підприємств запропоновано моделі оптимізації впровадження інтенсивних технологій вуглевидобування на діючих шахтах України.
Keywords: вугільна промисловість, шахта, технологія вуглевидобування, модель оптимізації, технічне переоснащення.