Content of collections

2019 рік
2018 рік
2017 рік
2016 рік
2015 рік
2014 рік
2013 рік
2012 рік
2011 рік
2010 рік
2009 рік
2008 рік
2007 рік
2006 рік
2005 рік
2004 рік
2003 рік
2002 рік
2001 рік
2000 рік
1999 рік

Аналіз використання прямих вимірів для визначення технологічних витрат електроенергії в розподільних мережах

Озерянський А.О., канд. техн. наук, Білик О.А.
Інститут загальної енергетики НАН України, вул. Покровська, 11, м. Київ, 04070, Україна
Language: українська
Source: Problemy zahal`noi enerhetyky - The Problems of General Energy, 2003, 2(9):63-66
Section: Study and optimization of the technological objects and systems of the energy sector
UDC: 621.316.1.017
Published: 26.12.2003
Abstract: Використання для побудови графіків навантаження розподільних електромереж сучасних метрологічних засобів вимагає визначення необхідної кількості вимірів потоку електроенергії, що проходить лінією. За різних причин, у т.ч. через неточність, нові, а можливо й інші отримані раніше результати не можуть бути використані. Проведено порівняльний аналіз і уточнення результатів з одержанням нових значень за необхідної мінімальної кількості вимірів.
Keywords: технологічні втрати електроенергії, графік навантаження, електричні розподільні мережі, виміри параметрів.