Content of collections

2019 рік
2018 рік
2017 рік
2016 рік
2015 рік
2014 рік
2013 рік
2012 рік
2011 рік
2010 рік
2009 рік
2008 рік
2007 рік
2006 рік
2005 рік
2004 рік
2003 рік
2002 рік
2001 рік
2000 рік
1999 рік

Особливості методики розрахунку технологічних витрат електроенергії у розподільних мережах енергосистем для формування диференційованих за зонами доби тарифів на електроенергію

Загурський В.Г., Каплін М.І.
Інститут загальної енергетики НАН України, вул. Покровська, 11, м. Київ, 04070, Україна
Language: українська
Source: Problemy zahal`noi enerhetyky - The Problems of General Energy, 2001, 2(5):57-61
Section: Mathematical modeling of energy facilities and systems
UDC: 621.316.1.017
Published: 06.12.2001
Abstract: Отримано міжпараметричні залежності функціональної моделі графіків навантаження за тривалістю розподільної електричної мережі у разі наявності інформації лише про максимум навантаження. Побудовано апроксимації таких залежностей поліномами 1-4-го порядку. Обґрунтовано застосування запропонованої моделі для розрахунку диференційованих за зонами доби тарифів на електроенергію.
Keywords: розподільні мережі енергосистем, технологічні витрати електроенергії, метод максимальних втрат, графік навантаження за тривалістю.