Content of collections

2019 рік
2018 рік
2017 рік
2016 рік
2015 рік
2014 рік
2013 рік
2012 рік
2011 рік
2010 рік
2009 рік
2008 рік
2007 рік
2006 рік
2005 рік
2004 рік
2003 рік
2002 рік
2001 рік
2000 рік
1999 рік

Моделювання графіків навантаження в умовах неповної вихідної інформації

Озерянський А.О., канд. техн. наук, Білик О.А.
Інститут загальної енергетики НАН України, вул. Покровська, 11, м. Київ, 04070, Україна
Language: російська
Source: Problemy zahal`noi enerhetyky - The Problems of General Energy, 2000, 2(3):36-39
Section: Mathematical modeling of energy facilities and systems
UDC: 621.316.1.017
Abstract: У відомих узагальнених побудовах річних графіків навантаження електричних мереж допустима похибка визначення часу максимальних втрат може перевищити 25-30%. Показано можливість зменшення похибки вдвічі із застосуванням запропонованої моделі графіка.
Keywords: втрати електроенергії, графік навантаження, модель, детерміновані методи розрахунку, час максимальних втрат.