Content of collections

2019 рік
2018 рік
2017 рік
2016 рік
2015 рік
2014 рік
2013 рік
2012 рік
2011 рік
2010 рік
2009 рік
2008 рік
2007 рік
2006 рік
2005 рік
2004 рік
2003 рік
2002 рік
2001 рік
2000 рік
1999 рік

Отримання та урахування фактичних характеристик обладнання в розрахунках режимів компресорних станцій магістральних газопроводів

1Лінецький Й.К., канд. техн. наук, 1Лещенко І.Ч., 2Вертепов А.Г., канд. техн. наук
1Інститут загальної енергетики НАН України, вул. Покровська, 11, м. Київ, 04070, Україна
2Інженерно-технічний центр "Оргтехдіагностика" ВАТ "Газпром", м. Москва, Росія
Language: російська
Source: Problemy zahal`noi enerhetyky - The Problems of General Energy, 1999, 1(1):40-47
Section: Enhancement of the efficiency of producing and using energy resources
UDC: 622.692
Abstract: Проаналізовано вплив технічного стану основного обладнання компресорних станцій на режим роботи магістральних газопроводів. Разглянуто алгоритми Ідентифікації реальних газодинамічних характеристик газотурбінних установок та відцентрових нагнітачів.
Keywords: магістральний газопровід, компресорна станція, газотурбінна установка, відцентровий нагнітач, ідентифікація реальних характеристик.