Ukrainian (UA)English (United Kingdom)Russian (CIS)


Короткі повідомлення

Документи

Маліновський А. А., Турковський В. Г., Музичак А. З. Децентралізоване теплопостачання – альтернатива чи хибний шлях Маліновський А. А., Турковський В. Г., Музичак А. З. Децентралізоване теплопостачання – альтернатива чи хибний шлях

популярний!
Збірник №: 4 (27) 2011 р.
Розмір файлу: 257.28 Кбайт
Скачувань: 3815
Показано, що системи централізованого теплопостачання багатоквартирних будинків і надалі перевищуватимуть установки децентралізованого теплопостачання не лише за технічною досконалістю джерел тепла, а й за економічною ефективністю. Запропоновано раціональну систему заходів, впровадження якої дозволить вивести системи централізованого теплопостачання зі стану стагнації.

Маляренко О. Є. Про методологію розробки програм енергоефективності та енергозбереження і недоліки при їх створенні Маляренко О. Є. Про методологію розробки програм енергоефективності та енергозбереження і недоліки при їх створенні

популярний!
Збірник №: 2 (18) 2008 р.
Розмір файлу: 87.82 Кбайт
Скачувань: 3998
Надано критичний аналіз існуючих методичних підходів до визначення енергетичної ефективності на різних рівнях управління економікою та методичних і термінологічних помилок, що мають місце в методиках визначення та прогнозування показників енергоефективності для регіональних і галузевих програм енергозбереження.

Ключові слова: показники енергоефективності, заходи з енергозбереження, валова додана вартість, валовий регіональний продукт, енергоємність продукції.

Мацюк Г. М.  Розрахункове дослідження системи теплопостачання будівлі із застосуванням традиційного і альтернативного джерела енергії Мацюк Г. М. Розрахункове дослідження системи теплопостачання будівлі із застосуванням традиційного і альтернативного джерела енергії

популярний!
Збірник №: 4 (35) 2013 р.
Розмір файлу: 438.46 Кбайт
Скачувань: 4196
В статті розглянуто комбіновану сонячно-теплонасосну систему теплозабезпечення будівлі з компенсуючим традиційним джерелом енергії. Представлено методичний підхід розрахунку теплозабезпечення вибраної будівлі, завдяки якому можливо розрахувати частину потреб в теплопостачанні, що забезпечується тепловим насосом та геліосистемою, або ж визначити їх потужність, яка необхідна для забезпечення потреб будівлі.
Для аналізу енергоефективності представленої системи була вибрана будівля, виконана за сучасними нормами і вимогами з новітніх енергозберігаючих матеріалів, з повним об’ємом будівлі V = 300 м3. Для даної будівлі було проведено розрахунок необхідної кількості теплоти для теплозабезпечення. В результаті отримані значення теплової потужності: для будинку в м. Києві потрібно Q = 6,13 МВт, а в м. Севастополі необхідно Q = 4,37 МВт, що на 29% менше, ніж для Києва і області. Таким чином, за рахунок відновлювальних джерел для Києва можливо покрити 36,3% потреб (18,8% – геліосистема, 17,5% – тепловий насос), для Севастополя – 88,6% (64% – геліосистема, 24,6% – тепловий насос).

Ключові слова: комбінована схема, сонячно-теплонасосна установка, тепловий насос, геосистема, геліосистема, методика визначення потреб, енергетичний баланс.

Молочко Ф.І., канд.техн.наук Про сутність вихрового ефекту Ранка–Хільша Молочко Ф.І., канд.техн.наук Про сутність вихрового ефекту Ранка–Хільша

популярний!
Збірник №: 4 (43) 2015 р.
Розмір файлу: 178.56 Кбайт
Скачувань: 4121
Запропоновано гіпотезу, яка пояснює сутність ефекту Ранка–Хільша.
На підставі взаємодії електронів з ядром атома з боку сил, протидіючих силам інерції, створюються сприятливі умови для переходу електрона на більш низьку орбіту з випромінюванням кванта енергії, а з протилежного – для переходу на більш високу орбіту з поглинанням кванта енергії. В результаті забезпечується спрямована передача енергії від центру до периферії вихрової труби. Аналогічний фізичний процес відбувається при нагріванні швидкохідних тіл у газовому середовищі, у вихрових теплогенераторах, у результаті тертя твердих тіл і в інших аналогічних процесах, що відбуваються в теплоенергетичних установках.

Ключові слова: сили інерції, електрон, орбіта, ядро, зсув, квант.

<< Початок < Попередня 1 2 3 Наступна > Кінець >>
Сторінка 2 з 3