Зміст журналівОперація закінчилась помилкою

Державне регулювання енергетикою як природною монополією

Документи

Добровольський В. К., Костюк В. О. Залежність між ціною і попитом на електроенергію за умов зонної тарифікації цін Добровольський В. К., Костюк В. О. Залежність між ціною і попитом на електроенергію за умов зонної тарифікації цін

популярний!
Збірник №: 1 (4) 2001 р.
Розмір файлу: 257.58 Кбайт
Скачувань: 5505
Побудовано модель, що описує залежність між цінами (тарифами) і попитом на електроенергію за умов зонних тарифів. Модель становить набір з дев'яти взаємозв'язаних кубічних функцій, параметри яких утворюють три тривимірні квадратні матриці, а також тривимірний вектор. Параметри визначаються статистично або експертно з використанням методу найменших квадратів. На основі числового прикладу з наближенням до реальних даних досліджено вплив змін зонних тарифів на графік навантаження.

Ключові слова: ціни і тарифи на електроенергію, попит на електроенергію зонні тарифи, графіки навантаження.