Содержание номеров

Операция завершилась ошибкой

Государственное регулирование энергетикой как естественной монополией

Документы

Сортировать по : названию | дате | популярности | № сборника | [ по убыванию ]

Добровольский В. К., Костюк В. О. Зависимость между ценой и спросом на электроэнергию в условиях зонной тарификации цен Добровольский В. К., Костюк В. О. Зависимость между ценой и спросом на электроэнергию в условиях зонной тарификации цен

популярный!
Сборник №: 1 (4) 2001 г.
Размер файла: 257.58 Кбайт
Скачиваний: 5841
Построена модель, описывающая зависимости между ценами (тарифами) и спросом на электроэнергию при зонных тарифах. Модель представляет собой набор из девяти взаимосвязанных кубических функций, параметры которых образуют три трехмерные квадратные матрицы и трехмерный вектор. Параметры определяются статистически или экспертно с использованием метода наименьших квадратов. Разработан числовой пример с приближающимися к реальным данными, на основе которого исследовано влияние изменений зонных тарифов на график нагрузки.

Ключевые слова: цены и тарифы на электроэнергию, спрос на электроэнергию, зонные тарифы, графики нагрузки.

Дудник О.М., Дунаєвська Н.І., Соколовська І.С. Розвиток світового ринку енергоустановок на паливних елементах. Створення нормативної бази водневої енергетики Дудник О.М., Дунаєвська Н.І., Соколовська І.С. Розвиток світового ринку енергоустановок на паливних елементах. Створення нормативної бази водневої енергетики

популярный!
Сборник №: 1 (60) 2020 г.
Размер файла: 358.78 Кбайт
Скачиваний: 459
Показано важливість розроблення та впровадження нових систем водневої енергетики для різних галузей промисловості України. Визначено, що ключовими технологіями для створення водневої енергетики України є технології одержання водню з використанням власних джерел енергії та прямого перетворення хімічної енергії водневих палив в електричну енергію в паливних елементах. Наведено основні показники та переваги енергоустановок на паливних елементах (ЕУПЕ) та світовий об’єм їх застосування для різних областей промисловості. Загальна електрична потужність ЕУПЕ, вироблених в 2019 р., порівняно з 2009 р. збільшилась більше ніж в 11 разів – до 1100 МВт. Встановлено, що впровадження технологій енергоустановок на паливних елементах у промислово розвинутих країнах розглядається як основа для створення централізованої світової водневої економіки з наявністю та подальшим розвитком розгалуженої водневої інфраструктури.
Проаналізовано стан робіт на міжнародному рівні та показано комплексність і складність завдань зі стандартизації стосовно водневої енергетики. Обґрунтовано, що для практичного впровадження енергоефективних та екологічно чистих водневих технологій в Україні, зокрема виробництва чи імпортування обладнання з подальшою його сертифікацією, необхідна відповідна база нормативних документів, які мають бути гармонізованими з європейськими та міжнародними з метою усунення можливих технічних бар’єрів у торгівлі.
Ключові слова: водень, паливні елементи, енергетична установка, стандартизація.