Зміст журналівОперація закінчилась помилкою

Побудова, організація та функціонування енергетичних ринків

Документи

Блінов І. В.  Методи дослідження вартісних показників надання допоміжних послуг з регулювання частоти в частині завантаження енергоблоків в ОЕС України Блінов І. В. Методи дослідження вартісних показників надання допоміжних послуг з регулювання частоти в частині завантаження енергоблоків в ОЕС України

популярний!
Збірник №: 1 (32) 2013 р.
Розмір файлу: 485.46 Кбайт
Скачувань: 5673
Сьогодні в Україні практично відсутні системи первинного регулювання частоти та потужності (ПРЧП), а кількості електростанцій, що здатні забезпечити ОЕС України резервами з вторинного регулювання частоти (ВРЧП), не вистачає. Однією з основних причин виникнення цієї ситуації є відсутність методів стимулювання та оплати електростанціям за надання допоміжних послуг (ДП), зокрема із регулювання частоти. Методи конкурентного відбору постачальників ДП, що використовуються в Європі та світі, не можуть сьогодні використовуватися в Україні внаслідок відсутності виробничих потужностей та технічних можливостей для повноцінного ПРЧП та ВРЧП в ОЕС України. На основі аналізу світового досвіду, правил оптового ринку електричної енергії України та спираючись на проведені дослідження в статті запропоновано метод з визначення основної складової витрат, пов’язаних із наданням ДП – витрат на підтримку стану готовності i-го енергоагрегата електростанції до надання ДП з ПРЧП та/або ВРЧП. Такі витрати визначаються величиною втраченої вигоди, що виникає внаслідок необхідності утримання резерву активної потужності, яка могла бути використана власником енергоагрегата електростанції для продажу електричної енергії на оптовому ринку електроенергії (ОРЕ), незалежно від фактичного використання цього резерву при наданні ДП. Запропонований в статті метод може використовуватися як в існуючій сьогодні в Україні моделі ОРЕ, так і при впровадженні балансуючого ринку електричної енергії.

Ключові слова: ринок допоміжних послуг, регулювання частоти, витрати електростанцій.

Блінов І. В., Попович В. І. Гармонізована рольова модель європейського ринку електроенергії Блінов І. В., Попович В. І. Гармонізована рольова модель європейського ринку електроенергії

популярний!
Збірник №: 3 (26) 2011 р.
Розмір файлу: 1.04 Мбайт
Скачувань: 5739
Сучасний етап розвитку оптового ринку електричної енергії України пов’язаний із впровадженням ринку двосторонніх договорів та балансуючого ринку електроенергії (РДДБ). Для розуміння і практичної реалізації усіх процесів, що протікають на РДДБ, визначення та опису ролей і функцій, притаманних різним його учасникам, необхідна розробка рольової моделі РДДБ, що ґрунтується на методології об’єктно-орієнтованого моделювання (UMM UN/CEFACT).
В статті наведено гармонізовану рольову модель європейського ринку електроенергії, розроблену із використанням методології UMM, яка є основою для побудови рольових моделей та детального опису функціонування сегментів ринку електроенергії. Така модель є засобом формального визначення ролей і зон, що використовуються в бізнес-процесах на ринку електроенергії.
Розроблена модель надає змогу проводити аналіз діяльності сторін та їх ролей у межах певних зон європейського ринку електроенергії і може використовуватися при визначенні ролей та основних процесів на РДДБ, полегшуючи її впровадження в Україні. Крім того, використання понять та опис основних бізнес-процесів відповідно до гармонізованої рольової моделі європейського ринку електроенергії дозволяє полегшити інтеграцію РДДБ України з європейським ринком електроенергії у майбутньому, а також забезпечити практичну реалізацію процесів інформаційного обміну на існуючому ринку електроенергії України за рахунок використання стандартизованих інформаційно-технологічних систем керування цим ринком.

Ключові слова: гармонізована рольова модель, ринок двосторонніх договорів та балансуючий ринок електроенергії, об’єктно-орієнтоване моделювання.

Дешко В.І., Замулко А.І., Карпенко Д.С. Аналіз принципів формування локальних ринків теплової енергії в системах централізованого теплопостачання Дешко В.І., Замулко А.І., Карпенко Д.С. Аналіз принципів формування локальних ринків теплової енергії в системах централізованого теплопостачання

популярний!
Збірник №: 4 (55) 2018 р.
Розмір файлу: 324.66 Кбайт
Скачувань: 1066

В даній статті описані тенденції розвитку систем централізованого теплопостачання та особливостей функціонування систем теплопостачання в Україні. Визначені передумови створення локальних ринків теплової енергії в системах централізованого теплопостачання. Виконана порівняльна характеристика теплової та електричної енергії як товару.
Метою даної роботи є аналіз особливостей та визначення принципів формування локальних ринків теплової енергії із співставленням досвіду формування і функціонування ринку електричної енергії в Україні.
Визначено, що електрична енергія має абсолютно інший фізичний характер, по відношенню до теплової енергії. На відміну від теплової енергії, електрична енергія є однорідним товаром і значно менше обмежена у дальності транспортування через магістральні та розподільчі мережі. Але, якщо розглядати електричну енергію як товар в цілому, то, теплова енергія може підпорядковуватись правилам ринку електричної енергії та визначатись відповідними аналогіями із врахуванням відмінностей, які мають місце.
У висновках визначено, що ринки електричної та теплової енергії мають загальну основу у вигляді сутності енергетичного ринку. Більшість принципів функціонування ринку електричної енергії можуть бути перенесені на локальні ринки теплової енергії при його створенні. Враховуючи спільні ознаки ринків електричної та теплової енергії, можна казати про інтеграцію ринку теплової енергії в ринок електричної енергії у майбутньому після його створення, згідно тенденцій розвитку систем централізованого теплопостачання. Також, можливе прийняття законодавчої бази про ринок електричної енергії за основу, при створенні локальних ринків теплової енергії.

Ключові слова: ринок електричної енергії, ринок теплової енергії, централізоване теплопостачання, енергоефективність.

Кириленко О. В., Блінов І. В., Парус Є. В. Визначення результатів аукціону з купівлі-продажу електричної енергії Кириленко О. В., Блінов І. В., Парус Є. В. Визначення результатів аукціону з купівлі-продажу електричної енергії

популярний!
Збірник №: 3 (23) 2010 р.
Розмір файлу: 564.89 Кбайт
Скачувань: 5368
Розвиток ринкових відносин в електроенергетичній галузі України сьогодні пов’язаний насамперед з впровадженням нової конкурентної моделі оптового ринку електричної енергії — ринку двосторонніх договорів та балансуючого ринку електричної енергії (РДДБ). Одним із основних заходів забезпечення функціонування ринкового механізму формування оптових цін на купівлю-продаж електричної енергії є проведення аукціонів.
У статті наведено математичний опис та визначено особливості проведення аукціонів електричної енергії. Запропоновано спосіб визначення переможців аукціону як елемента біржі електричної енергії РДДБ України та визначено обмежуючі чинники, що впливають на результати торгів.
Розроблений спосіб проведення аукціону електричної енергії дозволяє реалізувати конкурентний відбір виробників та постачальників електричної енергії, що є учасниками РДДБ України, за наступними критеріями: максимізація сумарної вартості виграшних лотів покупців активної потужності, мінімізація сумарної вартості виграшних лотів продавців активної потужності; мінімізація дисбалансу між задоволеним попитом та пропозицією на електричну енергію.

Ключові слова: ринок двосторонніх договорів, балансуючий ринок електричної енергії, біржа, аукціон електричної енергії.

Кириленко О. В., Блінов І. В., Попович В. І., Олефір Д. О. Методологія об’єктно-орієнтованого моделювання для опису функціонування конкурентного оптового ринку електричної енергії Кириленко О. В., Блінов І. В., Попович В. І., Олефір Д. О. Методологія об’єктно-орієнтованого моделювання для опису функціонування конкурентного оптового ринку електричної енергії

популярний!
Збірник №: 1 (24) 2011 р.
Розмір файлу: 614.22 Кбайт
Скачувань: 5449
Визначено складові та представлено головні ділові процеси методології об’єктно-орієнтованого моделювання UMM, що базується на сучасних інформаційних технологіях і є основою для побудови рольових моделей та детального опису функціонування конкурентних ринків електричної енергії.
Об’єктно-орієнтована модель ринку електричної енергії – це формалізований та деталізований опис ринку електричної енергії з використанням методології моделювання UMM UN/CEFACT, що грунтується на мові моделювання UML і містить діловий процес бізнес-моделювання, діловий процес формування бізнес-вимог, діловий процес аналізу та діловий процес проектування.
Використання методології об’єктно-орієнтованого моделювання UMM та побудова на її основі рольової моделі ринку двосторонніх договорів та балансуючого ринку електричної енергії, що сьогодні впроваджується в Україні, дозволяє забезпечити загальне уявлення про принципи функціонування та процеси цього ринку для всіх користувачів та розробників програмного забезпечення. Також рольова модель використовується як первинна архітектура при створенні інформаційно-технологічних систем керування сегментами ринку.

Ключові слова: конкурентний оптовий ринок електричної енергії, об’єктно-орієнтоване моделювання, методологія UMM, рольова модель.
<< Початок < Попередня 1 2 3 4 Наступна > Кінець >>
Сторінка 1 з 4