Ukrainian (UA)English (United Kingdom)Russian (CIS)

Зміст журналів

2018 рік
2017 рік
2016 рік
2015 рік
2014 рік
2013 рік
2012 рік
2011 рік
2010 рік
2009 рік
2008 рік
2007 рік
2006 рік
2005 рік
2004 рік
2003 рік
2002 рік
2001 рік
2000 рік
1999 рік


Наукові основи та інформаційні засоби прогнозування науково-технічного прогресу в енергетиці

Документи

Перов М. О., Макаров В. М., Новицький І. Ю., Жуков О. П. Перспективи підземної газифікації вугілля при відпрацюванні його залишкових запасів на шахтах України Перов М. О., Макаров В. М., Новицький І. Ю., Жуков О. П. Перспективи підземної газифікації вугілля при відпрацюванні його залишкових запасів на шахтах України

популярний!
Збірник №: 2 (29) 2012 р.
Розмір файлу: 615 Кбайт
Скачувань: 3327
В Україні основний напрямок реструктуризації – закриття підприємств. У зв’язку з закриттям шахт виробництво вугілля скоротилось приблизно на 5 млн т. На закритих шахтах за підрахунками геологів залишилось понад 900 млн т промислових запасів вугілля. Нині особливої гостроти потребує вирішення питання збільшення частки вугілля в паливно-енергетичному балансі держави. Підземна газифікація вугілля в його природному заляганні може бути одним з найбільш дієвих й екологічно чистих способів залучення твердого палива в процесі генерації теплової і електричної енергії.
Мета статті – запропонувати спосіб підземної газифікації вугілля в ролі основного для отримання необхідних продуктів його переробки в секторах економіки держави. Існуючі принципи нової технології ПГВ дають можливість стверджувати, що вона може бути не тільки екологічно прийнятною, але й економічно конкурентоздатною порівняно з традиційним шахтним видобутком вугілля. Здійснення проектів по переведенню реструктуризованих шахт у розряд газовидобувних, дозволить зменшити бюджетні витрати на закриття неперспективних шахт приблизно на 50–60%; зменшити соціальне навантаження на шахтах при працезайнятості 40–50 шахтарів на одну свердловину.

Ключові слова: підземна газифікація, теплота згорання, конкурентоздатність вугілля, синтез-газ, вигазовування.