Зміст журналівОперація закінчилась помилкою

Наукові основи та інформаційні засоби прогнозування науково-технічного прогресу в енергетиці

Документи

Перов М. О., Макаров В. М., Новицький І. Ю., Жуков О. П. Перспективи підземної газифікації вугілля при відпрацюванні його залишкових запасів на шахтах України Перов М. О., Макаров В. М., Новицький І. Ю., Жуков О. П. Перспективи підземної газифікації вугілля при відпрацюванні його залишкових запасів на шахтах України

популярний!
Збірник №: 2 (29) 2012 р.
Розмір файлу: 615 Кбайт
Скачувань: 5500
В Україні основний напрямок реструктуризації – закриття підприємств. У зв’язку з закриттям шахт виробництво вугілля скоротилось приблизно на 5 млн т. На закритих шахтах за підрахунками геологів залишилось понад 900 млн т промислових запасів вугілля. Нині особливої гостроти потребує вирішення питання збільшення частки вугілля в паливно-енергетичному балансі держави. Підземна газифікація вугілля в його природному заляганні може бути одним з найбільш дієвих й екологічно чистих способів залучення твердого палива в процесі генерації теплової і електричної енергії.
Мета статті – запропонувати спосіб підземної газифікації вугілля в ролі основного для отримання необхідних продуктів його переробки в секторах економіки держави. Існуючі принципи нової технології ПГВ дають можливість стверджувати, що вона може бути не тільки екологічно прийнятною, але й економічно конкурентоздатною порівняно з традиційним шахтним видобутком вугілля. Здійснення проектів по переведенню реструктуризованих шахт у розряд газовидобувних, дозволить зменшити бюджетні витрати на закриття неперспективних шахт приблизно на 50–60%; зменшити соціальне навантаження на шахтах при працезайнятості 40–50 шахтарів на одну свердловину.

Ключові слова: підземна газифікація, теплота згорання, конкурентоздатність вугілля, синтез-газ, вигазовування.