Ukrainian (UA)English (United Kingdom)Russian (CIS)


Екологічні аспекти енергетики та захист довкілля

Документи

Костюковський Б. А., Спітковський А. І., Нечаєва Т. П.  Заходи з виконання екологічних вимог за умови спільної роботи ОЕС України з об’єднанням енергосистем європейських країн Костюковський Б. А., Спітковський А. І., Нечаєва Т. П. Заходи з виконання екологічних вимог за умови спільної роботи ОЕС України з об’єднанням енергосистем європейських країн

популярний!
Збірник №: 3 (34) 2013 р.
Розмір файлу: 622.37 Кбайт
Скачувань: 4631
Проведена оцінка потреби в потужностях ТЕС для двох альтернативних сценаріїв розвитку електроенергетики України при швидкому та повільному темпах розвитку відновлюваних джерел виробництва електроенергії показала, що забезпечити виконання вимог Директиви 2001/80/EC до 1 січня 2018 року практично неможливо. Тому термін виконання цих вимог рекомендовано подовжити до 2030 року. При проведенні за цих умов оцінки ефективних варіантів розвитку ТЕС ОЕС України до 2030 року визначено, що національним інтересам більше відповідають сценарії розвитку теплової генерації, які передбачають проведення до 2020 року маловитратної реконструкції існуючих вугільних ТЕС, приведення викидів забруднювачів у повітря до норм ЄС на газомазутних ТЕС, реалізацію пілотних проектів з комплексної реконструкції вугільних ТЕС і будівництво нових потужностей на існуючих майданчиках. Проведені дослідження показали, що прискорений розвиток відновлюваних джерел енергії призведе до зростання викидів парникових газів при їх паралельній роботі в ОЕС України. Визначено головні задачі та заходи виконання в ОЕС України гармонізованих з європейськими нормативів викидів забруднюючих речовин і забезпечення економічно виправданої мінімізації викидів парникових газів. Рекомендовано терміново розпочати переговорний процес з партнерами по Енергетичному Співтовариству щодо відкладання виконання вимог Директиви 2001/80/EC до 1 січня 2030 року з розробкою й затвердженням плану розвитку генеруючих потужностей і реалізації заходів з екологізації теплової енергетики України, створенням постійно діючої системи моніторингу виконання цього плану.

Ключові слова: електроенергетика, технологія, парникові гази, гармонізовані нормативи, викиди забруднювачів.

Костюковський Б. А., Шульженко С. В., Нечаєва Т. П. Напрямки забезпечення екологічних вимог по викидах забруднювачів в повітря в тепловій енергетиці України Костюковський Б. А., Шульженко С. В., Нечаєва Т. П. Напрямки забезпечення екологічних вимог по викидах забруднювачів в повітря в тепловій енергетиці України

популярний!
Збірник №: 2 (20) 2009 р.
Розмір файлу: 502 Кбайт
Скачувань: 4361
В статті розглянуті проблеми забезпечення необхідних рівнів викидів забруднювачів в атмосферу тепловими електростанціями України на органічному паливі. Визначено, що головним стратегічним напрямком екологізації теплової енергетики України є впровадження новітніх вугільних технологій. Наведені обсяги необхідних технічних заходів з розвитку теплової енергетики України для забезпечення виконання екологічних вимог по викидах забруднювачів в повітря для цільового та додаткового сценаріїв розвитку структури генеруючих потужностей.

Ключові слова: теплові електростанції, викиди забруднюючих речовин, нормативи викидів.

Лещенко І. Ч. Впровадження сучасних технологій у газотранспортній системі країни для зменшення викидів шкідливих речовин в атмосферу Лещенко І. Ч. Впровадження сучасних технологій у газотранспортній системі країни для зменшення викидів шкідливих речовин в атмосферу

популярний!
Збірник №: 3 (23) 2010 р.
Розмір файлу: 480.51 Кбайт
Скачувань: 4185
Об’єкти газотранспортної системи (ГТС) країни є джерелами викидів шкідливих речовин в атмосферу, майже 95 % з яких — газоподібні речовини, такі як парникові гази, оксиди азоту та вуглецю, неметанові летючі органічні сполуки. У той же час українська ГТС має суттєвий потенціал скорочення шкідливих викидів.
До найефективніших технологій, застосування яких при транспортуванні природного газу дає можливість знизити викиди в атмосферу, належать оновлення парку газоперекачувальних агрегатів шляхом заміни застарілих газотурбінних агрегатів на сучасні, які мають привод з ККД не нижче 36 %, «сухий» компресор та електричну систему запуску; приєднання ліній продувки компресорів газоперекачувальних агрегатів до системи подачі паливного газу для використання в якості палива технологічного газу, який зазвичай скидається в атмосферу; заміни лінійних кранів та кранів обв’язки компресорних станцій; впровадження комп’ютерних систем оперативної діагностики газоперекачувальних агрегатів та керування режимами роботи ГТС з урахуванням поточного технічного стану компресорного обладнання.
Виконано оцінку впливу на вартість магістрального транспортування природного газу впровадження сучасних технологій при різних рівнях платежів за викиди шкідливих речовин в атмосферу, визначено динаміку змін обсягів викидів парникових газів від об’єктів газової промисловості при різних темпах проведення заміни застарілого компресорного обладнання.

Ключові слова: газотранспортна система, парникові гази, зниження викидів в атмосферу, платежів за викиди шкідливих речовин.

Лещенко І. Ч., Нечаєва Т. П.  Оцінка обсягів викидів парникових газів від об’єктів паливно-енергетичного комплексу України до 2030 року Лещенко І. Ч., Нечаєва Т. П. Оцінка обсягів викидів парникових газів від об’єктів паливно-енергетичного комплексу України до 2030 року

популярний!
Збірник №: 1 (32) 2013 р.
Розмір файлу: 412.76 Кбайт
Скачувань: 4036
Україна задекларувала скорочення викидів парникових газів до 2020 року на 20% відносно рівня базового 1990 року. За цих умов одним з головних завдань, що стоїть перед паливно-енергетичним комплексом України, є створення передумов для забезпечення потреб країни в паливно-енергетичних ресурсах за безумовного дотримання вимог щодо мінімізації негативного впливу на довкілля з урахуванням міжнародних зобов’язань країни.
У статті наведено результати прогнозних оцінок викидів парникових газів від об’єктів паливно-енергетичного комплексу України у другий період дії Кіотського протоколу і до 2030 року, які виконані із застосуванням математичних і програмно-інформаційних засобів, створених в Інституті загальної енергетики НАН України. Проаналізовано доцільні напрями зниження викидів парникових газів в енергетичних галузях країни.
Комплексні дослідження прогнозів викидів парникових газів виконано для сценаріїв розвитку паливно-енергетичного комплексу з проекту Оновлення енергетичної стратегії України та для уточненого сценарію розвитку електроенергетики.
Встановлено, що прийняття Україною більш жорстких зобов’язань – скорочення викидів парникових газів на 50% до 2050 року може негативно вплинути на соціально-економічний розвиток країни, такі зобов’язання буде важко виконати за умови зростання економіки країни.

Ключові слова: посткіотський період, паливно-енергетичний комплекс, викиди парникових газів, напрями зниження викидів.

Маляренко О. Є., Майстренко Н. Ю. Енерго-екологічні аспекти оцінки ефективності енергоспоживання регіону (на прикладі Чернігівської області) Маляренко О. Є., Майстренко Н. Ю. Енерго-екологічні аспекти оцінки ефективності енергоспоживання регіону (на прикладі Чернігівської області)

популярний!
Збірник №: 4 (27) 2011 р.
Розмір файлу: 640.51 Кбайт
Скачувань: 4317
Наведено методику комплексної оцінки енергозберігаючих заходів на регіональному рівні, виконано аналіз стану ефективності економіки регіону за показниками комплексної оцінки енергозберігаючих заходів: динаміка валового регіонального продукту, споживання палива та паливоємності регіону протягом 2004-2007 рр. Проаналізовано структурні зміни в економіці регіону за видами економічної діяльності, структуру використання палива за видами та напрямами використання, динаміку обсягів викидів шкідливих речовин в атмосферу від стаціонарних та пересувних джерел енергії. Надано пропозиції щодо скорочення споживання органічного палива в системах теплопостачання та покращання екологічної ситуації в регіоні українського Полісся, що постраждав від Чорнобильської катастрофи. Зокрема, запропоновано поступове заміщення котельних, що спалюють вугілля та природний газ, теплоутилізаційними установками, що можуть використовувати теплову енергію супутніх пластових вод місцевих нафтових родовищ. Надано теплові характеристики пластових
вод і оцінку обсягів заміщення органічного палива, запропоновано прогнозну структуру теплогенеруючого устаткування для виробництва теплової енергії у регіоні.

Ключові слова: енергозбереження, енергоємність, паливоємність, валовий регіональний продукт, щільність викидів шкідливих речовин.
<< Початок < Попередня 1 2 3 4 Наступна > Кінець >>
Сторінка 2 з 4