Ukrainian (UA)English (United Kingdom)Russian (CIS)


Екологічні аспекти енергетики та захист довкілля

Документи

Нечаєва Т. П. Загальні методичні підходи до формалізації екологічних обмежень та вимог при прогнозуванні розвитку електроенергетичного комплексу Нечаєва Т. П. Загальні методичні підходи до формалізації екологічних обмежень та вимог при прогнозуванні розвитку електроенергетичного комплексу

популярний!
Збірник №: 1 (19) 2009 р.
Розмір файлу: 604.95 Кбайт
Скачувань: 4168
Наведені методичні підходи урахування екологічних факторів при прогнозуванні розвитку електроенергетичної системи за ринкових умов її функціонування. Це урахування забезпечується на всіх стадіях прогнозування розвитку електроенергетики.

Ключові слова: електроенергетика, прогнозування розвитку, екологічні обмеження та вимоги.

Нечаєва Т. П., Спітковський А. І. Оцінка можливості та обсягів впровадження заходів для забезпечення виконання гармонізованих нормативів викидів забруднювачів у повітря в ОЕС України Нечаєва Т. П., Спітковський А. І. Оцінка можливості та обсягів впровадження заходів для забезпечення виконання гармонізованих нормативів викидів забруднювачів у повітря в ОЕС України

популярний!
Збірник №: 2 (29) 2012 р.
Розмір файлу: 644.77 Кбайт
Скачувань: 3713
В статті викладено проблеми виконання гармонізованих нормативів викидів забруднювачів у повітря в Об’єднаній енергосистемі України у контексті забезпечення можливості її спільної роботи з об’єднанням енергосистем європейських країн. Наведено методичні підходи щодо оцінки ефективності та обсягів впровадження заходів для забезпечення їх виконання. Проведено оцінку обсягів впровадження заходів для виконання об’єктами ОЕС гармонізованих нормативів викидів забруднювачів у повітря до 2018 року. Результати досліджень показали, що забезпечити виконання гармонізованих вимог до викидів забруднювачів у повітря за цей період часу практично неможливо, що зумовлено поточним технічним та екологічним станом існуючих потужностей, значними обсягами інвестицій та ресурсними обмеженнями. Тому запропоновано подовжити термін виконання гармонізованих нормативів викидів до 2030 року на основі формування Національного плану зниження викидів, в якому передбачається поступове приведення показників ТЕС країни до відповідних нормативів.

Ключові слова: електроенергетика, технологія генерації, гармонізовані нормативи, викиди забруднювачів, парникові гази.

Нечаєва Т. П., Шульженко С. В., Сас Д. П., Парасюк М. В. Фактори екологічного впливу електроенергетичних об'єктів на довкілля Нечаєва Т. П., Шульженко С. В., Сас Д. П., Парасюк М. В. Фактори екологічного впливу електроенергетичних об'єктів на довкілля

популярний!
Збірник №: 2 (18) 2008 р.
Розмір файлу: 93.12 Кбайт
Скачувань: 5165
Розглянуто та проведено класифікацію основних факторів впливу об'єктів електроенергетики на довкілля: атмосферне повітря, водні та земельні ресурси. Визначено особливості екологічного впливу традиційних і нетрадиційних джерел генерації електроенергії на довкілля.

Ключові слова: електроенергетичні об'єкти, фактори екологічного впливу.

Сизоненко В. П., Шевченко О. Л., Лисюк О. Г. Прогнозування впливу підприємств ядерно-паливного циклу на поверхневі водоймища на прикладі скидів шахти «НОВА» Сизоненко В. П., Шевченко О. Л., Лисюк О. Г. Прогнозування впливу підприємств ядерно-паливного циклу на поверхневі водоймища на прикладі скидів шахти «НОВА»

популярний!
Збірник №: 2 (22) 2010 р.
Розмір файлу: 854.39 Кбайт
Скачувань: 3968
Подано побудову моделі для прогнозування радіаційного забруднення водної системи — річок Жовта, Інгулець та Карачунівського водосховища в результаті надходження шахтних вод одного з підприємств ядерно-паливного циклу — уранової шахти «Нова» (м. Жовті Води). Наведено результати обстеження водної системи, її гідрологічні та токсикологічні характеристики. Для потреб прогнозування розповсюдження 238U у водній системі застосовано камерну модель із запізнілим аргументом у поєднанні з одновимірною стаціонарною гідрологічною моделлю, що забезпечило необхідну точність моделювання за наявних даних вимірів. Необхідні для моделювання початкові дані, а також вихідні дані описано. Характеристики та інтерфейс програмного комплексу, що створений на основі запропонованих математичних моделей, наведено. Результати роботи програмного комплексу продемонстровано на прикладах сценарних розрахунків п’яти- та двадцяти- добових скидів шахтних вод в р. Жовту. Надано рекомендації щодо можливого використання розробки з метою зменшення в
пливу викидів забруднених шахтних вод та поліпшення екологічної ситуації в регіоні.

Ключові слова: прогнозування, радіоактивні викиди, камерна модель, програмний комплекс.

Симборський А. І.  Техніко-економічні показники розвитку сільськогосподарського виробництва та емісія парникових газів в Україні Симборський А. І. Техніко-економічні показники розвитку сільськогосподарського виробництва та емісія парникових газів в Україні

популярний!
Збірник №: 3 (34) 2013 р.
Розмір файлу: 761.64 Кбайт
Скачувань: 4285
Розглянуто основні техніко-економічні показники розвитку сільськогосподарського виробництва та емісію парникових газів в Україні. Проаналізовано посівні площі зернових культур та динаміку фактичного виробництва продукції рослинництва, динаміку чисельності поголів’я продуктивної худоби в тваринництві, споживання паливно-енергетичних ресурсів у сільському господарстві та зменшення техногенного навантаження аграрного сектору на навколишнє середовище в 2000–2010 роках. Посівні площі основних зернових культур значно збільшились: озимої пшениці – на 15,4%, ячменю – в 4,4 раза, кукурудзи на зерно – в 2 рази. При загальному збільшенні обсягів зернових культур в 1,6 раза озимі культури були більш вагомими і розвивалися інтенсивними темпами. Так, виробництво озимого ячменю та кукурудзи на зерно зросло більш ніж в 3 рази, соняшника – майже в 2 рази, а ріпака та сої – відповідно в 11,1 та 26,3 раза. Чисельність поголів’я великої рогатої худоби по всіх категоріях господарств в 2010 р. зменшилася в порівнянні з 2000 р. на 52,3%, в тому числі молочних корів – на 46,9%.
У зв’язку із зменшенням виробництва сільськогосподарської продукції зменшилося і споживання палива та енергії. Так, використання палива зменшилось за вказаний період на 32,9%, в тому числі рідкого – на 35,3%. Споживання газоподібного палива збільшилось на 71%, а його питома вага в загальному споживанні зросла відповідно з 2,49 до 6,3%. Це і зумовило значне зменшення використання твердого палива (в 4,2 раза) та частки його в загальному споживанні з 0,51 до 0,2%. Споживання електричної енергії в сільському господарстві скоротилось на 48,5%. Значно зменшились в цей період і викиди парникових газів. Так, викиди вуглекислого газу знизились на 31%, сумарні викиди метану – на 47,7%, в тому числі внаслідок кишкової ферментації – на 51,5% та використання гною – на 39,2%.

Ключові слова: рослинництво, тваринництво, посівні площі, паливно-енергетичні ресурси, кишкова ферментація, парникові гази.

<< Початок < Попередня 1 2 3 4 Наступна > Кінець >>
Сторінка 3 з 4