Ukrainian (UA)English (United Kingdom)Russian (CIS)

Зміст журналів

2017 рік
2016 рік
2015 рік
2014 рік
2013 рік
2012 рік
2011 рік
2010 рік
2009 рік
2008 рік
2007 рік
2006 рік
2005 рік
2004 рік
2003 рік
2002 рік
2001 рік
2000 рік
1999 рік


Екологічні аспекти енергетики та захист довкілля

Документи

Іваненко Н.П., Сас Д.П. Державне регулювання викидів парникових газів у світі: перспективи для України Іваненко Н.П., Сас Д.П. Державне регулювання викидів парникових газів у світі: перспективи для України

популярний!
Збірник №: 2 (49) 2017 р.
Розмір файлу: 5.17 Мбайт
Скачувань: 148
Розглянуто різні підходи до державного регулювання викидів парникових газів, які використовуються у світі. Проаналізовано переваги і недоліки кожного підходу у порівнянні з іншими. Наведено огляд досвіду ефективного використання вуглецевого оподаткування як одного з підходів до державного регулювання викидів парникових газів. Проаналізовано поточну ситуацію в Україні і розроблено рекомендації щодо ефективного застосування вуглецевого податку в Україні. Запропоновано підходи до визначення розмірів вуглецевого податку.

Ключові слова: парникові гази, системи торгівлі дозволами на викиди парникових газів, вуглецевий податок.

Білодід В. Д.  Прогноз обсягів накопиченої активності відходів, як наслідок розвитку ядерної енергетики в ХХІ столітті Білодід В. Д. Прогноз обсягів накопиченої активності відходів, як наслідок розвитку ядерної енергетики в ХХІ столітті

популярний!
Збірник №: 1 (32) 2013 р.
Розмір файлу: 703.54 Кбайт
Скачувань: 1787
Наведено результати розрахунків щодо кількості утворених радіоактивних елементів внаслідок роботи атомних електростанцій за період з 1954 р. по 2010 р. В результаті порівнянь природної радіоактивності верхнього 16-кілометрового шару континентальної земної кори і цього ж шару, у якому рівномірно розпорошена напрацьована радіоактивність від АЕС, показано, що загальна активність речовини кори збільшилася за цей період на 1,86 %.
Зроблено припущення, що загальні прирости вироблення електроенергії атомними електростанціями до кінця нинішнього століття будуть знаходитися в межах до 2% на рік. У цьому випадку, за зробленими розрахунками, до 2100 року цими електростанціями буде напрацьовано відходів радіоактивних речовин, які збільшать середню активність речовини кори майже у 10 разів (значення напрацьованої активності становитиме величину на рівні (780–800)•1012 Ки).
Зроблено висновки щодо подальшого розвитку ядерної енергетики України, одним з яких є такий:
Українська ядерна енергетика, що є однією з найпотужніших у світі (на АЕС у 2010 р. було вироблено 47,3% всієї електроенергії), і яка займає 2-ге місце після Франції, потребує переосмислення і її подальший розвиток має відбуватися із зниженням темпів нарощування. Доцільні обсяги виробництва електроенергії на АЕС на період до 2100 року мають бути ретельно обґрунтовані без використання міфів про її безпечність та економічність.

Ключові слова: радіоактивні відходи, вплив на навколишнє середовище роботи АЕС, радіоактивність континентальної кори та АЕС.

Дубовський С. В., Коберник В. С.  Техніко-економічні оцінки перспективних природоохоронних технологій теплової енергетики України Дубовський С. В., Коберник В. С. Техніко-економічні оцінки перспективних природоохоронних технологій теплової енергетики України

популярний!
Збірник №: 2 (33) 2013 р.
Розмір файлу: 863.81 Кбайт
Скачувань: 2077
Розглянуто питання пошуку економічно реальних шляхів виконання екологічних зобов’язань згідно з Технологічними нормативами допустимих викидів забруднюючих речовин із теплосилових установок, номінальна теплова потужність яких перевищує 50 МВт.
Проведено техніко-економічне порівняння за критерієм середньої вартості виробництва електричної енергії за життєвий цикл перспективних природоохоронних технологій, готових до впровадження у ході реконструкції енергоблоків ТЕС.
Показано, що в умовах ринкової конкуренції впровадження природоохоронних технологій високої ефективності не є інвестиційно привабливим за чинних значень податку на викиди, але стане таким за умов збільшення податку на викиди основних забруднювачів до 10 разів до рівнів, встановлених згідно з Податковим кодексом України.

Ключові   слова: теплова енергетика, природоохоронні технології, димові гази, податок за викиди.

Костюковський Б. А., Лещенко І. Ч., Шульженко С. В., Рубан-Максимець О. О. Оцінка обсягів витоків метану в газорозподільних мережах України Костюковський Б. А., Лещенко І. Ч., Шульженко С. В., Рубан-Максимець О. О. Оцінка обсягів витоків метану в газорозподільних мережах України

популярний!
Збірник №: 1 (28) 2012 р.
Розмір файлу: 482.34 Кбайт
Скачувань: 1806
Сталий розвиток економіки країни неможливо забезпечити без ефективної роботи загальнодержавної системи газопостачання, важливою складовою якої є газорозподільні мережі, що забезпечують природним газом промислових споживачів, бюджетну і комунальну сфери, населення країни.
У статті наведено аналіз поточного технічного стану газорозподільних мереж України та можливих заходів, направлених на скорочення витоків метану від їх об’єктів. Проаналізовано проблеми оцінки витоків парникових газів у газорозподільних мережах.
Описано методичні підходи, запропоновані для визначення обсягів витоків метану в основних елементах газорозподільної мережі України та виконано оцінку обсягів цих витоків. Наведено аналіз обробки статистичної інформації для двох компаній-операторів газорозподільних мереж.
Встановлено, що для попередньої консервативної оцінки витоків метану при формуванні базової лінії проектів спільного впровадження для газових мереж середнього та низького тиску, в яких такі проекти дають максимальний екологічний та економічний ефект, доцільно використовувати значення витоків не менше 5% від обсягів природного газу, що розподіляються цими мережами, хоча більше реалістичною нижньою оцінкою є 6 – 8%.

Ключові слова: газорозподільні мережі, парникові гази, викиди і витоки метану, кіотські механізми.

Костюковський Б. А., Спітковський А. І., Нечаєва Т. П.  Заходи з виконання екологічних вимог за умови спільної роботи ОЕС України з об’єднанням енергосистем європейських країн Костюковський Б. А., Спітковський А. І., Нечаєва Т. П. Заходи з виконання екологічних вимог за умови спільної роботи ОЕС України з об’єднанням енергосистем європейських країн

популярний!
Збірник №: 3 (34) 2013 р.
Розмір файлу: 622.37 Кбайт
Скачувань: 1919
Проведена оцінка потреби в потужностях ТЕС для двох альтернативних сценаріїв розвитку електроенергетики України при швидкому та повільному темпах розвитку відновлюваних джерел виробництва електроенергії показала, що забезпечити виконання вимог Директиви 2001/80/EC до 1 січня 2018 року практично неможливо. Тому термін виконання цих вимог рекомендовано подовжити до 2030 року. При проведенні за цих умов оцінки ефективних варіантів розвитку ТЕС ОЕС України до 2030 року визначено, що національним інтересам більше відповідають сценарії розвитку теплової генерації, які передбачають проведення до 2020 року маловитратної реконструкції існуючих вугільних ТЕС, приведення викидів забруднювачів у повітря до норм ЄС на газомазутних ТЕС, реалізацію пілотних проектів з комплексної реконструкції вугільних ТЕС і будівництво нових потужностей на існуючих майданчиках. Проведені дослідження показали, що прискорений розвиток відновлюваних джерел енергії призведе до зростання викидів парникових газів при їх паралельній роботі в ОЕС України. Визначено головні задачі та заходи виконання в ОЕС України гармонізованих з європейськими нормативів викидів забруднюючих речовин і забезпечення економічно виправданої мінімізації викидів парникових газів. Рекомендовано терміново розпочати переговорний процес з партнерами по Енергетичному Співтовариству щодо відкладання виконання вимог Директиви 2001/80/EC до 1 січня 2030 року з розробкою й затвердженням плану розвитку генеруючих потужностей і реалізації заходів з екологізації теплової енергетики України, створенням постійно діючої системи моніторингу виконання цього плану.

Ключові слова: електроенергетика, технологія, парникові гази, гармонізовані нормативи, викиди забруднювачів.

<< Початок < Попередня 1 2 3 4 Наступна > Кінець >>
Сторінка 1 з 4