Ukrainian (UA)English (United Kingdom)Russian (CIS)


Системний аналіз енергозберігаючих технологій та оптимізація енергоємних виробництв

Документи

Білодід В.Д. Визначення ефективності вироблення електричної енергії атомними електростанціями за методологією повних енергетичних витрат. Частина 3. Витрати енергії на експлуатацію, ліквідацію та визначення загальної ефективності Білодід В.Д. Визначення ефективності вироблення електричної енергії атомними електростанціями за методологією повних енергетичних витрат. Частина 3. Витрати енергії на експлуатацію, ліквідацію та визначення загальної ефективності

популярний!
Збірник №: 4 (55) 2018 р.
Розмір файлу: 422.09 Кбайт
Скачувань: 325

Приведені результати дослідження з визначення ефективності вироблення електричної енергії атомними електростанціями з реакторами ВВЕР-1000 за методологією повних енергетичних витрат. Методика визначення ефективності технологій за цією методологією була опублікована раніше.
В частині 1 статті, яка опублікована в № 2 зб. «Проблеми загальної енергетики» за 2018 р., наведені розрахункові дані щодо повних енергетичних витрат на будівництво АЕС. У частині 2 статті, яка опублікована в № 3 зб. «Проблеми загальної енергетики» за 2018 р., наводяться результати розрахунків щодо витрат енергії на отримання ядерного палива, яке необхідне для роботи АЕС впродовж терміну її експлуатації.
У частині 3 висвітлюються питання щодо витрат енергії на експлуатацію крупної АЕС потужністю 3,0 ГВт, витрати на її ліквідацію та визначаються остаточні показники її енергетичної  ефективності вироблення електроенергії на АЕС. Встановлено, що ефективність вироблення електроенергії на АЕС за варіантом незмінності курсу Національного банку України (НБУ) щодо курсів іноземних валют при середній інфляції гривні 7,5% є практично нульовою (коефіцієнт енергетичної ефективності вироблення електроенергії на АЕС визначено на рівні 1,106, що свідчить про майже повну витрату енергії виробленої на АЕС на власне існування та відтворення). Це також свідчить про збитковість орієнтування на закупівлю технологій, обладнання та матеріалів для роботи енергооб’єктів по імпорту за курсом валют НБУ.
Ефективність вироблення електроенергії на АЕС за варіантом розрахунку за курсом, що визначається паритетом купівельної спроможності долара США в Україні (коефіцієнт енергетичної ефективності 1,88), показує, що корисною для суспільства прогнозується 88% виробленої цією АЕС електроенергії, що також свідчить про ефективність використання вітчизняних технологій, обладнання та матеріалів для роботи енергооб’єктів.

Ключові слова: атомна електростанція, повні енергетичні витрати, ефективність вироблення електроенергії, енергетичні витрати на експлуатацію та ліквідацію.

Білодід В.Д. Повні енергетичні витрати на електроенергію, що виробляється енергетичними об’єктами Білодід В.Д. Повні енергетичні витрати на електроенергію, що виробляється енергетичними об’єктами

популярний!
Збірник №: 3 (50) 2017 р.
Розмір файлу: 358.42 Кбайт
Скачувань: 2017

Запропоновані нові деталізовані методики визначення окремих значень повних енергетичних витрат у компоненти енергетичних установок та значень важливих констант для їх визначення, що дозволить більш точно та аргументовано визначати ефективність електростанцій за методологією повних енергетичних витрат. Визначення складових енерговитрат на створення (будівництво), експлуатацію та ліквідацію електростанцій здійснюється за формулами, які відрізняються від існуючих за ДСТУ 3682–98 в частині деталізації розрахунків, врахуванням на всіх етапах як прямих, так і опосередкованих витрат енергії.

Ключові слова: повні енергетичні витрати, показники ефективності, енергетичні об’єкти, електростанції.

Богомолець Т. В. Аналіз енергоємності продукції хімічної промисловості України та напрямки підвищення енергоефективності в галузі Богомолець Т. В. Аналіз енергоємності продукції хімічної промисловості України та напрямки підвищення енергоефективності в галузі

популярний!
Збірник №: 2 (7) 2002 р.
Розмір файлу: 362.42 Кбайт
Скачувань: 4260
У статті проаналізовано динаміку питомих та загальних витрат енергоресурсів на виробництво хімічної продукції за 1990-2000 рр. Виділено 18 найменувань хімічних продуктів, частка яких становить понад 70% загального енергоспоживання галузі. Наведено основні напрямки підвищення енергоефективності.

Ключові слова: енергоспоживання, енергоємність, паливоємність, електроємність, теплоємність.

Бойченко С. В. Моніторинг використання палива для транспортних засобів Бойченко С. В. Моніторинг використання палива для транспортних засобів

популярний!
Збірник №: 2 (5) 2001 р.
Розмір файлу: 267.57 Кбайт
Скачувань: 4436
Проведено моніторинг використання транспортним сектором нафтових палив. Доведено, що перспектива вирішення проблеми забезпечення транспортних засобів України джерелами енергії в аспекті забезпечення енергетичної безпеки в системі національної безпеки держави полягає у високоорганізованому сучасному запровадженні енерго- і ресурсозберігаючих заходів.

Ключові слова: моніторинг, паливо, транспортний комплекс.

Дерій В.О., Згуровець О.В. Дослідження графіків електричних навантажень енергосистеми для визначення можливостей їх ущільнення шляхом використання електричних теплогенераторів Дерій В.О., Згуровець О.В. Дослідження графіків електричних навантажень енергосистеми для визначення можливостей їх ущільнення шляхом використання електричних теплогенераторів

популярний!
Збірник №: 4 (51) 2017 р.
Розмір файлу: 2.68 Мбайт
Скачувань: 1865

Проведено детальний аналіз «нічних провалів» ГЕН в різні періоди 2016 р. Запропоновано апроксимувати цю частину графіка поліномом другого ступеня. Для кожного місяця 2016 р. визначені середні коефіцієнти функції апроксимації та їх відносні відхилення. Досліджено вплив температури зовнішнього повітря та тривалості світлового дня на нічний провал ГЕН. Визначено коефіцієнти кореляції та запропоновано аналітичні вирази, які дозволяють в першому наближенні враховувати  цей вплив.   Визначено максимальні швидкості зміни потужності в ОЕС України під час нічного провалу та фактори впливу на них.
Отримані результати дозволять диспетчерам енергосистеми спрогнозувати необхідні величини потужності електричних теплогенераторів та швидкість їх змін під час нічних провалів ГЕН, а диспетчерам СЦТ – зміну теплопродуктивності котлів.

Ключові слова: ОЕС України, графік електричних навантажень, нічний провал,  потужність, температура, електроенергія

<< Початок < Попередня 1 2 3 4 5 6 Наступна > Кінець >>
Сторінка 2 з 6