Ukrainian (UA)English (United Kingdom)Russian (CIS)


Системний аналіз енергозберігаючих технологій та оптимізація енергоємних виробництв

Документи

Перов М.О., Макаров В.М., Новицький І.Ю. Напрями модернізації вуглепереробної промисловості на базі прогресивних технологій збагачення вугілля Перов М.О., Макаров В.М., Новицький І.Ю. Напрями модернізації вуглепереробної промисловості на базі прогресивних технологій збагачення вугілля

популярний!
Збірник №: 2 (53) 2018 р.
Розмір файлу: 317.73 Кбайт
Скачувань: 1137

Визначено заходи з удосконалення технологій збагачення, напрями впровадження технологічного обладнання на збагачувальних фабриках України, зроблена оцінка очікуваних обсягів випуску вугільного концентрату для енергетики та коксохімічної промисловості. За результатами розрахунків визначено варіанти ефективних технологій та оптимальної комплектації обладнання для впровадження на збагачувальних фабриках України за умови досягнення ними максимальних обсягів випуску вугільного концентрату, згідно прогнозним обсягам видобутку вугілля в 2030 р. Впровадження ефективних технологій збагачення у переробку вугілля дозволяє підвищити вихід концентрату на 5–6 %, при цьому зольність концентрату для енергетики і коксування знижується на 3,2 % та 1,4 % відповідно.

Ключові слова: вуглепереробна промисловість, модернізація, збагачення вугілля, технологія, напрями впровадження.

Разінков А. І., Гнідий М. В. Енергоефективна технологія переробки вторинної сировини нафтохімії Разінков А. І., Гнідий М. В. Енергоефективна технологія переробки вторинної сировини нафтохімії

популярний!
Збірник №: 1 (6) 2002 р.
Розмір файлу: 280.89 Кбайт
Скачувань: 3751
На прикладі зношених автомобільних шин виявлені переваги технології переробки вторинної сировини нафтохімії з використанням його попереднього глибокого охолодження в середовищі рідкого азоту. Приведені математичні залежності, дозволяючі прорахувати параметри процесу. Проведена оцінка його енергоефективності.

Ключові слова: хладагент, кріогенна температура, надання крихкості, транспортування, термічний опір, теплопровідність.

Симборський А. І. Енергоефективність вугільної промисловості та напрямки її поліпшення Симборський А. І. Енергоефективність вугільної промисловості та напрямки її поліпшення

популярний!
Збірник №: 1 (6) 2002 р.
Розмір файлу: 569.33 Кбайт
Скачувань: 3768
У статті проаналізовано динаміку валової доданої вартості, обсягів споживання паливно-енергетичних ресурсів та показників енергоефективності вугільної промисловості України за 1990-2000 роки. В роботі розглянуто також основні напрямки підвищення ефективності використання електричної енергії, як найбільш вживаного енергоресурсу, в галузі на перспективний період.

Ключові слова: валова додана вартість, енергоспоживання, енергоємність, паливоємність, електроємність, теплоємність, вентиляційні установки, шахтний водовідлив.

Симборський А. І., Станиціна В. В. Потенціал енергозбереження у цементній промисловості Симборський А. І., Станиціна В. В. Потенціал енергозбереження у цементній промисловості

популярний!
Збірник №: 3 (23) 2010 р.
Розмір файлу: 339.37 Кбайт
Скачувань: 3927
Визначення потенціалів енергозбереження має велике значення для оцінювання рівнів енергоспоживання та енергозбереження в галузях народного господарства на перспективний період.
Розрізняють поняття теоретичного, технічно можливого та економічно доцільного потенціалів енергозбереження. У статті визначено методичні підходи для розрахунків потенціалів енергозбереження на галузевому рівні.
Досвід промислово розвинених країн свідчить про те, що в цементній промисловості найбільш економічними за витратами тепла є печі, які використовують сухий спосіб виробництва клінкеру: вони споживають майже вдвічі менше палива, ніж ті, які застосовують мокрий спосіб. Незначна частка (15 %) виробництва сухим способом у цементній промисловості України зумовлює вищий рівень середньозважених питомих витрат палива на тонну клінкеру порівняно з промислово розвиненими країнами світу. Тому поліпшення структури виробництва цементу за рахунок збільшення обсягів його виробництва сухим способом сприятиме не тільки підвищенню ефективності роботи цементних заводів, а й значній економії паливно-енергетичних ресурсів у галузі.
З 2006 року в Україні розпочалася модернізація заводів з метою переведення їх на сухий спосіб виробництва. За нашими розрахунками, у результаті запровадження цього способу потенціал енергозбереження на цементних заводах України у 2015 році може скласти 691,5 тис. т у. п.

Ключові слова: цементна промисловість, клінкер, енергоресурси, потенціал енергозбереження.

Соколовська І.С. Удосконалення нормативного забезпечення щодо теплових насосів як механізм імплементації європейських директив Соколовська І.С. Удосконалення нормативного забезпечення щодо теплових насосів як механізм імплементації європейських директив

популярний!
Збірник №: 2 (53) 2018 р.
Розмір файлу: 290.16 Кбайт
Скачувань: 1199

Розглянуто чинні європейські Директиви 2009/28/EC, 2009/125/EC, 2010/30/ЄС, 2010/31/EU, відповідні їм Регламенти та інші нормативно-правових документи, а також міжнародні стандарти щодо теплових насосів, наявність яких підтверджує широкомасштабне практичне застосування теплових насосів у світі. Показано ступінь їх впровадження в Україні. Визначено необхідність активного впровадження в Україні національних стандартів щодо теплових насосів, гармонізованих з міжнародними, що сприятиме імплементації зазначених європейських Директив та відповідних Регламентів.

Ключові слова: теплові насоси, Директиви 2009/28/EC, 2009/125/EC, 2010/30/ЄС, 2010/31/EU, стандарти, гармонізація.

<< Початок < Попередня 1 2 3 4 5 6 Наступна > Кінець >>
Сторінка 5 з 6