Ukrainian (UA)English (United Kingdom)Russian (CIS)


Системний аналіз енергозберігаючих технологій та оптимізація енергоємних виробництв

Документи

Симборський А. І. Енергоефективність вугільної промисловості та напрямки її поліпшення Симборський А. І. Енергоефективність вугільної промисловості та напрямки її поліпшення

популярний!
Збірник №: 1 (6) 2002 р.
Розмір файлу: 569.33 Кбайт
Скачувань: 3472
У статті проаналізовано динаміку валової доданої вартості, обсягів споживання паливно-енергетичних ресурсів та показників енергоефективності вугільної промисловості України за 1990-2000 роки. В роботі розглянуто також основні напрямки підвищення ефективності використання електричної енергії, як найбільш вживаного енергоресурсу, в галузі на перспективний період.

Ключові слова: валова додана вартість, енергоспоживання, енергоємність, паливоємність, електроємність, теплоємність, вентиляційні установки, шахтний водовідлив.

Симборський А. І., Станиціна В. В. Потенціал енергозбереження у цементній промисловості Симборський А. І., Станиціна В. В. Потенціал енергозбереження у цементній промисловості

популярний!
Збірник №: 3 (23) 2010 р.
Розмір файлу: 339.37 Кбайт
Скачувань: 3634
Визначення потенціалів енергозбереження має велике значення для оцінювання рівнів енергоспоживання та енергозбереження в галузях народного господарства на перспективний період.
Розрізняють поняття теоретичного, технічно можливого та економічно доцільного потенціалів енергозбереження. У статті визначено методичні підходи для розрахунків потенціалів енергозбереження на галузевому рівні.
Досвід промислово розвинених країн свідчить про те, що в цементній промисловості найбільш економічними за витратами тепла є печі, які використовують сухий спосіб виробництва клінкеру: вони споживають майже вдвічі менше палива, ніж ті, які застосовують мокрий спосіб. Незначна частка (15 %) виробництва сухим способом у цементній промисловості України зумовлює вищий рівень середньозважених питомих витрат палива на тонну клінкеру порівняно з промислово розвиненими країнами світу. Тому поліпшення структури виробництва цементу за рахунок збільшення обсягів його виробництва сухим способом сприятиме не тільки підвищенню ефективності роботи цементних заводів, а й значній економії паливно-енергетичних ресурсів у галузі.
З 2006 року в Україні розпочалася модернізація заводів з метою переведення їх на сухий спосіб виробництва. За нашими розрахунками, у результаті запровадження цього способу потенціал енергозбереження на цементних заводах України у 2015 році може скласти 691,5 тис. т у. п.

Ключові слова: цементна промисловість, клінкер, енергоресурси, потенціал енергозбереження.

Соколовська І.С. Удосконалення нормативного забезпечення щодо теплових насосів як механізм імплементації європейських директив Соколовська І.С. Удосконалення нормативного забезпечення щодо теплових насосів як механізм імплементації європейських директив

популярний!
Збірник №: 2 (53) 2018 р.
Розмір файлу: 290.16 Кбайт
Скачувань: 904

Розглянуто чинні європейські Директиви 2009/28/EC, 2009/125/EC, 2010/30/ЄС, 2010/31/EU, відповідні їм Регламенти та інші нормативно-правових документи, а також міжнародні стандарти щодо теплових насосів, наявність яких підтверджує широкомасштабне практичне застосування теплових насосів у світі. Показано ступінь їх впровадження в Україні. Визначено необхідність активного впровадження в Україні національних стандартів щодо теплових насосів, гармонізованих з міжнародними, що сприятиме імплементації зазначених європейських Директив та відповідних Регламентів.

Ключові слова: теплові насоси, Директиви 2009/28/EC, 2009/125/EC, 2010/30/ЄС, 2010/31/EU, стандарти, гармонізація.

Судник В. К., Мельничук Л. П., Орлов В. В. Випробування технології піроліза рідких палив для систем живлення транспортних енергоустановок Судник В. К., Мельничук Л. П., Орлов В. В. Випробування технології піроліза рідких палив для систем живлення транспортних енергоустановок

популярний!
Збірник №: 1 (6) 2002 р.
Розмір файлу: 359.54 Кбайт
Скачувань: 3531
Розглянуто результати випробування технології піролізу палив для систем живлення транспортних енергоустановок. Проведено досліди залежності газоутворення від параметрів процесу. В результаті обробки експериментальних даних отримано емпірічні залежності для розрахунку режимів конверсії бензину. Проведено оцінку моторних якостей продуктів піроліза.

Ключові слова: піроліз, газоутворення, термохімічний реактор, бензин, шкідливі викиди, забруднення довкілля.

Судник В. К., Мельничук Л. П., Орлов В. В. Підвищення екологічної безпеки систем живлення транспортних енергетичних установок Судник В. К., Мельничук Л. П., Орлов В. В. Підвищення екологічної безпеки систем живлення транспортних енергетичних установок

популярний!
Збірник №: 1 (4) 2001 р.
Розмір файлу: 351.39 Кбайт
Скачувань: 3712
Розглянуто особливості використання газоподібного палива як засобу зниження шкідливих викидів автотранспортом. Запропоновано системи живлення транспортних енергетичних установок на основі нового способу термічного розкладу вихідного палива перед його спалюванням у двигуні, які дозволяють кардинально зменшити токсичність газів, що відпрацювали, підвищити ефективність використання моторних палив і розширити сировинну базу їх виробництва.

Ключові слова: екологічна безпека, шкідливі викиди, система живлення, автотранспорт, попередня обробка палива.
<< Початок < Попередня 1 2 3 4 5 6 Наступна > Кінець >>
Сторінка 5 з 6