Ukrainian (UA)English (United Kingdom)Russian (CIS)


Системний аналіз енергозберігаючих технологій та оптимізація енергоємних виробництв

Документи

Маляренко О. Є. Аналіз структури та особливостей енергоспоживання у нафтопереробній промисловості України Маляренко О. Є. Аналіз структури та особливостей енергоспоживання у нафтопереробній промисловості України

популярний!
Збірник №: 2 (7) 2002 р.
Розмір файлу: 431.62 Кбайт
Скачувань: 3741
У статті наведено дані по енергоспоживанню на основні процеси нафтопереробки, вплив на величину питомих витрат рівня завантаженості підприємств та проаналізовано фактори, що впливають на енергоспоживання у галузі.

Ключові слова: енергоресурси, первинна енергія, вторинні енергоресурси, енергозбереження, енергоспоживання, нафтопереробка.

Маляренко О. Є., Тесленко О. І. Застосування методу повної енергоємності продукції для аналізу енергетичної ефективності виробництва Маляренко О. Є., Тесленко О. І. Застосування методу повної енергоємності продукції для аналізу енергетичної ефективності виробництва

популярний!
Збірник №: 3 (23) 2010 р.
Розмір файлу: 449.72 Кбайт
Скачувань: 3983
У статті розглянуто один із методів оцінки енергетичної ефективності виробництва на основі методики розрахунку повної енергоємності продукції. На коксохімічному підприємстві передбачається впровадження нового технологічного устаткування із заміщенням традиційного способу гасіння коксу ефективнішим, що дозволить максимально використовувати всі види вторинних енергетичних ресурсів (горючі, теплові, надлишкового тиску), модернізувати енергетичне устаткування, значно змінити структуру споживання палива, вироблення теплової та електричної енергії. При цьому частка власного вироблення енергоносіїв за рахунок вторинних енергоресурсів перевищить 50 %, що дасть можливість значно збільшити обсяг продажу коксового газу стороннім споживачам. Представлені результати аналізу ефективності енерговикористання за три роки в окремих цехах коксохімічного виробництва дають можливість виявити конкретні ділянки з невисоким рівнем енергетичної ефективності, конкретизувати об’єкт глибшого енергетичного обстеження — устаткування конкр
етних цехів підприємства і демонструють кількісний вплив використання вторинних енергетичних ресурсів на енергоємність виготовлення окремих продуктів коксохімічного виробництва, а також на структуру енергоспоживання підприємства в цілому.

Ключові слова: енергетична ефективність, пряма і повна енергоємність продукції, вторинні енергоресурси, модернізація устаткування.

Нікітін Є. Є. Розробка й удосконалення систем енергетичного менеджменту на промислових підприємствах Нікітін Є. Є. Розробка й удосконалення систем енергетичного менеджменту на промислових підприємствах

популярний!
Збірник №: 1 (6) 2002 р.
Розмір файлу: 1008.96 Кбайт
Скачувань: 3714
Наведено аналіз енергоспоживання за 1990-2000 рр. сфери економіки, до якої входять житловий сектор, підприємства комунального господарства та заклади суспільного сектору (освіта, культура, охорона здоров'я). Розглянуто напрями економії котельно-пічного палива (децентралізовані споживачі), електричної і теплової енергії, показники для комплексної оцінки ефективності енергозбереження.

Ключові слова: енергозбереження, енергоспоживання, котельно-пічне паливо, електрична та теплова енергія, житлові, комунальні та побутові потреби населення.

Новосельцев О. В. Сучасний стан, проблемні питання та практичні механізми підвищення ефективності використання енергетичних ресурсів в комунальному секторі України Новосельцев О. В. Сучасний стан, проблемні питання та практичні механізми підвищення ефективності використання енергетичних ресурсів в комунальному секторі України

популярний!
Збірник №: 2 (7) 2002 р.
Розмір файлу: 518.13 Кбайт
Скачувань: 3957
Розглянуто сучасний стан, проблемні питання та практичні механізми підвищення ефективності використання енергетичних ресурсів в комунальному секторі України на прикладі муніципальних систем тепло-, водопостачання та водовідведення. Детально проаналізовано специфіку застосування механізму енергоефективного підряду для фінансування енергозберігаючих проектів через енергосервісні компанії з поверненням коштів за рахунок отриманої економії паливно-енергетичних ресурсів.

Ключові слова: енергетичні ресурси, комунальний сектор, системи тепло- водопостачання, водовідведення, енергозберігаючі проекти, енергосервісні компанії.

Підвисоцький О. М., Дубровський В. В., Кидалюк С. Є., Довгопол М. В. Енергоефективний пристрій для розпиляння води відцентровими форсунками низького тиску Підвисоцький О. М., Дубровський В. В., Кидалюк С. Є., Довгопол М. В. Енергоефективний пристрій для розпиляння води відцентровими форсунками низького тиску

популярний!
Збірник №: 1 (4) 2001 р.
Розмір файлу: 277.32 Кбайт
Скачувань: 3931
Описано новий пристрій для розпиляння води відцентровими форсунками. Приведено спосіб ефективного розпиляння рідини за рахунок зіткнення зустрічне спрямованих факелів розпилу. Сформульовано найважливіші завдання експериментальних досліджень для оптимізації процесів охолодження води у градирнях.

Ключові слова: форсунка, градирня, зустрічні потоки, дисперсність.
<< Початок < Попередня 1 2 3 4 5 6 Наступна > Кінець >>
Сторінка 4 з 6