Ukrainian (UA)English (United Kingdom)Russian (CIS)


Системний аналіз енергозберігаючих технологій та оптимізація енергоємних виробництв

Документи

Кєсова Л.О., Коберник В.С., Соколовська І.С. Оцінка ефективності впровадження парогазових і ЦКШ-технологій на ТЕС України Кєсова Л.О., Коберник В.С., Соколовська І.С. Оцінка ефективності впровадження парогазових і ЦКШ-технологій на ТЕС України

популярний!
Збірник №: 3 (54) 2018 р.
Розмір файлу: 341.98 Кбайт
Скачувань: 479

Проаналізовано світовий досвід впровадження парогазових і ЦКШ-технологій: ПГУ з газифікацією вугілля (з очищенням від оксидів сірки та азоту); спалювання в циркулюючому киплячому шарі (за атмосферного тиску та під тиском); ПГУ зі спалюванням в бульбашковому киплячому шарі під тиском; ПГУ на природному газі у порівнянні з пиловугільним спалюванням з очищенням від оксидів сірки та азоту. Для нового будівництва і реконструкції енергоблоків ТЕС в Україні та забезпечення сучасних норм викидів основних забруднюючих речовин проведено техніко-економічні розрахунки з порівнянням середньої вартості електричної енергії за життєвий цикл для перспективних технологій. В енергетику України доцільно впроваджувати ПГУ і ЦКШ- технології, які здатні підвищити ефективність спалювання палива з високими експлуатаційними показниками енергоблоків.

Ключові слова: теплова електрична станція, парогазова установка, циркулюючий киплячий шар, вартість електричної енергії, технології, життєвий цикл.

Кєсова Л.О., Кравчук Г.В. Перспективні заходи утилізації золошлакових відходів ТЕС Кєсова Л.О., Кравчук Г.В. Перспективні заходи утилізації золошлакових відходів ТЕС

популярний!
Збірник №: 1 (52) 2018 р.
Розмір файлу: 329.91 Кбайт
Скачувань: 1003

Визначено шляхи корисного використання в Україні золошлакових відходів ТЕС, основні заходи їх переробки при широкомасштабній  утилізації.

Ключові слова: теплова електростанція, золошлак, відходи, утилізація, лантаноїди, переробка, ціносфери, рідкісноземельні елементи.

Макаров В. М., Перов М. О. Прогноз обсягів упровадження сучасних енергозберігаючих технологій очисних робіт у вугільних шахтах Макаров В. М., Перов М. О. Прогноз обсягів упровадження сучасних енергозберігаючих технологій очисних робіт у вугільних шахтах

популярний!
Збірник №: 3 (23) 2010 р.
Розмір файлу: 265.67 Кбайт
Скачувань: 3688
В Україні видобуток вугілля здійснюється за несприятливої структури шахтного фонду. Переважають підприємства з обмеженими виробничими можливостями через вузькі місця в технологічних ланках, а також складними умовами розробки, які не завжди дозволяють ефективно застосовувати високопродуктивну техніку. Такий стан посилюється гострою нестачею обігових коштів для технічного переозброєння і заміни зношеного очисного, прохідницького, транспортного і стаціонарного обладнання.
Вихід вугільної промисловості з кризи може бути досягнутий за рахунок нарощування обсягів видобутку в результаті ефективного запровадження механізованих комплексів, тобто істотного підвищення навантажень на очисні вибої з використанням техніки нового технічного рівня.
У результаті технічне переоснащення шахт передбачає приріст обсягів видобутку вугілля на 20–30 млн т, скорочення кількості очисних вибоїв на 30–40 %, зменшення питомих витрат електроенергії на видобувних ділянках в 1,3–1,6 раза, результатом чого стане економія матеріальних, енергетичних, трудових ресурсів. Витрати капітальних вкладень, необхідних на технічне переоснащення шахт, складають близько 7–13 млрд грн (2–4 млрд грн на рік). Крім того, унаслідок запровадження оптимального складу очисних комплексів підвищиться якість видобутого вугілля — зокрема, знизиться зольність.

Ключові слова: шахта, капіталовкладення, технічне переоснащення, видобувна техніка, енергозбереження, якість вугілля.

Маляренко О. Є. Аналіз структури та особливостей енергоспоживання у нафтопереробній промисловості України Маляренко О. Є. Аналіз структури та особливостей енергоспоживання у нафтопереробній промисловості України

популярний!
Збірник №: 2 (7) 2002 р.
Розмір файлу: 431.62 Кбайт
Скачувань: 3454
У статті наведено дані по енергоспоживанню на основні процеси нафтопереробки, вплив на величину питомих витрат рівня завантаженості підприємств та проаналізовано фактори, що впливають на енергоспоживання у галузі.

Ключові слова: енергоресурси, первинна енергія, вторинні енергоресурси, енергозбереження, енергоспоживання, нафтопереробка.

Маляренко О. Є., Тесленко О. І. Застосування методу повної енергоємності продукції для аналізу енергетичної ефективності виробництва Маляренко О. Є., Тесленко О. І. Застосування методу повної енергоємності продукції для аналізу енергетичної ефективності виробництва

популярний!
Збірник №: 3 (23) 2010 р.
Розмір файлу: 449.72 Кбайт
Скачувань: 3691
У статті розглянуто один із методів оцінки енергетичної ефективності виробництва на основі методики розрахунку повної енергоємності продукції. На коксохімічному підприємстві передбачається впровадження нового технологічного устаткування із заміщенням традиційного способу гасіння коксу ефективнішим, що дозволить максимально використовувати всі види вторинних енергетичних ресурсів (горючі, теплові, надлишкового тиску), модернізувати енергетичне устаткування, значно змінити структуру споживання палива, вироблення теплової та електричної енергії. При цьому частка власного вироблення енергоносіїв за рахунок вторинних енергоресурсів перевищить 50 %, що дасть можливість значно збільшити обсяг продажу коксового газу стороннім споживачам. Представлені результати аналізу ефективності енерговикористання за три роки в окремих цехах коксохімічного виробництва дають можливість виявити конкретні ділянки з невисоким рівнем енергетичної ефективності, конкретизувати об’єкт глибшого енергетичного обстеження — устаткування конкр
етних цехів підприємства і демонструють кількісний вплив використання вторинних енергетичних ресурсів на енергоємність виготовлення окремих продуктів коксохімічного виробництва, а також на структуру енергоспоживання підприємства в цілому.

Ключові слова: енергетична ефективність, пряма і повна енергоємність продукції, вторинні енергоресурси, модернізація устаткування.
<< Початок < Попередня 1 2 3 4 5 6 Наступна > Кінець >>
Сторінка 3 з 6