Ukrainian (UA)English (United Kingdom)Russian (CIS)


Системний аналіз енергозберігаючих технологій та оптимізація енергоємних виробництв

Документи

Дубовський С. В. Достеменність методів оцінки теплової економічності ТЕС із комбінованим виробництвом електричної та теплової енергії Дубовський С. В. Достеменність методів оцінки теплової економічності ТЕС із комбінованим виробництвом електричної та теплової енергії

популярний!
Збірник №: 2 (5) 2001 р.
Розмір файлу: 757.62 Кбайт
Скачувань: 4112
Наведено результати кількісного аналізу достеменності методів оцінки показників теплової економічності електростанцій з комбінованим виробництвом електричної та теплової енергії.

Ключові слова: комбіноване виробництво електричної та теплової енергії, розподіл витрат палива, питомі витрати палива на електричних станціях, методи розподілу, термодинамічний метод.

Дубровський В. В., Підвисоцький О. М. Експериментальне дослідження процесу витікання рідини з відцентрових форсунок, призначених для градирень Дубровський В. В., Підвисоцький О. М. Експериментальне дослідження процесу витікання рідини з відцентрових форсунок, призначених для градирень

популярний!
Збірник №: 2 (5) 2001 р.
Розмір файлу: 345.54 Кбайт
Скачувань: 3904
Проведено експериментальне дослідження закономірностей витікання рідини з відцентрових форсунок великого розміру, що використовуються у градирнях. Вивчено деякі геометричні характеристики конусоподібного факела рідини, що витікає з форсунки. Отримано узагальнюючу формулу для кута розкриття факела рідини, що розпилюється.

Ключові слова: відцентрова форсунка, конусоподібний факел розпилу рідини, кут розкриття факела.

Кєсова Л.О., Коберник В.С., Соколовська І.С. Оцінка ефективності впровадження парогазових і ЦКШ-технологій на ТЕС України Кєсова Л.О., Коберник В.С., Соколовська І.С. Оцінка ефективності впровадження парогазових і ЦКШ-технологій на ТЕС України

популярний!
Збірник №: 3 (54) 2018 р.
Розмір файлу: 341.98 Кбайт
Скачувань: 753

Проаналізовано світовий досвід впровадження парогазових і ЦКШ-технологій: ПГУ з газифікацією вугілля (з очищенням від оксидів сірки та азоту); спалювання в циркулюючому киплячому шарі (за атмосферного тиску та під тиском); ПГУ зі спалюванням в бульбашковому киплячому шарі під тиском; ПГУ на природному газі у порівнянні з пиловугільним спалюванням з очищенням від оксидів сірки та азоту. Для нового будівництва і реконструкції енергоблоків ТЕС в Україні та забезпечення сучасних норм викидів основних забруднюючих речовин проведено техніко-економічні розрахунки з порівнянням середньої вартості електричної енергії за життєвий цикл для перспективних технологій. В енергетику України доцільно впроваджувати ПГУ і ЦКШ- технології, які здатні підвищити ефективність спалювання палива з високими експлуатаційними показниками енергоблоків.

Ключові слова: теплова електрична станція, парогазова установка, циркулюючий киплячий шар, вартість електричної енергії, технології, життєвий цикл.

Кєсова Л.О., Кравчук Г.В. Перспективні заходи утилізації золошлакових відходів ТЕС Кєсова Л.О., Кравчук Г.В. Перспективні заходи утилізації золошлакових відходів ТЕС

популярний!
Збірник №: 1 (52) 2018 р.
Розмір файлу: 329.91 Кбайт
Скачувань: 1299

Визначено шляхи корисного використання в Україні золошлакових відходів ТЕС, основні заходи їх переробки при широкомасштабній  утилізації.

Ключові слова: теплова електростанція, золошлак, відходи, утилізація, лантаноїди, переробка, ціносфери, рідкісноземельні елементи.

Макаров В. М., Перов М. О. Прогноз обсягів упровадження сучасних енергозберігаючих технологій очисних робіт у вугільних шахтах Макаров В. М., Перов М. О. Прогноз обсягів упровадження сучасних енергозберігаючих технологій очисних робіт у вугільних шахтах

популярний!
Збірник №: 3 (23) 2010 р.
Розмір файлу: 265.67 Кбайт
Скачувань: 3975
В Україні видобуток вугілля здійснюється за несприятливої структури шахтного фонду. Переважають підприємства з обмеженими виробничими можливостями через вузькі місця в технологічних ланках, а також складними умовами розробки, які не завжди дозволяють ефективно застосовувати високопродуктивну техніку. Такий стан посилюється гострою нестачею обігових коштів для технічного переозброєння і заміни зношеного очисного, прохідницького, транспортного і стаціонарного обладнання.
Вихід вугільної промисловості з кризи може бути досягнутий за рахунок нарощування обсягів видобутку в результаті ефективного запровадження механізованих комплексів, тобто істотного підвищення навантажень на очисні вибої з використанням техніки нового технічного рівня.
У результаті технічне переоснащення шахт передбачає приріст обсягів видобутку вугілля на 20–30 млн т, скорочення кількості очисних вибоїв на 30–40 %, зменшення питомих витрат електроенергії на видобувних ділянках в 1,3–1,6 раза, результатом чого стане економія матеріальних, енергетичних, трудових ресурсів. Витрати капітальних вкладень, необхідних на технічне переоснащення шахт, складають близько 7–13 млрд грн (2–4 млрд грн на рік). Крім того, унаслідок запровадження оптимального складу очисних комплексів підвищиться якість видобутого вугілля — зокрема, знизиться зольність.

Ключові слова: шахта, капіталовкладення, технічне переоснащення, видобувна техніка, енергозбереження, якість вугілля.
<< Початок < Попередня 1 2 3 4 5 6 Наступна > Кінець >>
Сторінка 3 з 6