Ukrainian (UA)English (United Kingdom)Russian (CIS)

Зміст журналів

2018 рік
2017 рік
2016 рік
2015 рік
2014 рік
2013 рік
2012 рік
2011 рік
2010 рік
2009 рік
2008 рік
2007 рік
2006 рік
2005 рік
2004 рік
2003 рік
2002 рік
2001 рік
2000 рік
1999 рік


Системний аналіз енергозберігаючих технологій та оптимізація енергоємних виробництв

Документи

Євтухова Т. О. Структурно-функціональні особливості побудови системи управління енергозбереженням у ЖКГ України Євтухова Т. О. Структурно-функціональні особливості побудови системи управління енергозбереженням у ЖКГ України

популярний!
Збірник №: 2 (22) 2010 р.
Розмір файлу: 474.96 Кбайт
Скачувань: 3723
На базі положень теорії багаторівневих ієрархічних систем та теорії управління великими системами, запропоновано структурно-функціональну схему системи управління енергозбереженням у ЖКГ України, яка враховує підсистему споживання житлово-комунальних послуг як невід’ємну складову ієрархічної системи управління, та на всіх ієрархічних рівнях якої визначено адміністративно-організаційні, енергоекономічні, енерготехнологічні та енергоекологічні стратифікаційні гілки управління. Показано, що за своїми структурно-функціональними властивостями питання управління енергозбереженням у ЖКГ України відносить до класу задач програмно-адаптивного екстремального управління, де до основної мети управління – енергозбереження додається ще одна екстремальна мета – досягнення результату економічно-доцільними з організаційно-технічної точки зору заходами. Запропоновано оригінальний алгоритм розв’язання задачі екстремального управління енергозбереженням у ЖКГ України як задачі математичного програмування із застосуванням процедур
и декомпозиції задачі на низку простіших та подальшої кусочно-лінійної апроксимації технологічних параметрів і параметрів управління.

Ключові слова: ЖКГ, ієрархічна система управління енергозбереженням, структурно-функціональні схеми, стратифікаційні гілки управління.

Агеєва Т. П. Проблеми підвищення ефективності палива й енергії у сфері житлового та комунального-побутового обслуговування населення України Агеєва Т. П. Проблеми підвищення ефективності палива й енергії у сфері житлового та комунального-побутового обслуговування населення України

популярний!
Збірник №: 1 (6) 2002 р.
Розмір файлу: 545.37 Кбайт
Скачувань: 3594
Наведено аналіз енергоспоживання за 1990-2000 рр. сфери економіки, до якої входять житловий сектор, підприємства комунального господарства та заклади суспільного сектору (освіта, культура, охорона здоров'я). Розглянуто напрями економії котельно-пічного палива (децентралізовані споживачі), електричної та теплової енергії, показники для комплексної оцінки ефективності енергозбереження.

Ключові слова: енергозбереження, енергоспоживання, котельно-пічне паливо, електрична та теплова енергія, житлові, комунальні та побутові потреби населення.

Білодід В.Д. Визначення ефективності вироблення електричної енергії атомними електростанціями за методологією повних енергетичних витрат. Частина 1. Витрати енергії на будівництво Білодід В.Д. Визначення ефективності вироблення електричної енергії атомними електростанціями за методологією повних енергетичних витрат. Частина 1. Витрати енергії на будівництво

популярний!
Збірник №: 2 (53) 2018 р.
Розмір файлу: 7.97 Мбайт
Скачувань: 378

Стаття присвячена визначенню ефективності вироблення електричної енергії атомними електростанціями з реакторами ВВЕР-1000 за методологією повних енергетичних витрат. Методика визначення ефективності технологій за цією методологією була опублікована раніше. В частині 1 визначено повні енергетичні витрати на будівництво АЕС. Визначено основні показники енергоємності створення об’єктів АЕС з реакторами
ВВЕР-1000, серед яких: питома енергоємність спорудження енергоблоку АЕС –
246 ГДж/кВт за варіантом незмінності політики Національного банку України і середній інфляції гривні 7,5 % на рік та 140 ГДж/кВт при курсі гривні за значенням прогнозного паритету купівельної спроможності. Питома енергоємність крупної АЕС – 220 (125) ГДж/кВт. Отримані результати дозволять оцінити енергетичну ефективність АЕС за методологією визначення повних енергетичних витрат.
В частині 2 будуть оприлюднені розрахунки щодо витрат енергії на ядерне паливо. В частині 3 передбачено висвітлення питань щодо витрат енергії на експлуатацію АЕС впродовж 40 років, витрати на її ліквідацію та визначення остаточної ефективності вироблення електроенергії на АЕС. Частини 2 та 3 будуть опубліковані в наступних номерах збірника.

Ключові слова: атомна електростанція, повні енергетичні витрати, ефективність вироблення електроенергії.

Білодід В.Д. Повні енергетичні витрати на електроенергію, що виробляється енергетичними об’єктами Білодід В.Д. Повні енергетичні витрати на електроенергію, що виробляється енергетичними об’єктами

популярний!
Збірник №: 3 (50) 2017 р.
Розмір файлу: 5.15 Мбайт
Скачувань: 1197

Запропоновані нові деталізовані методики визначення окремих значень повних енергетичних витрат у компоненти енергетичних установок та значень важливих констант для їх визначення, що дозволить більш точно та аргументовано визначати ефективність електростанцій за методологією повних енергетичних витрат. Визначення складових енерговитрат на створення (будівництво), експлуатацію та ліквідацію електростанцій здійснюється за формулами, які відрізняються від існуючих за ДСТУ 3682–98 в частині деталізації розрахунків, врахуванням на всіх етапах як прямих, так і опосередкованих витрат енергії.

Ключові слова: повні енергетичні витрати, показники ефективності, енергетичні об’єкти, електростанції.

Богомолець Т. В. Аналіз енергоємності продукції хімічної промисловості України та напрямки підвищення енергоефективності в галузі Богомолець Т. В. Аналіз енергоємності продукції хімічної промисловості України та напрямки підвищення енергоефективності в галузі

популярний!
Збірник №: 2 (7) 2002 р.
Розмір файлу: 362.42 Кбайт
Скачувань: 3465
У статті проаналізовано динаміку питомих та загальних витрат енергоресурсів на виробництво хімічної продукції за 1990-2000 рр. Виділено 18 найменувань хімічних продуктів, частка яких становить понад 70% загального енергоспоживання галузі. Наведено основні напрямки підвищення енергоефективності.

Ключові слова: енергоспоживання, енергоємність, паливоємність, електроємність, теплоємність.
<< Початок < Попередня 1 2 3 4 5 Наступна > Кінець >>
Сторінка 1 з 5