Ukrainian (UA)English (United Kingdom)Russian (CIS)

Зміст журналів

2017 рік
2016 рік
2015 рік
2014 рік
2013 рік
2012 рік
2011 рік
2010 рік
2009 рік
2008 рік
2007 рік
2006 рік
2005 рік
2004 рік
2003 рік
2002 рік
2001 рік
2000 рік
1999 рік


Системний аналіз енергозберігаючих технологій та оптимізація енергоємних виробництв

Документи

Євтухова Т. О. Структурно-функціональні особливості побудови системи управління енергозбереженням у ЖКГ України Євтухова Т. О. Структурно-функціональні особливості побудови системи управління енергозбереженням у ЖКГ України

популярний!
Збірник №: 2 (22) 2010 р.
Розмір файлу: 474.96 Кбайт
Скачувань: 1655
На базі положень теорії багаторівневих ієрархічних систем та теорії управління великими системами, запропоновано структурно-функціональну схему системи управління енергозбереженням у ЖКГ України, яка враховує підсистему споживання житлово-комунальних послуг як невід’ємну складову ієрархічної системи управління, та на всіх ієрархічних рівнях якої визначено адміністративно-організаційні, енергоекономічні, енерготехнологічні та енергоекологічні стратифікаційні гілки управління. Показано, що за своїми структурно-функціональними властивостями питання управління енергозбереженням у ЖКГ України відносить до класу задач програмно-адаптивного екстремального управління, де до основної мети управління – енергозбереження додається ще одна екстремальна мета – досягнення результату економічно-доцільними з організаційно-технічної точки зору заходами. Запропоновано оригінальний алгоритм розв’язання задачі екстремального управління енергозбереженням у ЖКГ України як задачі математичного програмування із застосуванням процедур
и декомпозиції задачі на низку простіших та подальшої кусочно-лінійної апроксимації технологічних параметрів і параметрів управління.

Ключові слова: ЖКГ, ієрархічна система управління енергозбереженням, структурно-функціональні схеми, стратифікаційні гілки управління.

Агеєва Т. П. Проблеми підвищення ефективності палива й енергії у сфері житлового та комунального-побутового обслуговування населення України Агеєва Т. П. Проблеми підвищення ефективності палива й енергії у сфері житлового та комунального-побутового обслуговування населення України

популярний!
Збірник №: 1 (6) 2002 р.
Розмір файлу: 545.37 Кбайт
Скачувань: 1534
Наведено аналіз енергоспоживання за 1990-2000 рр. сфери економіки, до якої входять житловий сектор, підприємства комунального господарства та заклади суспільного сектору (освіта, культура, охорона здоров'я). Розглянуто напрями економії котельно-пічного палива (децентралізовані споживачі), електричної та теплової енергії, показники для комплексної оцінки ефективності енергозбереження.

Ключові слова: енергозбереження, енергоспоживання, котельно-пічне паливо, електрична та теплова енергія, житлові, комунальні та побутові потреби населення.

Богомолець Т. В. Аналіз енергоємності продукції хімічної промисловості України та напрямки підвищення енергоефективності в галузі Богомолець Т. В. Аналіз енергоємності продукції хімічної промисловості України та напрямки підвищення енергоефективності в галузі

популярний!
Збірник №: 2 (7) 2002 р.
Розмір файлу: 362.42 Кбайт
Скачувань: 1503
У статті проаналізовано динаміку питомих та загальних витрат енергоресурсів на виробництво хімічної продукції за 1990-2000 рр. Виділено 18 найменувань хімічних продуктів, частка яких становить понад 70% загального енергоспоживання галузі. Наведено основні напрямки підвищення енергоефективності.

Ключові слова: енергоспоживання, енергоємність, паливоємність, електроємність, теплоємність.

Бойченко С. В. Моніторинг використання палива для транспортних засобів Бойченко С. В. Моніторинг використання палива для транспортних засобів

популярний!
Збірник №: 2 (5) 2001 р.
Розмір файлу: 267.57 Кбайт
Скачувань: 1557
Проведено моніторинг використання транспортним сектором нафтових палив. Доведено, що перспектива вирішення проблеми забезпечення транспортних засобів України джерелами енергії в аспекті забезпечення енергетичної безпеки в системі національної безпеки держави полягає у високоорганізованому сучасному запровадженні енерго- і ресурсозберігаючих заходів.

Ключові слова: моніторинг, паливо, транспортний комплекс.

Дубовський С. В. Достеменність методів оцінки теплової економічності ТЕС із комбінованим виробництвом електричної та теплової енергії Дубовський С. В. Достеменність методів оцінки теплової економічності ТЕС із комбінованим виробництвом електричної та теплової енергії

популярний!
Збірник №: 2 (5) 2001 р.
Розмір файлу: 757.62 Кбайт
Скачувань: 1457
Наведено результати кількісного аналізу достеменності методів оцінки показників теплової економічності електростанцій з комбінованим виробництвом електричної та теплової енергії.

Ключові слова: комбіноване виробництво електричної та теплової енергії, розподіл витрат палива, питомі витрати палива на електричних станціях, методи розподілу, термодинамічний метод.
<< Початок < Попередня 1 2 3 4 Наступна > Кінець >>
Сторінка 1 з 4