Зміст журналівОперація закінчилась помилкою

Наукові основи енергозбереження та енергозберігаючої політики

Документи

Денисов В. А. Визначення доцільних обсягів використання енергозберігаючих технологій в житлово-комунальному господарстві Денисов В. А. Визначення доцільних обсягів використання енергозберігаючих технологій в житлово-комунальному господарстві

популярний!
Збірник №: 2 (29) 2012 р.
Розмір файлу: 1.93 Мбайт
Скачувань: 5524
Запропоновано ієрархічну модель та програмно-інформаційні засоби для визначення доцільних обсягів використання енергозберігаючих технологій у житлово-комунальному господарстві. Житлово-комунальне господарство розглянуто як складна динамічна керована система із заздалегідь заданою ієрархічною структурою. Сформульовано задачу ієрархічного управління такою системою. Розглянуто формування оптимальної сукупності напрямів та обсягів фінансування енергозберігаючих заходів житлово-комунального господарства.

Ключові слова: модель, ієрархічна структура, визначення доцільних обсягів, енергоефективність, рівновага, інвестиції, ЖКГ, сценарій розвитку.

Денисов В. А., Іваненко Н. П., Чуприна Л. В. Оцінки собівартості та можливих обсягів виробництва електроенергії сонячними електростанціями в Україні Денисов В. А., Іваненко Н. П., Чуприна Л. В. Оцінки собівартості та можливих обсягів виробництва електроенергії сонячними електростанціями в Україні

популярний!
Збірник №: 3 (30) 2012 р.
Розмір файлу: 735.95 Кбайт
Скачувань: 5823
З урахуванням кліматологічної інформації про розподілення обсягів сонячної інсоляції на території України та існуючої технологічної бази фотоелектричної генерації електроенергії наведено результати попередніх розрахунків ефективності впровадження фотоелектричних електростанцій по областях України, як вихідна інформація для прогнозування доцільних обсягів впровадження технологій, що базуються на використанні відновлюваних джерел енергії.

Ключові слова: відновлювана енергетика, кліматологічна інформація, сонячна інсоляція, фотоелектрична генерація, фотовольтаїка, інвестиції, собівартість, доцільні обсяги, прогнозування.

Ковалко О. М., Євтухова Т. О., Чуприна Л. В. Порівняльний аналіз показників енергетичної ефективності виробництва біодизельного палива з насіння ріпаку Ковалко О. М., Євтухова Т. О., Чуприна Л. В. Порівняльний аналіз показників енергетичної ефективності виробництва біодизельного палива з насіння ріпаку

популярний!
Збірник №: 3 (38) 2014 р.
Розмір файлу: 388.58 Кбайт
Скачувань: 6003
У роботі проведено порівняльний аналіз різних підходів до визначення енергоекономічної ефективності біодизельного палива з насіння ріпаку та зроблено висновок щодо економічної доцільності його виробництва. Розглянуто декілька перспективних методів обґрунтування такого висновку, у тому числі шляхом розподілення повної первинної енергії на невідновлювані і відновлювані складові та на енергію традиційного палива і енергію вихідної сировини (рапсу), які є радикально протилежними з точки зору їх доступності та економічної доцільності.

Ключові слова: енергетична ефективність, енергоємність, виробництво біодизеля.

Макаров В. М, Перов М. О.  Потенціал енергозбереження при видобутку і переробці вугілля Макаров В. М, Перов М. О. Потенціал енергозбереження при видобутку і переробці вугілля

популярний!
Збірник №: 4 (31) 2012 р.
Розмір файлу: 792.43 Кбайт
Скачувань: 5945
Вугільна галузь є не тільки одним з основних виробників і постачальників палива на внутрішній ринок України, але й споживачем паливно-енергетичних ресурсів, з яких 83 % припадає на електроенергію. Близько 81,5 % електроенергії використовується на видобуток вугілля, 5,4 % — на збагачення і біля 0,1 % — на виробництво буровугільних брикетів.
Мета статті – визначення потенціалу енергозбереження в технологічних процесах видобутку і переробки вугілля.
В роботі виконано теоретичне узагальнення та отримано розв’язок важливої наукової техніко-економічної задачі оцінки обсягів заощадження енергоресурсів при впровадженні енергоефективних технологій у вугільній промисловості України. Проведено розрахунки можливих обсягів впровадження енергоефективних технологій та обсягів заощадження енергоресурсів до 2020 р.
Проведені аналіз та оцінка потенціалу енергозбереження показали, що при видобутку вугілля економія електроенергії може становити біля 25 %, загальна економія електроенергії по основних процесах збагачення може скласти 19 %.
Сумарні обсяги заощадження електроенергії на період до 2020 р. при видобутку вугілля можуть становити близько 12,7 млрд кВт.год., при збагаченні вугілля – близько 0,73 млрд кВт.год.

Ключові слова: вугілля, видобуток, збагачення, енергоспоживання, потенціал, енергозбереження.

Маляренко О. Є., Майстренко Н. Ю., Станиціна В. В. Обґрунтування прогнозних обсягів потенціалу енергозбереження в укрупнених секторах економіки з урахуванням технологічних і структурних зрушень Маляренко О. Є., Майстренко Н. Ю., Станиціна В. В. Обґрунтування прогнозних обсягів потенціалу енергозбереження в укрупнених секторах економіки з урахуванням технологічних і структурних зрушень

популярний!
Збірник №: 4 (47) 2016 р.
Розмір файлу: 3.51 Мбайт
Скачувань: 4593
Розглянуто суттєві зміни, що відбулись в економіці України за останні три роки. Уточнено прогноз ВВП на коротко-, середньо- і довгострокову перспективу за розробками провідних зарубіжних та українських інституцій. Розроблена нова прогнозна структура економіки на період до 2040 року, що відображає основні тенденції господарського розвитку країни. Проаналізовано загальний алгоритм визначення економічно доцільного потенціалу енергозбереження та структуру і обсяги споживання природного газу, вугілля та електроенергії в укрупнених секціях економіки та населенням. Запропоновано ефективні заходи з енергозбереження для енергоємних ВЕД.
Обґрунтовано прогнозні макроекономічні показники та оцінено прогнозні обсяги економії вугілля, природного газу, електричної енергії до 2040 р. з визначенням технологічного і структурного потенціалів енергозбереження за видами економічної діяльності і окремими технологіями. Виявлено, що структурний фактор є більшим у споживанні електроенергії і приблизно однаково з технологічним впливає на споживання палива.

Ключові слова: газоємність, вуглеємність, електроємність, валова додана вартість, прогноз, структура, секція економіки.
<< Початок < Попередня 1 2 3 Наступна > Кінець >>
Сторінка 1 з 3