Ukrainian (UA)English (United Kingdom)Russian (CIS)


Підвищення ефективності виробництва та використання енергетичних ресурсів

Документи

Макаров В.М. Методичні підходи до вибору видобувного обладнання при проведенні модернізації шахти Макаров В.М. Методичні підходи до вибору видобувного обладнання при проведенні модернізації шахти

популярний!
Збірник №: 4 (43) 2015 р.
Розмір файлу: 1.17 Мбайт
Скачувань: 4357
В Україні підняти вуглевидобування на новий рівень можна тільки одним шляхом – технічним переозброєнням галузі. Нове устаткування повинне стабільно працювати в складних горно-геологічних умовах шахт, а його ресурс, надійність і продуктивність – в 2–3 рази перевищувати аналогічні показники того, що існує. Інтенсифікація виробництва при концентрації гірничих робіт можлива тільки у разі комплексної механізації всіх технологічних процесів, максимальному скороченні ручної праці, обов’язковому забезпеченні безпечних умов роботи обслуговуючого персоналу.
Мета статті – розробка методики порівняння варіантів технічних рішень при проведенні модернізації видобувних дільниць шахт.
Для обґрунтованого порівняння альтернативних варіантів технічних рішень при проведенні модернізації вугільних підприємств сформовано критерії порівняння. В результаті порівняння чисельних значень інтегральних критеріїв якості приймається рішення про вибір найбільш перспективного варіанта оснащення лави високопродуктивною видобувною і транспортною технікою, яка максимально відповідає гірничо-геологічним умовам конкретної лави при максимальній ефективності і надійності її експлуатації.
Наведено приклад розрахунків чисельних значень кількісних критеріїв та порівняння конкуруючих варіантів технічних рішень при проведенні модернізації видобувної дільниці шахти «Холодна Балка» ДП «Макіїввугілля».

Ключові слова: шахта, модернізація, методика, критерій, видобувне обладнання, лава.

Мальханов О. В., Чалая Н. Д. Економічна ефективність енергозберігаючих турбодетандерних технологій Мальханов О. В., Чалая Н. Д. Економічна ефективність енергозберігаючих турбодетандерних технологій

популярний!
Збірник №: 1 (12) 2005 р.
Розмір файлу: 322.22 Кбайт
Скачувань: 4403
Представлено результати техніко-економічних досліджень і впровадження турбодетандерних агрегатів, на прикладі проекту впровадження турбодетандерного устаткування потужністю 1500 кВт оцінено економічну ефективність.

Ключові слова: турбодетандерний агрегат, турбодетандерне устаткування, чистий приведений дохід, індекс дохідності.

Маляренко О. Є. Енергетична ефективність модернізації та реконструкції нафтопереробної промисловості України Маляренко О. Є. Енергетична ефективність модернізації та реконструкції нафтопереробної промисловості України

популярний!
Збірник №: 2 (14) 2006 р.
Розмір файлу: 94.63 Кбайт
Скачувань: 4323
Наведено складові імпортних і вітчизняних бензинів, енерговитрати на зарубіжних та вітчизняних установках з нафтопереробки, напрями модернізації нафтопереробної промисловості, види котельного палива із важких залишків нафти для заміщення мазуту. Оцінено потенціал енергозбереження внаслідок модернізації та реконструкції обладнання, раціонального завантаження установок.

Ключові слова: енергетична ефективність, нафтопереробка, модернізація, реконструкція, каталітичний риформінг, каталітичний крекінг, гідроочищення, коксування, котельні палива з гудрону, потенціал енергозбереження.

Маляренко О. Є. Показники енергоекономічного аналізу для визначення ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів у багатопродуктових виробництвах промислової продукції Маляренко О. Є. Показники енергоекономічного аналізу для визначення ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів у багатопродуктових виробництвах промислової продукції

популярний!
Збірник №: 1 (21) 2010 р.
Розмір файлу: 480.77 Кбайт
Скачувань: 4612
Розглянуто показники енергетичної ефективності, які можуть бути використані при аналізі ефективності енерговикористання у багатопродуктовому виробництві продукції (розрахунок ККД складних виробництв, визначення повних енергетичних витрат за методикою розрахунку технологічного паливного числа та повної енергоємності продукції). Зроблено порівняння методик розрахунку ТПЧ та повної енергоємності продукції. Надано розвиток методичного підходу до розрахунку повної енергоємності продукції в роботах науковців ІЗЕ НАН України щодо виробництв чорної металургії та нафтопереробки. Проаналізовано існуючі методичні підходи до розподілу спільних енерговитрат багатопродуктового виробництва продукції та запропоновано комбінований спосіб: пропорційно масовому виходу та теплотворній здатності палив (оскільки продукція є паливом — кокс і коксовий газ). У хімічних цехах одержується низка хімічних продуктів шляхом очищення коксового газу. Надано результати розрахунку повної енергоємності кількох видів продукції багатопродуктового
виробництва коксохімічної промисловості: коксу, коксового газу, кам'яновугільної смоли, сульфату амонію, сірчаної кислоти, бензолу.

Ключові слова: енергетична ефективність, повна енергоємність продукції, розподіл спільних енерговитрат, багатопродуктове виробництво.

Маляренко О. Є., Кєсова Л. О. Прогресивні технології в системах теплопостачання нафтопереробних підприємств і оцінка їх енергоефективності Маляренко О. Є., Кєсова Л. О. Прогресивні технології в системах теплопостачання нафтопереробних підприємств і оцінка їх енергоефективності

популярний!
Збірник №: 2 (16) 2007 р.
Розмір файлу: 93.44 Кбайт
Скачувань: 4480
Розглянуто джерела надходження і параметри технологічної та енергетичної пари, вторинних енергетичних ресурсів, можливі напрями їх використання для заміщення теплопостачання від ТЕЦ і котельних. Виділено фактори, що впливають на споживання пари в процесах нафтопереробки, заходи, що дозволять знизити споживання теплоенергії в нафтопереробній промисловості, шляхи додаткового виробництва електроенергії при зниженні теплової потужності промислової ТЕЦ.

Ключові слова: питомі витрати теплової енергії, енерговикористання, вторинні енергетичні ресурси, енергозберігаючі заходи.
<< Початок < Попередня 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Наступна > Кінець >>
Сторінка 10 з 14