Ukrainian (UA)English (United Kingdom)Russian (CIS)


Підвищення ефективності виробництва та використання енергетичних ресурсів

Документи

Ковецький В. М. Енергетична ефективність технологій парогазотурбінних установок Ковецький В. М. Енергетична ефективність технологій парогазотурбінних установок

популярний!
Збірник №: 1 (17) 2008 р.
Розмір файлу: 138.29 Кбайт
Скачувань: 4666
Розглянуто питання використання технологій парогазотурбінних енергоблоків, підвищення їх потужності й ефективності.

Ключові слова: реконструкція теплової електростанції, газотурбінна надбудова.

Коменда Т. І. Споживачі-регулятори як основний технічний засіб оптимізації графіка електричного навантаження Коменда Т. І. Споживачі-регулятори як основний технічний засіб оптимізації графіка електричного навантаження

популярний!
Збірник №: 1 (8) 2003 р.
Розмір файлу: 502.61 Кбайт
Скачувань: 4380
Проблема раціонального використання енергетичних ресурсів набуває державного значення для України. Очевидно, що промисловість - пріоритетна з точки зору можливості впровадження технологій підвищення ефективності споживання енергії область. Першочерговими до здійснення на підприємствах є заходи, що відносяться до категорії безвидаткового управління електроспоживанням, через те, що вони не потребують додаткових коштів і дозволяють значно згладити графік навантаження. Ці заходи найбільш ефективно можуть бути реалізовані з використанням споживачів-регуляторів. Для спрощення, уніфікації процесу виявлення й ідентифікації споживачів-регуляторів запропоновано методику.

Ключові слова: споживач-регулятор, графік навантаження, безвидаткове управління, енергоефективні технології.

Костюк В. О., Каплін М. І., Загурський В. Г., Сидоренко В. П. Структурна будова та розрахункові основи економіко- математичної моделі двомережної системи транспортування й розподілу енергетичних продуктів підприємства водопостачання і водовідведення Костюк В. О., Каплін М. І., Загурський В. Г., Сидоренко В. П. Структурна будова та розрахункові основи економіко- математичної моделі двомережної системи транспортування й розподілу енергетичних продуктів підприємства водопостачання і водовідведення

популярний!
Збірник №: 1 (21) 2010 р.
Розмір файлу: 415.2 Кбайт
Скачувань: 4517
Показано можливості побудови балансово-оптимізаційної моделі виробничого типу для розрахунків взаємопов'язаних процесів розподілу енергетичних продуктів — води і електричної енергії. Запропоновано структуровані моделі елементів мереж транспортування й розподілу енергетичних продуктів, призначені для створення багатопродуктової економіко-математичної моделі взаємозв'язаних мережних систем. Визначено множину параметрів розроблених структурованих об'єктів і виявлено їх зв'язок з системою понять моделей виробничого типу.
Моделі вузла і лінії будуються на основі системи рівнянь матеріального балансу, що описують потоко- розподіл мережі. Рівняння записано у формі балансових співвідношень для обсягів виробітку і перетворення специфічних потокових продуктів. Обсяги цих продуктів є змінними інтенсивностями технологічних способів моделі виробничого типу. Визначальною особливістю запропонованого подання є забезпечення вимог до структури технологічного способу моделей виробничого типу.
Запропоновані моделі елементів мереж узагальнюють подання взаємозв'язаних мережних систем транспортування й розподілу енергоносіїв різних видів в економіко-математичних моделях енергетичних систем.

Ключові слова: взаємозв'язані мережі, багатопродуктова модель виробничого типу, структуровані елементи мереж.

Куц Г. О. Використання теплових вторинних енергоресурсів у системах теплопостачання міст Куц Г. О. Використання теплових вторинних енергоресурсів у системах теплопостачання міст

популярний!
Збірник №: 1 (21) 2010 р.
Розмір файлу: 554.38 Кбайт
Скачувань: 4620
Проведено аналіз використання теплових вторинних енергоресурсів (ТВЕР) та розглянуто можливі теплові схеми підключення ТВЕР до міських теплових мереж теплопостачання житлово-комунального сектору.
Рекомендовано три варіанти схем, а саме: послідовна, паралельна і паралельно-послідовна, вибір яких визначається параметрами теплоносія від утилізації ТВЕР (температура, тиск, годинний вихід обсягу). Детально описано схеми утилізації тепла від джерел теплових вторинних енергоресурсів з рекомендаціями з вибору найоптимальнішого варіанта.
Розглянуто питання створення промислових вузлів у містах, на території яких розміщені підприємства чорної металургії, хімічної і нафтохімічної промисловості, нафтопереробні та коксохімічні заводи. Промислові вузли теплопостачання формуються на базі міських і заводських теплогенеруючих джерел з підключенням усіх видів утилізаційних установок високо- і низько потенційних ВЕР. Завдяки підключенню теплових ВЕР підприємств до міських систем теплопостачання, можливо на 50—70 % покрити теплові навантаження на опалення в зимовий період року і повністю навантаження гарячого водопостачання влітку.
Надано дані обсягів виходу та використання ТВЕР на ближню перспективу підприємствами енергоємних галузей. Можлива економія палива може скласти в 2010 році 1845—2060 тис. т у.п., в 2015 р. — 2070—2459.

Ключові слова: теплові вторинні енергоресурси (ТВЕР), теплоносії, теплові мережі, теплові схеми, вихід і використання ТВЕР.

Куц Г. О., Галиновський Є. І., В. І Мельник  Калорійні еквіваленти для перерахунку різних видів палива з натуральних одиниць на умовні Куц Г. О., Галиновський Є. І., В. І Мельник Калорійні еквіваленти для перерахунку різних видів палива з натуральних одиниць на умовні

популярний!
Збірник №: 2 (11) 2004 р.
Розмір файлу: 419.3 Кбайт
Скачувань: 4435
Визначено й обґрунтовано калорійні еквіваленти для проведення перерахунку твердих, рідких і газоподібних видів палива з натуральних одиниць на умовні. Створено інформаційну базу калорійних еквівалентів за марками і класами палива.

Ключові слова: калорійні еквіваленти, натуральні й умовні одиниці, види палива, склад і фізико-хімічні властивості палива.
<< Початок < Попередня 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Наступна > Кінець >>
Сторінка 7 з 14