Ukrainian (UA)English (United Kingdom)Russian (CIS)


Підвищення ефективності виробництва та використання енергетичних ресурсів

Документи

Дубовський С. В., Бабін М. Є., Левчук А. П., Рейсіг В. А. Межі економічної доцільності централізації та децентралізації теплопостачання Дубовський С. В., Бабін М. Є., Левчук А. П., Рейсіг В. А. Межі економічної доцільності централізації та децентралізації теплопостачання

популярний!
Збірник №: 1 (24) 2011 р.
Розмір файлу: 448.85 Кбайт
Скачувань: 2812
Представлено результати порівняльного техніко-економічного аналізу варіантів створення сучасних систем централізованого та децентралізованого (поквартирного) теплопостачання районів житлової забудови населених пунктів на основі газових водогрійних котлів у широкому діапазоні зміни цін на природний газ. З метою усунення впливу факторів, обумовлених недосконалістю існуючої системи ціноутворення на природний газ, порівняння систем проведено за критерієм питомої вартості життєвого циклу (ВЖЦ), що включає інвестиційні та експлуатаційні витрати у теплоджерела, теплові та газові мережі району. Розглянуто найбільш сучасні технологічні рішення індивідуальних і районних систем теплопостачання, включаючи створення індивідуальних теплових і газорозподільних пунктів, попередньо ізольованих теплотрас. Встановлено, що сучасні системи централізованого теплопостачання кращі при щільностях теплових навантажень району 0,11…0,18 МВт/га (3 поверхи і вище) і їх ефективність зростає з ростом цін на природний газ. Для малоповерхової
житлової забудови (1–3 поверхи) з теплощільністю нижче 0,1 МВт/га кращі системи поквартирного теплопостачання на базі комбінованих котлів та опалювальних котлів з тепловим акумулятором гарячого водопостачання.

Ключові слова: централізоване теплопостачання, індивідуальне теплопостачання, теплощільність, ГВП, газ, котли.

Дубовський С. В., Ленчевський Є. А., Туваржієв В. К. Методи визначення та усунення можливих відхилень частоти в роботі об'єднаних енергосистем за раптового порушення балансу потужностей Дубовський С. В., Ленчевський Є. А., Туваржієв В. К. Методи визначення та усунення можливих відхилень частоти в роботі об'єднаних енергосистем за раптового порушення балансу потужностей

популярний!
Збірник №: 1 (13) 2006 р.
Розмір файлу: 172.84 Кбайт
Скачувань: 4411
Розглянуто проблемні питання щодо методів визначення та аналізу величин відхилення частоти на прикладі раптового відключення одного з потужних енергоблоків в ОЕС України. Проведено відповідні дослідження та побудовано графіки розрахункової зони відхилень частоти. Обґрунтовано, що усувати можливі відхилення частоти доцільніше за допомоги регуляторів швидкості та автоматичних регуляторів частоти, а не за рахунок введення додаткових потужностей.

Ключові слова: об'єднані енергосистеми, баланс потужностей, енергоблок, розрахункова зона, відхилення частоти.

Дубровський В. В., Підвисоцький О. М., Шрайбер О. А. До визначення ефективності уловлювання частинок леткої золи краплями Дубровський В. В., Підвисоцький О. М., Шрайбер О. А. До визначення ефективності уловлювання частинок леткої золи краплями

популярний!
Збірник №: 3 (26) 2011 р.
Розмір файлу: 513.65 Кбайт
Скачувань: 4418
Апарати для мокрої очистки димових газів, які широко використовуються в енергетиці України, не відповідають сучасним вимогам за нормами очистки, але можливості істотного покращення їх роботи ще далеко не вичерпані. Для цього необхідно розробити досить точну модель робочого процесу в апараті, що буде враховувати широке коло фізичних явищ у трифазовому потоці. Подібна модель повинна бути напівемпіричною, оскільки знайти аналітично або числовими методами імовірність коагуляції при зіткненні частинки з краплею, мабуть, неможливо.
Метою даної роботи є експериментальне дослідження імовірності коагуляції частинок із краплями залежно від параметрів взаємодії. В експериментах моделюються процеси, які відбуваються в апаратах мокрої очистки димових газів пиловугільних котлоагрегатів. Матеріальний баланс процесу уловлювання твердих частинок краплями характеризується параметром коагуляції Y. Розроблено методику визначення цього параметра, який являє собою відношення маси уловлених частинок за певний час до маси частинок, що зіткнулися з краплями.
На основі цієї методики розроблено та побудовано експериментальну установку для вимірювання параметра коагуляції. Виконано серію експериментальних досліджень, що дозволило встановити вплив відносної швидкості частинка – крапля і розміру частинок на параметр Y.

Ключові слова: мокра очистка димових газів, краплі, тверді частинки, параметр коагуляції.

Дубровський В. В., Підвисоцький О. М., Шрайбер О. А. Теплообмін із повітрям плівки рідини, що стікає пласкою поверхнею зі сферичними заглибленнями Дубровський В. В., Підвисоцький О. М., Шрайбер О. А. Теплообмін із повітрям плівки рідини, що стікає пласкою поверхнею зі сферичними заглибленнями

популярний!
Збірник №: 2 (18) 2008 р.
Розмір файлу: 65.47 Кбайт
Скачувань: 4558
Проведено експериментальні дослідження теплообміну з повітрям плівки рідини, що стікає пласкою поверхнею зі сферичними заглибленнями. Встановлено, що профілювання поверхні дозволяє значно (втричі та більше) підвищити інтенсивність теплообміну.

Ключові слова: інтенсифікація теплообміну, профільована поверхня, заглиблення, охолодження циркуляційної води.

Жовтянський В. А. Стан виконання Комплексної державної програми енергозбереження та перспективи її послідовної реалізації Жовтянський В. А. Стан виконання Комплексної державної програми енергозбереження та перспективи її послідовної реалізації

популярний!
Збірник №: 1 (2) 2000 р.
Розмір файлу: 491.24 Кбайт
Скачувань: 4409
Аналізується стан виконання Комплексної державної програми енергозбереження України. Показано, що стан енергоефективності в національній економіці поступово поліпшується; проте реалізація передбачених програмою обсягів фінансування не перевищує 20%. Це свідчить, що досягнуті показники економії є результатом маловитратних заходів, які не можуть мати стійкого характеру. У зв'язку з цим доцільно внести доповнення до програми щодо механізмів стимулювання енергозбереження та інвестицій у цю сферу.

Ключові слова: енергоефективність, енергоємність ВВП, рентабельність виробництва, криза неплатежів, стимулювання енергозбереження, удосконалення законодавства.
<< Початок < Попередня 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Наступна > Кінець >>
Сторінка 5 з 14