Ukrainian (UA)English (United Kingdom)Russian (CIS)

Зміст журналів

2018 рік
2017 рік
2016 рік
2015 рік
2014 рік
2013 рік
2012 рік
2011 рік
2010 рік
2009 рік
2008 рік
2007 рік
2006 рік
2005 рік
2004 рік
2003 рік
2002 рік
2001 рік
2000 рік
1999 рік


Дослідження та оптимізація технологічних об'єктів і систем енергетики

Документи

Яценко В. П. Аналіз шлакуючих і забруднюючих властивостей індивідуального вугільного палива та його сумішей Яценко В. П. Аналіз шлакуючих і забруднюючих властивостей індивідуального вугільного палива та його сумішей

популярний!
Збірник №: 2 (16) 2007 р.
Розмір файлу: 100.77 Кбайт
Скачувань: 2947
Проаналізовано методи оцінки шлакуючих і забруднюючих властивостей вугільного палива. Розроблено комп'ютерну програму для розрахунків показників схильності вугілля до шлакування і забруднення поверхонь нагрівання при спалюванні його в топках котлів. Виконано розрахунки цих показників для індивідуальних палив та їх сумішей. Отримані дані дозволяють обрати оптимальні склади сумішей.

Ключові слова: вугілля, частинки золи, шлакування.

Яценко В. П. Вплив режимних параметрів та нерівноважності  конверсії на показники термохімічної регенерації теплоти відпрацьованих газів високотемпературних установок Яценко В. П. Вплив режимних параметрів та нерівноважності конверсії на показники термохімічної регенерації теплоти відпрацьованих газів високотемпературних установок

популярний!
Збірник №: 1 (44) 2016 р.
Розмір файлу: 861 Кбайт
Скачувань: 2676
Виконано розрахунки термодинамічних показників термохімічної регенерації (ТХР) теплоти відпрацьованих газів промислової печі і двигуна внутрішнього згоряння (ДВЗ), в яких спалюється природний газ. ТХР базується на конверсії суміші природного газу із продуктами його згоряння.
Встановлено, що при проведенні ТХР теплоти промислової печі з розподілом потоку відпрацьованих газів між реактором і нагрівачем повітря негативний вплив нерівноважності конверсії можна нівелювати зменшенням частки потоку, що направляється в реактор.
Показано, що збільшення частки потоку реагуючої суміші, яка направляється у високотемпературний реактор ДВЗ, і відповідне зменшення потоку в низькотемпературний призводять до збільшення як економії первинного палива, так і ефективності його використання.
Для зменшення впливу нерівноважності конверсії на показники регенерації теплоти ДВЗ слід забезпечувати умови, при яких нерівноважність конверсії паливної суміші в низькотемпературному реакторі буде мінімальною.

Ключові слова: термохімічна регенерація, промислова піч, двигун внутрішнього згоряння, відпрацьовані гази, конвертоване паливо, термодинамічний розрахунок.

Яценко В. П. Осадження золових частинок на сферичні колектори у пристроях для мокрої очистки димових газів Яценко В. П. Осадження золових частинок на сферичні колектори у пристроях для мокрої очистки димових газів

популярний!
Збірник №: 1 (28) 2012 р.
Розмір файлу: 733.96 Кбайт
Скачувань: 3033
Очищення димових газів ТЕС від частинок золи є важливою енергетичною задачею. Для її вирішення широко використовуються апарати мокрого очищення. Пристрої такого типу в теплоенергетиці України становлять близько 40 %. До їх недоліків належить порівняно низький ступінь уловлювання частинок, який не дозволяє досягти сучасних екологічних вимог. Ефективність апаратів мокрої очистки значною мірою залежить від особливостей взаємодії частинок з колекторами (краплями чи плівками рідини). Вивчення цього явища дозволить запропонувати шляхи удосконалення таких апаратів.
Фундаментальною характеристикою взаємодії частинки з колектором будь-якої форми є коефіцієнт осадження. Підведення золових частинок до поверхні колектора і взаємодія з ним зумовлюються в основному дією інерційних, гідродинамічних, електростатичних сил, а також дифузії. Метою цієї роботи є отримання залежності для розрахунку коефіцієнта осадження при інерційному механізмі підведення частинок до поверхні сферичного колектора.
Проаналізовано існуючі методи розрахунку коефіцієнта інерційного осадження частинок на сферичний колектор. Показано, що при режимах обтікання колектора проміжних між в’язким і потенціальним, результати обчислення коефіцієнта за емпіричною залежністю Ленгмюра не збігаються з відомими даними. На базі цих даних в роботі отримано формулу, яка задовільно апроксимує коефіцієнт осадження при проміжних режимах обтікання. Використання формули для визначення коефіцієнта осадження і подальших розрахунків ефективності уловлювання частинок дає реальніші значення ефективності, які більш наближені до практики експлуатації апаратів мокрого очищення газів.

Ключові слова: мокра очистка димових газів, коефіцієнт осадження, колектори, краплі, частинки золи.

Яценко В. П. Прогнозування ерозійного зношування теплообмінних поверхонь котельного устаткування Яценко В. П. Прогнозування ерозійного зношування теплообмінних поверхонь котельного устаткування

популярний!
Збірник №: 1 (13) 2006 р.
Розмір файлу: 203.58 Кбайт
Скачувань: 2815
Запропоновано метод прогнозування ерозійного зношування теплообмінної поверхні при обтіканні її газовим потоком з твердими частинками. Для визначення характеристик частинок у момент їх зіткнення з поверхнею розроблено модель обтікання, в якій враховано сили Магнуса, Сафмена і термофореза. Для умов обтікання труби економайзера здійснено числові розрахунки інтенсивності ерозії, спричиненої частинками золи.

Ключові слова: ерозія, частинки золи, інтенсивність зношування.

Яценко В. П., Шрайбер О. А., Тройняк А. О., Токарєв І. Ю. Інженерна методика розрахунку абразивного зношування теплообмінних поверхонь котла Яценко В. П., Шрайбер О. А., Тройняк А. О., Токарєв І. Ю. Інженерна методика розрахунку абразивного зношування теплообмінних поверхонь котла

популярний!
Збірник №: 2 (20) 2009 р.
Розмір файлу: 629.1 Кбайт
Скачувань: 3129
Проаналізовано існуючі методи розрахунку золового зношування конвективних теплообмінних поверхонь котла. Отримано узагальнюючі безрозмірні залежності для розрахунку коефіцієнта осадження і швидкості золових частинок при їх взаємодії з теплообмінними трубами економайзерного пакета. Запропоновано спрощений метод розрахунку зношування труб. Наведено результати тестових розрахунків значень інтенсивності зношування при спалюванні деяких марок вугілля.

Ключові слова: зношування, теплообміні поверхні, частинки золи.
<< Початок < Попередня 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Наступна > Кінець >>
Сторінка 19 з 19