Ukrainian (UA)English (United Kingdom)Russian (CIS)


Дослідження та оптимізація технологічних об'єктів і систем енергетики

Документи

Шрайбер О.А. Визначення економічної ефективності схем термохімічної регенерації для теплових двигунів Шрайбер О.А. Визначення економічної ефективності схем термохімічної регенерації для теплових двигунів

популярний!
Збірник №: 3 (54) 2018 р.
Розмір файлу: 470.67 Кбайт
Скачувань: 750

На прикладі газотурбінних установок розглянуто принципові та конструктивні схеми термохімічної регенерації для використання вторинних енергоресурсів – ентальпії відпрацьованих газів. Розроблено методи розрахунку термодинамічних та теплообмінних характеристик вказаних схем. Проведено широкі числові дослідження техніко-економічних параметрів схем термохімічної регенерації та визначено їх залежності від температурного режиму. Встановлено, що термін окупності схем порядку кількох місяців, отже, термохімічна регенерація є дуже ефективним варіантом використання вторинних енергоресурсів.

Ключові слова: термохімічна регенерація, конверсія, газотурбінна установка, теплообмін, техніко-економічні характеристики, термін окупності.

Шрайбер О.А. Метод розрахунку динаміки процесу конверсії природного газу Шрайбер О.А. Метод розрахунку динаміки процесу конверсії природного газу

популярний!
Збірник №: 2 (49) 2017 р.
Розмір файлу: 4.91 Мбайт
Скачувань: 1924
Запропоновано нову схему реакційного елемента для реалізації процесу конверсії природного газу. Розроблено математичну модель його динаміки, де щільний шар гранул каталізатора з реагуючою газовою сумішшю у його порожнинах розглядається як квазігомогенне середовище з певними ефективними фізичними характеристиками. Створено ітераційний алгоритм розв’язання рівнянь моделі та дві програми для його реалізації. Наведено приклад розрахунків зміни витрат компонентів реагуючої газової суміші та калорійності конвертованого палива по довжині апарата.

Ключові слова: реакційний елемент, процес конверсії, динаміка, газова суміш, квазігомогенне середовище, ітераційний алгоритм, числові розрахунки.

Шульженко С. В. Техніко-економічні показники виробництва електроенергії АЕС в маневреному режимі Шульженко С. В. Техніко-економічні показники виробництва електроенергії АЕС в маневреному режимі

популярний!
Збірник №: 1 (44) 2016 р.
Розмір файлу: 757.17 Кбайт
Скачувань: 3559
В статті наведено аналіз впливу використання АЕС в маневреному режимі на техніко-економічні показники виробництва нею електроенергії. Очікуване в Україні підвищення долі генеруючих потужностей, що використовують відновлювані джерела, зокрема, вітрових та фотоелектричних станцій, які генерують нестабільну електричну потужність, зумовлює підвищення вимог до покриття маневрової частини графіка електричних навантажень національної Об’єднаної енергосистеми, що вимагає наявності додаткових маневрених потужностей. Впровадження маневрених режимів експлуатації АЕС, які відповідно до проекту передбачалось використовувати в номінальному режимі, є усталеною практикою, наприклад, в Німеччині та Франції і може бути застосовано і в Україні. З використанням детерміновано-стохастичного методу здійснена оцінка собівартості виробництва електроенергії в маневреному режимі для АЕС, які наразі використовуються в Україні, так і для перспективних АЕС середньої потужності.

Ключові слова: атомна електростанція, математична модель, стохастична змінна, національна енергосистема.

Яценко В. П.  Визначення оптимальних режимів процесу електростатичного золоочищення Яценко В. П. Визначення оптимальних режимів процесу електростатичного золоочищення

популярний!
Збірник №: 4 (31) 2012 р.
Розмір файлу: 428.29 Кбайт
Скачувань: 3804
Електростатичне очищення димових газів є основним методом уловлювання частинок золи на теплових електростанціях. Такий метод є достатньо універсальним, придатним для багатьох дисперсних систем, в широкому діапазоні розмірів частинок. Електрофільтрами оснащені близько 62 % пиловугільних ТЕС України. Пошук оптимальних умов проведення процесу очистки димових газів енергетичних котлів від завислих частинок (леткої золи, продуктів недопалу та інш.) є важливою екологічною задачею.
Оптимальні режими будь-якого процесу можна визначити шляхом проведення експериментальних чи аналітичних досліджень. Але в багатьох випадках адекватне аналітичне дослідження технічного об’єкта виконати складно, а натурні експерименти потребують значних витрат часу і матеріальних ресурсів. Тоді задачу оптимізації простіше вирішити за допомогою методів математичного планування екстремальних експериментів.
З використанням цих методів сформовано визначальні критерії процесу електростатичного очищення димових газів ТЕС від леткої золи, визначено їх граничні значення, побудовано план проведення екстремальних експериментів, отримано рівняння регресії, що описує цільову функцію, і проведено досліди за методом крутого сходження.
Встановлено, що для даного процесу не можна вказати єдину точку у факторному просторі, де досягається оптимальна величина ефективності очищення. У зв’язку з цим, в роботі визначено лише області значень критеріїв, в яких забезпечуються максимальні коефіцієнти осадження частинок на осаджувальний електрод електрофільтра. Отримані результати дозволяють запропонувати оптимальні режими процесу електростатичного очищення димових газів від леткої золи.

Ключові слова: зола, електрофільтр, визначальний критерій, факторний простір, оптимізація.

Яценко В. П. Аналіз шлакуючих і забруднюючих властивостей індивідуального вугільного палива та його сумішей Яценко В. П. Аналіз шлакуючих і забруднюючих властивостей індивідуального вугільного палива та його сумішей

популярний!
Збірник №: 2 (16) 2007 р.
Розмір файлу: 100.77 Кбайт
Скачувань: 3733
Проаналізовано методи оцінки шлакуючих і забруднюючих властивостей вугільного палива. Розроблено комп'ютерну програму для розрахунків показників схильності вугілля до шлакування і забруднення поверхонь нагрівання при спалюванні його в топках котлів. Виконано розрахунки цих показників для індивідуальних палив та їх сумішей. Отримані дані дозволяють обрати оптимальні склади сумішей.

Ключові слова: вугілля, частинки золи, шлакування.
<< Початок < Попередня 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Наступна > Кінець >>
Сторінка 19 з 20