Ukrainian (UA)English (United Kingdom)Russian (CIS)


Дослідження та оптимізація технологічних об'єктів і систем енергетики

Документи

Куц Г. О. Аналіз стану розвитку теплогенеруючих джерел систем теплопостачання в Україні за 2000–2007 роки Куц Г. О. Аналіз стану розвитку теплогенеруючих джерел систем теплопостачання в Україні за 2000–2007 роки

популярний!
Збірник №: 2 (22) 2010 р.
Розмір файлу: 721.73 Кбайт
Скачувань: 4096
Проведено аналіз стану теплогенеруючих джерел систем теплопостачання України за період 2004–2007 рр. з детальним розглядом розвитку опалювальних котелень, які в загальному річному обсязі відпущеної теплової енергії мають частку на рівні 60–63 %. Протягом зазначених років кількість опалювальних котелень зросла на 20 % за рахунок вводу в експлуатацію опалювальних котлів теплопродуктивністю до 3 Гкал/год та їхньої перекласифікації з більш високої теплопродуктивності. Відповідно збільшився відсоток децентралізації в цілому в країні на 4,0 %, в міських поселеннях – 4,5, в сільських – 2,5. У паливному балансі опалювальних котелень основним видом палива залишається природний газ, частка якого в загальному обсязі за станом на 2007 рік становить 85,5 %. Фактичні питомі витрати умовного палива на відпуск теплової енергії становлять 169–170 кг у.п./Гкал і цей показник, порівняно з 2000 роком, зменшився на 1,0 кг у.п./Гкал. Низький рівень оновлення парку опалювальних котелень, за станом на 2007 рік, кількість котелень з
терміном експлуатації понад 20 років становить 23,7 %, а протяжність зношених і аварійних теплових мереж у двотрубному обчисленні – 518,4 км, що дорівнює 14,5 % до їхньої загальної протяжності.

Ключові слова: теплопостачання, джерела теплоти, опалювальні котельні, теплогенеруюче обладнання, статистичні дані.

Левчук А. П. Апроксимація графіка навантаження розподільної мережі згідно з нормальним законом розподілення Левчук А. П. Апроксимація графіка навантаження розподільної мережі згідно з нормальним законом розподілення

популярний!
Збірник №: 2 (7) 2002 р.
Розмір файлу: 210.45 Кбайт
Скачувань: 3928
Наведено обґрунтування та основні аналітичні залежності для методики визначення втрат в розподільчих мережах при апроксимації графіка навантаження розподільчих мереж відповідно до нормального закону розподілення ймовірностей, наведено приклад розрахунку.

Ключові слова: втрати потужності, розподільчі мережі, нормальний закон розподілення ймовірностей.

Левчук А. П. Оптимальне розподілення навантажень теплових насосів, працюючих разом Левчук А. П. Оптимальне розподілення навантажень теплових насосів, працюючих разом

популярний!
Збірник №: 4 (39) 2014 р.
Розмір файлу: 561.35 Кбайт
Скачувань: 4069
Використання теплових насосів (ТН) в даний час є одним з найбільш перспективних напрямків в енергетиці. В даний час відомо багато теплонасосних станцій (ТНС) систем теплопостачання з тепловими насосами, що працюють спільно.
У статті вирішено задачу оптимального розподілу навантажень ТН, що працюють спільно, з метою мінімізації споживаної ними електричної потужності при різних методах опису коефіцієнтів перетворення. Встановлено, що рівномірний розподіл навантажень ТН мінімізує споживану електричну потужність до величини, що перевищує оптимальну на тисячні частки відсотка як для ідеальних (при теоретичному аналізі), так і реальних ТН. Таким чином, для мінімізації споживаної електричної потужності необхідно, щоб випаровувачі працюючих спільно ТН були включені паралельно, а конденсатори - послідовно. При цьому на практиці досить відслідковувати рівномірність розподілу теплових навантажень однотипних ТН, оскільки їх подальша оптимізація може виявитися неефективною хоча б через недостатню точність вимірювальних приладів.

Ключові слова: тепловий насос, теплонасосна станція, маневрені ТЕЦ, споживачі-регулятори.

Левчук А. П. Підвищення точності визначення технологічних втрат електроенергії в лінії розподільчої мережі при апроксимації навантажень за нормальним законом розподілення Левчук А. П. Підвищення точності визначення технологічних втрат електроенергії в лінії розподільчої мережі при апроксимації навантажень за нормальним законом розподілення

популярний!
Збірник №: 2 (11) 2004 р.
Розмір файлу: 330.7 Кбайт
Скачувань: 3892
Проведено порівняльний аналіз точності розрахунку технологічних втрат електроенергії (ТВЕ) в лінії розподільчої мережі за трьох видів апроксимацій — рівномірно розподіленим навантаженням, зосередженим та з нормальним законом розподілення. Показано, що в разі використання останньої, за наявності додаткового об'єму вихідної інформації, підвищується точність розрахунку ТВЕ.

Ключові слова: точність розрахунку втрат електроенергії, розподільчі мережі, нормальний закон розподілення ймовірностей.

Ленчевський Є. А., Туваржієв В. К., Олійник К. Л. Відображення поточного режиму роботи енергосистеми при застосуванні запропонованого методу телевимірювання кута d1,2 між векторами вузлової напруги Ленчевський Є. А., Туваржієв В. К., Олійник К. Л. Відображення поточного режиму роботи енергосистеми при застосуванні запропонованого методу телевимірювання кута d1,2 між векторами вузлової напруги

популярний!
Збірник №: 2 (9) 2003 р.
Розмір файлу: 359.09 Кбайт
Скачувань: 4103
Розглянуто сучасну методику відображення інформації при диспетчерському керуванні режимами енергосистеми, запропоновано шляхи подальшого його вдосконалення на базі створення нових систем телевиміру поточних значень розміру кута d між векторами напруги на початку та протилежній частині високовольтної лінії.

Ключові слова: електромережі, інформаційний дисплей, моделювання, значення кута d.
<< Початок < Попередня 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Наступна > Кінець >>
Сторінка 10 з 21