Ukrainian (UA)English (United Kingdom)Russian (CIS)

Зміст журналів

2018 рік
2017 рік
2016 рік
2015 рік
2014 рік
2013 рік
2012 рік
2011 рік
2010 рік
2009 рік
2008 рік
2007 рік
2006 рік
2005 рік
2004 рік
2003 рік
2002 рік
2001 рік
2000 рік
1999 рік


Дослідження та оптимізація технологічних об'єктів і систем енергетики

Документи

Левчук А. П. Підвищення точності визначення технологічних втрат електроенергії в лінії розподільчої мережі при апроксимації навантажень за нормальним законом розподілення Левчук А. П. Підвищення точності визначення технологічних втрат електроенергії в лінії розподільчої мережі при апроксимації навантажень за нормальним законом розподілення

популярний!
Збірник №: 2 (11) 2004 р.
Розмір файлу: 330.7 Кбайт
Скачувань: 2933
Проведено порівняльний аналіз точності розрахунку технологічних втрат електроенергії (ТВЕ) в лінії розподільчої мережі за трьох видів апроксимацій — рівномірно розподіленим навантаженням, зосередженим та з нормальним законом розподілення. Показано, що в разі використання останньої, за наявності додаткового об'єму вихідної інформації, підвищується точність розрахунку ТВЕ.

Ключові слова: точність розрахунку втрат електроенергії, розподільчі мережі, нормальний закон розподілення ймовірностей.

Ленчевський Є. А., Туваржієв В. К., Олійник К. Л. Відображення поточного режиму роботи енергосистеми при застосуванні запропонованого методу телевимірювання кута d1,2 між векторами вузлової напруги Ленчевський Є. А., Туваржієв В. К., Олійник К. Л. Відображення поточного режиму роботи енергосистеми при застосуванні запропонованого методу телевимірювання кута d1,2 між векторами вузлової напруги

популярний!
Збірник №: 2 (9) 2003 р.
Розмір файлу: 359.09 Кбайт
Скачувань: 3083
Розглянуто сучасну методику відображення інформації при диспетчерському керуванні режимами енергосистеми, запропоновано шляхи подальшого його вдосконалення на базі створення нових систем телевиміру поточних значень розміру кута d між векторами напруги на початку та протилежній частині високовольтної лінії.

Ключові слова: електромережі, інформаційний дисплей, моделювання, значення кута d.

Лещенко І. Ч. Оптимізація режимів роботи компресорних цехів як засіб підвищення енергетичної ефективності магістрального транспортування газу Лещенко І. Ч. Оптимізація режимів роботи компресорних цехів як засіб підвищення енергетичної ефективності магістрального транспортування газу

популярний!
Збірник №: 1 (15) 2007 р.
Розмір файлу: 113.16 Кбайт
Скачувань: 2997
Наведено постановку задачі оптимізації режиму роботи компресорного цеху магістрального газопроводу. Описано програмно-інформаційний комплекс параметричного контролю та оптимального керування агрегатами компресорного цеху. Наведено результати розрахунків, виконаних за допомогою комплексу.

Ключові слова: газотранспортна система, компресорний цех, відцентровий нагнітач, газотурбінна установка, оптимальний режим.

Лещенко І. Ч. Постановка задачі оптимізації режимів роботи цехів компресорних станцій магістральних газопроводів Лещенко І. Ч. Постановка задачі оптимізації режимів роботи цехів компресорних станцій магістральних газопроводів

популярний!
Збірник №: 1 (13) 2006 р.
Розмір файлу: 132.73 Кбайт
Скачувань: 3214
Описано нову постановку задачі оптимізації режиму роботи компресорного цеху магістрального газопроводу. Запропоновано мінімізувати споживання паливного газу компресорним цехом за допомоги аналізу побудованої для кожного працездатного агрегату залежності витрат паливного газу від кількості пропомпованого газу. Такий підхід дає можливість звести задачу оптимізації роботи компресорного цеху до задачі лінійного програмування з булевими змінними.

Ключові слова: газотранспортна система, компресорний цех, відцентровий нагнітач, газотурбінна установка, оптимальний режим.

Майстренко Н. Ю.  Резерви використання вторинних теплових енергетичних ресурсів у харчовій промисловості України Майстренко Н. Ю. Резерви використання вторинних теплових енергетичних ресурсів у харчовій промисловості України

популярний!
Збірник №: 2 (33) 2013 р.
Розмір файлу: 411.21 Кбайт
Скачувань: 3280
Проаналізовано стан використання вторинних теплових енергетичних ресурсів у харчовій промисловості на прикладі виробництва хлібобулочних виробів та виробництва пива. Встановлено, що обсяги використання значні.
Основними факторами, що визначають економію витрат енергетичних ресурсів і відсутність небажаних токсичних речовин у готовому продукті, є технічний рівень виробництва, технологія, що застосовується, способи підготовки сушильного агента та кондиційованого повітря, а також ступінь використання вторинних теплоенергетичних ресурсів і відходів виробництва. Для поглиблення використання ВТЕР необхідно переглянути діючі паливно-енергетичні баланси відповідних підприємств з метою максимального залучення ВТЕР та одночасного забезпечення можливих сусідніх споживачів; поновити випуск економічно необхідного утилізаційного обладнання, передбачити краще оснащення агрегатів-джерел ВТЕР вже існуючими утилізаційними установками, відновлення виробництва рекуператорів і котлів-утилізаторів, запасних частин до них та комплектуючих; обладнати промислові печі малої та середньої потужності рекуператорами з метою скорочення витрат палива і зменшення втрат тепла з викидами, тобто зменшення виходу ВТЕР.
Запропоновано заходи щодо збільшення використання ВТЕР та прогноз їх виходу в 2015 та 2020 роках.

Ключові   слова: вторинні теплові енергетичні ресурси, економія енергетичних ресурсів, енергозбереження.

<< Початок < Попередня 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Наступна > Кінець >>
Сторінка 10 з 19