Ukrainian (UA)English (United Kingdom)Russian (CIS)


Дослідження та оптимізація технологічних об'єктів і систем енергетики

Документи

Левчук А. П. Апроксимація графіка навантаження розподільної мережі згідно з нормальним законом розподілення Левчук А. П. Апроксимація графіка навантаження розподільної мережі згідно з нормальним законом розподілення

популярний!
Збірник №: 2 (7) 2002 р.
Розмір файлу: 210.45 Кбайт
Скачувань: 3620
Наведено обґрунтування та основні аналітичні залежності для методики визначення втрат в розподільчих мережах при апроксимації графіка навантаження розподільчих мереж відповідно до нормального закону розподілення ймовірностей, наведено приклад розрахунку.

Ключові слова: втрати потужності, розподільчі мережі, нормальний закон розподілення ймовірностей.

Левчук А. П. Оптимальне розподілення навантажень теплових насосів, працюючих разом Левчук А. П. Оптимальне розподілення навантажень теплових насосів, працюючих разом

популярний!
Збірник №: 4 (39) 2014 р.
Розмір файлу: 561.35 Кбайт
Скачувань: 3772
Використання теплових насосів (ТН) в даний час є одним з найбільш перспективних напрямків в енергетиці. В даний час відомо багато теплонасосних станцій (ТНС) систем теплопостачання з тепловими насосами, що працюють спільно.
У статті вирішено задачу оптимального розподілу навантажень ТН, що працюють спільно, з метою мінімізації споживаної ними електричної потужності при різних методах опису коефіцієнтів перетворення. Встановлено, що рівномірний розподіл навантажень ТН мінімізує споживану електричну потужність до величини, що перевищує оптимальну на тисячні частки відсотка як для ідеальних (при теоретичному аналізі), так і реальних ТН. Таким чином, для мінімізації споживаної електричної потужності необхідно, щоб випаровувачі працюючих спільно ТН були включені паралельно, а конденсатори - послідовно. При цьому на практиці досить відслідковувати рівномірність розподілу теплових навантажень однотипних ТН, оскільки їх подальша оптимізація може виявитися неефективною хоча б через недостатню точність вимірювальних приладів.

Ключові слова: тепловий насос, теплонасосна станція, маневрені ТЕЦ, споживачі-регулятори.

Левчук А. П. Підвищення точності визначення технологічних втрат електроенергії в лінії розподільчої мережі при апроксимації навантажень за нормальним законом розподілення Левчук А. П. Підвищення точності визначення технологічних втрат електроенергії в лінії розподільчої мережі при апроксимації навантажень за нормальним законом розподілення

популярний!
Збірник №: 2 (11) 2004 р.
Розмір файлу: 330.7 Кбайт
Скачувань: 3618
Проведено порівняльний аналіз точності розрахунку технологічних втрат електроенергії (ТВЕ) в лінії розподільчої мережі за трьох видів апроксимацій — рівномірно розподіленим навантаженням, зосередженим та з нормальним законом розподілення. Показано, що в разі використання останньої, за наявності додаткового об'єму вихідної інформації, підвищується точність розрахунку ТВЕ.

Ключові слова: точність розрахунку втрат електроенергії, розподільчі мережі, нормальний закон розподілення ймовірностей.

Ленчевський Є. А., Туваржієв В. К., Олійник К. Л. Відображення поточного режиму роботи енергосистеми при застосуванні запропонованого методу телевимірювання кута d1,2 між векторами вузлової напруги Ленчевський Є. А., Туваржієв В. К., Олійник К. Л. Відображення поточного режиму роботи енергосистеми при застосуванні запропонованого методу телевимірювання кута d1,2 між векторами вузлової напруги

популярний!
Збірник №: 2 (9) 2003 р.
Розмір файлу: 359.09 Кбайт
Скачувань: 3778
Розглянуто сучасну методику відображення інформації при диспетчерському керуванні режимами енергосистеми, запропоновано шляхи подальшого його вдосконалення на базі створення нових систем телевиміру поточних значень розміру кута d між векторами напруги на початку та протилежній частині високовольтної лінії.

Ключові слова: електромережі, інформаційний дисплей, моделювання, значення кута d.

Лещенко І. Ч. Оптимізація режимів роботи компресорних цехів як засіб підвищення енергетичної ефективності магістрального транспортування газу Лещенко І. Ч. Оптимізація режимів роботи компресорних цехів як засіб підвищення енергетичної ефективності магістрального транспортування газу

популярний!
Збірник №: 1 (15) 2007 р.
Розмір файлу: 113.16 Кбайт
Скачувань: 3710
Наведено постановку задачі оптимізації режиму роботи компресорного цеху магістрального газопроводу. Описано програмно-інформаційний комплекс параметричного контролю та оптимального керування агрегатами компресорного цеху. Наведено результати розрахунків, виконаних за допомогою комплексу.

Ключові слова: газотранспортна система, компресорний цех, відцентровий нагнітач, газотурбінна установка, оптимальний режим.
<< Початок < Попередня 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Наступна > Кінець >>
Сторінка 10 з 20