Ukrainian (UA)English (United Kingdom)Russian (CIS)


Дослідження та оптимізація технологічних об'єктів і систем енергетики

Документи

Котляров О. Л., Редькін В. Б., Яценко В. П. Удосконалення методу визначення основних параметрів пластинчастого електрофільтра Котляров О. Л., Редькін В. Б., Яценко В. П. Удосконалення методу визначення основних параметрів пластинчастого електрофільтра

популярний!
Збірник №: 4 (39) 2014 р.
Розмір файлу: 432.21 Кбайт
Скачувань: 3758
Електрофільтри широко застосовуються для очищення димових газів пиловугільних котлів теплових електричних станцій від леткої золи і відносяться до найбільш ефективних пиловловлюючих апаратів. В статті запропоновано удосконалення відомого аналітичного методу розрахунку складових вектора напруженості електричного поля в каналі пластинчастого електрофільтра.
Удосконалення полягає в тому, що праві частини відомих теоретичних виразів для обчислення поздовжньої і поперечної складових вектора напруженості поля помножуються на безрозмірний комплекс Z, який розраховується за формулою Z = 1,829K-0,668L0,297M-0,258, де К = Е0D/U; L = h/d; M = d/D; Е0 – критична напруженість електричного поля; d – відстань між коронуючими електродами; D – їх діаметр; h – відстань між площинами коронуючих і осаджувальних електродів; U – напруга на електродах. Цим досягається задовільне узгодження теоретичних та практичних залежностей для електричного поля в електрофільтрі.
Наведено приклад використання запропонованого методу в розрахунках характеристик руху дисперсних частинок у каналі електрофільтра, який показує, що внесене удосконалення дозволяє пояснити неузгодженість значень швидкостей дрейфу частинок, розрахованих за традиційною методикою.

Ключові слова: електрофільтр, напруженість електричного поля, складові вектора напруженості, електроди, напруга на електродах.

Котляров О. Л., Яценко В. П. Числове дослідження плазмохімічної обробки пилу низькореакційного вугілля перед спалюванням у топці котла Котляров О. Л., Яценко В. П. Числове дослідження плазмохімічної обробки пилу низькореакційного вугілля перед спалюванням у топці котла

популярний!
Збірник №: 2 (16) 2007 р.
Розмір файлу: 192.01 Кбайт
Скачувань: 3747
Розглянуто варіант плазмової термохімічної підготовки низькореакційного вугілля в умовах промислового пальника. Введено критерій ефективності процесу. Виконано числові дослідження основних параметрів і оцінено ефективність плазмової обробки вугілля в різних режимах. Проведено пошук оптимального режиму.

Ключові слова: пиловугільний факел, стабілізація горіння, плазмотрон.

Котляров О. Л., Яценко В. П., Петров С. В., Сааков А. Г. Можливість підвищення економічності плазмової стабілізації горіння низькосортного вугілля Котляров О. Л., Яценко В. П., Петров С. В., Сааков А. Г. Можливість підвищення економічності плазмової стабілізації горіння низькосортного вугілля

популярний!
Збірник №: 1 (10) 2004 р.
Розмір файлу: 524.35 Кбайт
Скачувань: 3721
Розглянуто можливість підвищення економічності процесу плазмової стабілізації горіння вугілля за рахунок попереднього спалювання деякої його частини в додатковому ступені плазмово-пальникового пристрою. Наведено результати фізичного та математичного моделювання процесів, що відбуваються в каналі додаткового ступеня. Оцінюється економічна ефективність розглянутої схеми плазмової стабілізації.

Ключові слова: плазмова стабілізація, попереднє спалювання, плазмово-пальниковий пристрій, низькосортне вугілля.

Кулик М. М., Білодід В. Д. Режими експлуатації та досяжні обсяги використання теплових насосів на ТЕЦ в ОЕС України Кулик М. М., Білодід В. Д. Режими експлуатації та досяжні обсяги використання теплових насосів на ТЕЦ в ОЕС України

популярний!
Збірник №: 1 (36) 2014 р.
Розмір файлу: 711.27 Кбайт
Скачувань: 3956
Досліджені два варіанти режимів експлуатації ТЕЦ, в технологічних схемах яких використовуються теплові насоси, що утилізують теплоту вихідних газів парогенераторів ТЕЦ: варіант з регулюванням електричної потужності ТЕЦ та економічний варіант, який забезпечує максимальну ефективність.
Згідно з варіантом з регулюванням потужності загальна теплова потужність, яку ТЕЦ видають в теплову мережу, співпадає з її номінальною тепловою потужністю, однак теплова потужність, що відбирається від турбін, зменшується на 9,6%. Сумарна електрична потужність зменшується за цим варіантом на 14% у порівнянні з номінальним режимом (без теплових насосів). В цілому, сумарна енергія, що видається ТЕЦ назовні за цим режимом, з урахуванням теплової енергії від теплових насосів, є меншою за її сумарну потужність в номінальному режимі на 4,5%. Тому використання ТЕЦ для регулювання потужності може бути економічно доцільним лише у разі залучення їх до вирішення системних задач (зокрема, до покриття графіків електричних навантажень) з відповідною оплатою цих послуг з боку енергосистеми.
Економічний варіант є набагато ефективнішим. Згідно з цим варіантом забезпечуються номінальні значення потужності турбін, що передаються електричним генераторам, а теплова потужність, що надається в мережу, зростає на 10,6%. Загальна потужність ТЕЦ збільшується в порівнянні з номінальним режимом на 5,6%.
Значно більший додатковий економічний ефект може бути досягнутим за цим варіантом завдяки використанню теплових насосів, що працюють у складі ТЕЦ, в якості споживачів-регуляторів в системі автоматичного регулювання частоти і потужності об’єднаної енергосистеми.

Ключові слова: теплоелектроцентраль, тепловий насос, потужність, теплота, електроенергія, баланс, ефективність.

Куц Г. О. Аналіз стану розвитку теплогенеруючих джерел систем теплопостачання в Україні за 2000–2007 роки Куц Г. О. Аналіз стану розвитку теплогенеруючих джерел систем теплопостачання в Україні за 2000–2007 роки

популярний!
Збірник №: 2 (22) 2010 р.
Розмір файлу: 721.73 Кбайт
Скачувань: 3844
Проведено аналіз стану теплогенеруючих джерел систем теплопостачання України за період 2004–2007 рр. з детальним розглядом розвитку опалювальних котелень, які в загальному річному обсязі відпущеної теплової енергії мають частку на рівні 60–63 %. Протягом зазначених років кількість опалювальних котелень зросла на 20 % за рахунок вводу в експлуатацію опалювальних котлів теплопродуктивністю до 3 Гкал/год та їхньої перекласифікації з більш високої теплопродуктивності. Відповідно збільшився відсоток децентралізації в цілому в країні на 4,0 %, в міських поселеннях – 4,5, в сільських – 2,5. У паливному балансі опалювальних котелень основним видом палива залишається природний газ, частка якого в загальному обсязі за станом на 2007 рік становить 85,5 %. Фактичні питомі витрати умовного палива на відпуск теплової енергії становлять 169–170 кг у.п./Гкал і цей показник, порівняно з 2000 роком, зменшився на 1,0 кг у.п./Гкал. Низький рівень оновлення парку опалювальних котелень, за станом на 2007 рік, кількість котелень з
терміном експлуатації понад 20 років становить 23,7 %, а протяжність зношених і аварійних теплових мереж у двотрубному обчисленні – 518,4 км, що дорівнює 14,5 % до їхньої загальної протяжності.

Ключові слова: теплопостачання, джерела теплоти, опалювальні котельні, теплогенеруюче обладнання, статистичні дані.
<< Початок < Попередня 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Наступна > Кінець >>
Сторінка 9 з 20