Ukrainian (UA)English (United Kingdom)Russian (CIS)

Зміст журналів

2018 рік
2017 рік
2016 рік
2015 рік
2014 рік
2013 рік
2012 рік
2011 рік
2010 рік
2009 рік
2008 рік
2007 рік
2006 рік
2005 рік
2004 рік
2003 рік
2002 рік
2001 рік
2000 рік
1999 рік


Дослідження та оптимізація технологічних об'єктів і систем енергетики

Документи

Котляров О. Л., Яценко В. П., Петров С. В., Сааков А. Г. Можливість підвищення економічності плазмової стабілізації горіння низькосортного вугілля Котляров О. Л., Яценко В. П., Петров С. В., Сааков А. Г. Можливість підвищення економічності плазмової стабілізації горіння низькосортного вугілля

популярний!
Збірник №: 1 (10) 2004 р.
Розмір файлу: 524.35 Кбайт
Скачувань: 3011
Розглянуто можливість підвищення економічності процесу плазмової стабілізації горіння вугілля за рахунок попереднього спалювання деякої його частини в додатковому ступені плазмово-пальникового пристрою. Наведено результати фізичного та математичного моделювання процесів, що відбуваються в каналі додаткового ступеня. Оцінюється економічна ефективність розглянутої схеми плазмової стабілізації.

Ключові слова: плазмова стабілізація, попереднє спалювання, плазмово-пальниковий пристрій, низькосортне вугілля.

Кулик М. М., Білодід В. Д. Режими експлуатації та досяжні обсяги використання теплових насосів на ТЕЦ в ОЕС України Кулик М. М., Білодід В. Д. Режими експлуатації та досяжні обсяги використання теплових насосів на ТЕЦ в ОЕС України

популярний!
Збірник №: 1 (36) 2014 р.
Розмір файлу: 711.27 Кбайт
Скачувань: 3181
Досліджені два варіанти режимів експлуатації ТЕЦ, в технологічних схемах яких використовуються теплові насоси, що утилізують теплоту вихідних газів парогенераторів ТЕЦ: варіант з регулюванням електричної потужності ТЕЦ та економічний варіант, який забезпечує максимальну ефективність.
Згідно з варіантом з регулюванням потужності загальна теплова потужність, яку ТЕЦ видають в теплову мережу, співпадає з її номінальною тепловою потужністю, однак теплова потужність, що відбирається від турбін, зменшується на 9,6%. Сумарна електрична потужність зменшується за цим варіантом на 14% у порівнянні з номінальним режимом (без теплових насосів). В цілому, сумарна енергія, що видається ТЕЦ назовні за цим режимом, з урахуванням теплової енергії від теплових насосів, є меншою за її сумарну потужність в номінальному режимі на 4,5%. Тому використання ТЕЦ для регулювання потужності може бути економічно доцільним лише у разі залучення їх до вирішення системних задач (зокрема, до покриття графіків електричних навантажень) з відповідною оплатою цих послуг з боку енергосистеми.
Економічний варіант є набагато ефективнішим. Згідно з цим варіантом забезпечуються номінальні значення потужності турбін, що передаються електричним генераторам, а теплова потужність, що надається в мережу, зростає на 10,6%. Загальна потужність ТЕЦ збільшується в порівнянні з номінальним режимом на 5,6%.
Значно більший додатковий економічний ефект може бути досягнутим за цим варіантом завдяки використанню теплових насосів, що працюють у складі ТЕЦ, в якості споживачів-регуляторів в системі автоматичного регулювання частоти і потужності об’єднаної енергосистеми.

Ключові слова: теплоелектроцентраль, тепловий насос, потужність, теплота, електроенергія, баланс, ефективність.

Куц Г. О. Аналіз стану розвитку теплогенеруючих джерел систем теплопостачання в Україні за 2000–2007 роки Куц Г. О. Аналіз стану розвитку теплогенеруючих джерел систем теплопостачання в Україні за 2000–2007 роки

популярний!
Збірник №: 2 (22) 2010 р.
Розмір файлу: 721.73 Кбайт
Скачувань: 3124
Проведено аналіз стану теплогенеруючих джерел систем теплопостачання України за період 2004–2007 рр. з детальним розглядом розвитку опалювальних котелень, які в загальному річному обсязі відпущеної теплової енергії мають частку на рівні 60–63 %. Протягом зазначених років кількість опалювальних котелень зросла на 20 % за рахунок вводу в експлуатацію опалювальних котлів теплопродуктивністю до 3 Гкал/год та їхньої перекласифікації з більш високої теплопродуктивності. Відповідно збільшився відсоток децентралізації в цілому в країні на 4,0 %, в міських поселеннях – 4,5, в сільських – 2,5. У паливному балансі опалювальних котелень основним видом палива залишається природний газ, частка якого в загальному обсязі за станом на 2007 рік становить 85,5 %. Фактичні питомі витрати умовного палива на відпуск теплової енергії становлять 169–170 кг у.п./Гкал і цей показник, порівняно з 2000 роком, зменшився на 1,0 кг у.п./Гкал. Низький рівень оновлення парку опалювальних котелень, за станом на 2007 рік, кількість котелень з
терміном експлуатації понад 20 років становить 23,7 %, а протяжність зношених і аварійних теплових мереж у двотрубному обчисленні – 518,4 км, що дорівнює 14,5 % до їхньої загальної протяжності.

Ключові слова: теплопостачання, джерела теплоти, опалювальні котельні, теплогенеруюче обладнання, статистичні дані.

Левчук А. П. Апроксимація графіка навантаження розподільної мережі згідно з нормальним законом розподілення Левчук А. П. Апроксимація графіка навантаження розподільної мережі згідно з нормальним законом розподілення

популярний!
Збірник №: 2 (7) 2002 р.
Розмір файлу: 210.45 Кбайт
Скачувань: 2943
Наведено обґрунтування та основні аналітичні залежності для методики визначення втрат в розподільчих мережах при апроксимації графіка навантаження розподільчих мереж відповідно до нормального закону розподілення ймовірностей, наведено приклад розрахунку.

Ключові слова: втрати потужності, розподільчі мережі, нормальний закон розподілення ймовірностей.

Левчук А. П. Оптимальне розподілення навантажень теплових насосів, працюючих разом Левчук А. П. Оптимальне розподілення навантажень теплових насосів, працюючих разом

популярний!
Збірник №: 4 (39) 2014 р.
Розмір файлу: 561.35 Кбайт
Скачувань: 3021
Використання теплових насосів (ТН) в даний час є одним з найбільш перспективних напрямків в енергетиці. В даний час відомо багато теплонасосних станцій (ТНС) систем теплопостачання з тепловими насосами, що працюють спільно.
У статті вирішено задачу оптимального розподілу навантажень ТН, що працюють спільно, з метою мінімізації споживаної ними електричної потужності при різних методах опису коефіцієнтів перетворення. Встановлено, що рівномірний розподіл навантажень ТН мінімізує споживану електричну потужність до величини, що перевищує оптимальну на тисячні частки відсотка як для ідеальних (при теоретичному аналізі), так і реальних ТН. Таким чином, для мінімізації споживаної електричної потужності необхідно, щоб випаровувачі працюючих спільно ТН були включені паралельно, а конденсатори - послідовно. При цьому на практиці досить відслідковувати рівномірність розподілу теплових навантажень однотипних ТН, оскільки їх подальша оптимізація може виявитися неефективною хоча б через недостатню точність вимірювальних приладів.

Ключові слова: тепловий насос, теплонасосна станція, маневрені ТЕЦ, споживачі-регулятори.
<< Початок < Попередня 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Наступна > Кінець >>
Сторінка 9 з 19