Ukrainian (UA)English (United Kingdom)Russian (CIS)


Дослідження та оптимізація технологічних об'єктів і систем енергетики

Документи

Кєсова Л.О., Кравчук Г.В. Підвищення економічних та екологічних показників електростанцій шляхом утилізації золошлакових відходів котлів Кєсова Л.О., Кравчук Г.В. Підвищення економічних та екологічних показників електростанцій шляхом утилізації золошлакових відходів котлів

популярний!
Збірник №: 3 (50) 2017 р.
Розмір файлу: 1.8 Мбайт
Скачувань: 1937

В ЄС, США та ряді розвинутих країнах світу зола та шлак електростанцій розглядається як техногенна сировина для багатьох галузей промисловості. Системи пневмозолошлаковидалення є невід’ємною складовою технологічного процесу вугільних електростанцій з  утилізацією відходів до 92%. В1Україні застосовуються системи гідрозолошлаковидалення і, як наслідок, зола та шлак втрачають свої споживчі цінності щодо корисного використання, а їх накопичення на золовідвалах призводить до проблем землевідведення, забруднення ґрунту, водойм, атмосфери, запилення територій, можливості катастрофічного прориву огородження дамб. Надано рекомендації для українських електростанцій щодо вибору обладнання та технологій сухих способів видалення золи та шлаку, які отримали позитивну апробацію в світі.

Ключові слова: зола, шлак, відходи, системи пневмо- та гідрозолошлаковидалення, пневмотранспорт, установки вакуумні, напірні, комбіновані, щільнофазні системи, насоси, повітродувні пристрої.

Каплін М. І., Костюк В. О., Сидоренко В. П. Урахування балансово-енергетичних закономірностей у техніко-економічній моделі складнозамкненої гідравлічної мережі системи водопостачання Каплін М. І., Костюк В. О., Сидоренко В. П. Урахування балансово-енергетичних закономірностей у техніко-економічній моделі складнозамкненої гідравлічної мережі системи водопостачання

популярний!
Збірник №: 3 (26) 2011 р.
Розмір файлу: 637.53 Кбайт
Скачувань: 3651
Запропоновано аналітичний спосіб урахування фізично та технічно зумовлених зв’язків між параметрами техніко-економічної моделі взаємозв’язаних мереж транспортування та розподілу електричної енергії і води систем електро- і водопостачання. Вперше показано ефективність застосування внутрішньо притаманної підсистеми допоміжних рівнянь моделей виробничого типу для забезпечення виконання умов матеріального та енергетичного балансів мережі. На прикладі гідравлічної мережі системи водопостачання описано методичні особливості врахування енергетичного балансу в техніко-економічній моделі систем із мережною структурою.
Доведено, що врахування матеріального та енергетичного балансів потокорозподілення у багатопродуктовій техніко-економічній моделі системи електро-, водопостачання дозволяє оцінити вплив технологічних, режимних та економічних факторів взаємодії мережних систем на обсяги технологічних витрат і вузлові ціни постачання води й електричної енергії.
Продемонстровано можливість визначення впливу енергетичних характеристик вузлів (напорів) на вузлові ціни та оцінки енергетичної та економічної ефективності штатних та аварійних режимів підприємства водовідведення м. Києва.

Ключові слова: баланс енергії, гідравлічна мережа, техніко-економічна модель, мережні ціни.

Кобрін П. П. Основні показники графіків електричного навантаження країн Європи Кобрін П. П. Основні показники графіків електричного навантаження країн Європи

популярний!
Збірник №: 2 (7) 2002 р.
Розмір файлу: 185.08 Кбайт
Скачувань: 3642
Суттєве обмеження ретроспективної інформації по режимах електроспоживання ОЕС України за період 1991-2000 років внаслідок структурних зрушень електроспоживання вимагає розширення вихідної інформації. Одним із таких джерел може бути підтвердження стійкості основних показників форми ГН країн з ринковою економікою.

Ключові слова: графік електричного навантаження, показники форми графіка електричного навантаження.

Ковецький В. М., Ковецька М. М. Технологічні методи підвищення потужності і ефективності стаціонарних ГТУ Ковецький В. М., Ковецька М. М. Технологічні методи підвищення потужності і ефективності стаціонарних ГТУ

популярний!
Збірник №: 1 (6) 2002 р.
Розмір файлу: 414.6 Кбайт
Скачувань: 3732
Розглянуто питання використання технології уприскування пара у камери горіння ГТУ для підвищення їх потужності і ефективності. Показано, що така технологія дозволяє значно покращити їх екологічні показники і збільшити одиничну потужність.

Ключові слова: стаціонарна ГЕС, інжекція пару, камери згоряння, екологічні параметри ГЕС.

Ковецький В. М., Ковецька Ю. Ю. Можливості та проблеми використання вугілля і вугільного Ковецький В. М., Ковецька Ю. Ю. Можливості та проблеми використання вугілля і вугільного "синтез-газу" в бінарних газопаротурбінних установках

популярний!
Збірник №: 2 (7) 2002 р.
Розмір файлу: 613.18 Кбайт
Скачувань: 3732
Розглянуто можливості і проблеми використання вугілля у бінарній газопаротурбінній установці в разі його спалювання у вигляді вугільного синтез-газу.

Ключові слова: газопаротурбінні установки, синтез-газ, енергоносій, зольність, продукт згоряння.
<< Початок < Попередня 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Наступна > Кінець >>
Сторінка 8 з 20