Ukrainian (UA)English (United Kingdom)Russian (CIS)


Дослідження та оптимізація технологічних об'єктів і систем енергетики

Документи

Каплін М. І., Костюк В. О., Сидоренко В. П. Урахування балансово-енергетичних закономірностей у техніко-економічній моделі складнозамкненої гідравлічної мережі системи водопостачання Каплін М. І., Костюк В. О., Сидоренко В. П. Урахування балансово-енергетичних закономірностей у техніко-економічній моделі складнозамкненої гідравлічної мережі системи водопостачання

популярний!
Збірник №: 3 (26) 2011 р.
Розмір файлу: 637.53 Кбайт
Скачувань: 3314
Запропоновано аналітичний спосіб урахування фізично та технічно зумовлених зв’язків між параметрами техніко-економічної моделі взаємозв’язаних мереж транспортування та розподілу електричної енергії і води систем електро- і водопостачання. Вперше показано ефективність застосування внутрішньо притаманної підсистеми допоміжних рівнянь моделей виробничого типу для забезпечення виконання умов матеріального та енергетичного балансів мережі. На прикладі гідравлічної мережі системи водопостачання описано методичні особливості врахування енергетичного балансу в техніко-економічній моделі систем із мережною структурою.
Доведено, що врахування матеріального та енергетичного балансів потокорозподілення у багатопродуктовій техніко-економічній моделі системи електро-, водопостачання дозволяє оцінити вплив технологічних, режимних та економічних факторів взаємодії мережних систем на обсяги технологічних витрат і вузлові ціни постачання води й електричної енергії.
Продемонстровано можливість визначення впливу енергетичних характеристик вузлів (напорів) на вузлові ціни та оцінки енергетичної та економічної ефективності штатних та аварійних режимів підприємства водовідведення м. Києва.

Ключові слова: баланс енергії, гідравлічна мережа, техніко-економічна модель, мережні ціни.

Кобрін П. П. Основні показники графіків електричного навантаження країн Європи Кобрін П. П. Основні показники графіків електричного навантаження країн Європи

популярний!
Збірник №: 2 (7) 2002 р.
Розмір файлу: 185.08 Кбайт
Скачувань: 3290
Суттєве обмеження ретроспективної інформації по режимах електроспоживання ОЕС України за період 1991-2000 років внаслідок структурних зрушень електроспоживання вимагає розширення вихідної інформації. Одним із таких джерел може бути підтвердження стійкості основних показників форми ГН країн з ринковою економікою.

Ключові слова: графік електричного навантаження, показники форми графіка електричного навантаження.

Ковецький В. М., Ковецька М. М. Технологічні методи підвищення потужності і ефективності стаціонарних ГТУ Ковецький В. М., Ковецька М. М. Технологічні методи підвищення потужності і ефективності стаціонарних ГТУ

популярний!
Збірник №: 1 (6) 2002 р.
Розмір файлу: 414.6 Кбайт
Скачувань: 3381
Розглянуто питання використання технології уприскування пара у камери горіння ГТУ для підвищення їх потужності і ефективності. Показано, що така технологія дозволяє значно покращити їх екологічні показники і збільшити одиничну потужність.

Ключові слова: стаціонарна ГЕС, інжекція пару, камери згоряння, екологічні параметри ГЕС.

Ковецький В. М., Ковецька Ю. Ю. Можливості та проблеми використання вугілля і вугільного Ковецький В. М., Ковецька Ю. Ю. Можливості та проблеми використання вугілля і вугільного "синтез-газу" в бінарних газопаротурбінних установках

популярний!
Збірник №: 2 (7) 2002 р.
Розмір файлу: 613.18 Кбайт
Скачувань: 3391
Розглянуто можливості і проблеми використання вугілля у бінарній газопаротурбінній установці в разі його спалювання у вигляді вугільного синтез-газу.

Ключові слова: газопаротурбінні установки, синтез-газ, енергоносій, зольність, продукт згоряння.

Котляров О. Л., Редькін В. Б., Яценко В. П. Удосконалення методу визначення основних параметрів пластинчастого електрофільтра Котляров О. Л., Редькін В. Б., Яценко В. П. Удосконалення методу визначення основних параметрів пластинчастого електрофільтра

популярний!
Збірник №: 4 (39) 2014 р.
Розмір файлу: 432.21 Кбайт
Скачувань: 3410
Електрофільтри широко застосовуються для очищення димових газів пиловугільних котлів теплових електричних станцій від леткої золи і відносяться до найбільш ефективних пиловловлюючих апаратів. В статті запропоновано удосконалення відомого аналітичного методу розрахунку складових вектора напруженості електричного поля в каналі пластинчастого електрофільтра.
Удосконалення полягає в тому, що праві частини відомих теоретичних виразів для обчислення поздовжньої і поперечної складових вектора напруженості поля помножуються на безрозмірний комплекс Z, який розраховується за формулою Z = 1,829K-0,668L0,297M-0,258, де К = Е0D/U; L = h/d; M = d/D; Е0 – критична напруженість електричного поля; d – відстань між коронуючими електродами; D – їх діаметр; h – відстань між площинами коронуючих і осаджувальних електродів; U – напруга на електродах. Цим досягається задовільне узгодження теоретичних та практичних залежностей для електричного поля в електрофільтрі.
Наведено приклад використання запропонованого методу в розрахунках характеристик руху дисперсних частинок у каналі електрофільтра, який показує, що внесене удосконалення дозволяє пояснити неузгодженість значень швидкостей дрейфу частинок, розрахованих за традиційною методикою.

Ключові слова: електрофільтр, напруженість електричного поля, складові вектора напруженості, електроди, напруга на електродах.
<< Початок < Попередня 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Наступна > Кінець >>
Сторінка 8 з 20