Ukrainian (UA)English (United Kingdom)Russian (CIS)

Зміст журналів

2018 рік
2017 рік
2016 рік
2015 рік
2014 рік
2013 рік
2012 рік
2011 рік
2010 рік
2009 рік
2008 рік
2007 рік
2006 рік
2005 рік
2004 рік
2003 рік
2002 рік
2001 рік
2000 рік
1999 рік


Дослідження та оптимізація технологічних об'єктів і систем енергетики

Документи

Кобрін П. П. Основні показники графіків електричного навантаження країн Європи Кобрін П. П. Основні показники графіків електричного навантаження країн Європи

популярний!
Збірник №: 2 (7) 2002 р.
Розмір файлу: 185.08 Кбайт
Скачувань: 2948
Суттєве обмеження ретроспективної інформації по режимах електроспоживання ОЕС України за період 1991-2000 років внаслідок структурних зрушень електроспоживання вимагає розширення вихідної інформації. Одним із таких джерел може бути підтвердження стійкості основних показників форми ГН країн з ринковою економікою.

Ключові слова: графік електричного навантаження, показники форми графіка електричного навантаження.

Ковецький В. М., Ковецька М. М. Технологічні методи підвищення потужності і ефективності стаціонарних ГТУ Ковецький В. М., Ковецька М. М. Технологічні методи підвищення потужності і ефективності стаціонарних ГТУ

популярний!
Збірник №: 1 (6) 2002 р.
Розмір файлу: 414.6 Кбайт
Скачувань: 3020
Розглянуто питання використання технології уприскування пара у камери горіння ГТУ для підвищення їх потужності і ефективності. Показано, що така технологія дозволяє значно покращити їх екологічні показники і збільшити одиничну потужність.

Ключові слова: стаціонарна ГЕС, інжекція пару, камери згоряння, екологічні параметри ГЕС.

Ковецький В. М., Ковецька Ю. Ю. Можливості та проблеми використання вугілля і вугільного Ковецький В. М., Ковецька Ю. Ю. Можливості та проблеми використання вугілля і вугільного "синтез-газу" в бінарних газопаротурбінних установках

популярний!
Збірник №: 2 (7) 2002 р.
Розмір файлу: 613.18 Кбайт
Скачувань: 3035
Розглянуто можливості і проблеми використання вугілля у бінарній газопаротурбінній установці в разі його спалювання у вигляді вугільного синтез-газу.

Ключові слова: газопаротурбінні установки, синтез-газ, енергоносій, зольність, продукт згоряння.

Котляров О. Л., Редькін В. Б., Яценко В. П. Удосконалення методу визначення основних параметрів пластинчастого електрофільтра Котляров О. Л., Редькін В. Б., Яценко В. П. Удосконалення методу визначення основних параметрів пластинчастого електрофільтра

популярний!
Збірник №: 4 (39) 2014 р.
Розмір файлу: 432.21 Кбайт
Скачувань: 2986
Електрофільтри широко застосовуються для очищення димових газів пиловугільних котлів теплових електричних станцій від леткої золи і відносяться до найбільш ефективних пиловловлюючих апаратів. В статті запропоновано удосконалення відомого аналітичного методу розрахунку складових вектора напруженості електричного поля в каналі пластинчастого електрофільтра.
Удосконалення полягає в тому, що праві частини відомих теоретичних виразів для обчислення поздовжньої і поперечної складових вектора напруженості поля помножуються на безрозмірний комплекс Z, який розраховується за формулою Z = 1,829K-0,668L0,297M-0,258, де К = Е0D/U; L = h/d; M = d/D; Е0 – критична напруженість електричного поля; d – відстань між коронуючими електродами; D – їх діаметр; h – відстань між площинами коронуючих і осаджувальних електродів; U – напруга на електродах. Цим досягається задовільне узгодження теоретичних та практичних залежностей для електричного поля в електрофільтрі.
Наведено приклад використання запропонованого методу в розрахунках характеристик руху дисперсних частинок у каналі електрофільтра, який показує, що внесене удосконалення дозволяє пояснити неузгодженість значень швидкостей дрейфу частинок, розрахованих за традиційною методикою.

Ключові слова: електрофільтр, напруженість електричного поля, складові вектора напруженості, електроди, напруга на електродах.

Котляров О. Л., Яценко В. П. Числове дослідження плазмохімічної обробки пилу низькореакційного вугілля перед спалюванням у топці котла Котляров О. Л., Яценко В. П. Числове дослідження плазмохімічної обробки пилу низькореакційного вугілля перед спалюванням у топці котла

популярний!
Збірник №: 2 (16) 2007 р.
Розмір файлу: 192.01 Кбайт
Скачувань: 3033
Розглянуто варіант плазмової термохімічної підготовки низькореакційного вугілля в умовах промислового пальника. Введено критерій ефективності процесу. Виконано числові дослідження основних параметрів і оцінено ефективність плазмової обробки вугілля в різних режимах. Проведено пошук оптимального режиму.

Ключові слова: пиловугільний факел, стабілізація горіння, плазмотрон.
<< Початок < Попередня 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Наступна > Кінець >>
Сторінка 8 з 19