Ukrainian (UA)English (United Kingdom)Russian (CIS)


Дослідження та оптимізація технологічних об'єктів і систем енергетики

Документи

Дубровський В.В. Плівкова градирня із профільованою поверхнею зрошувачів Дубровський В.В. Плівкова градирня із профільованою поверхнею зрошувачів

популярний!
Збірник №: 2 (45) 2016 р.
Розмір файлу: 983.52 Кбайт
Скачувань: 2969

Застосування градирень – апаратів для охолодження води атмосферним повітрям у системах оборотного водопостачання – забезпечує дуже істотну економію природної води у порівнянні з прямоточними системами і запобігає тепловому забрудненню водойм. У плівкових градирнях, які широко розповсюджено в енергетиці та промисловості, одним із основних її елементів є теплообмінна поверхня – зрошувач, по якому стікає плівка води, що охолоджується. Від здатності зрошувача ефективно віддавати тепло від води до повітря багато в чому залежить охолоджувальна спроможність градирні.
Мета цієї роботи – запропонувати нову плівкову градирню, у якій в якості зрошувачів використовується знайдена в результаті комплексу експериментальних досліджень високоефективна теплообмінна поверхня зі сферичними лунками. Важливою особливістю запропонованої градирні у порівнянні з типовими плівковими є те, що зрошувачі розташовуються у просторі градирні під певним кутом нахилу до горизонту, а не вертикально.
Розроблено конструктивну схему плівкової градирні. Розглянуто варіанти компоновки зрошувачів у блоках та секціях градирні.

Ключові слова: конструктивна схема плівкової градирні, блок зрошувачів, ступінь охолодження.

Дубровський В.В. Розрахунок охолодження рідини у плівкових градирнях із профільованою поверхнею зрошувачів Дубровський В.В. Розрахунок охолодження рідини у плівкових градирнях із профільованою поверхнею зрошувачів

популярний!
Збірник №: 1 (48) 2017 р.
Розмір файлу: 2.13 Мбайт
Скачувань: 2461

Розроблено методику розрахунку ступеня охолодження рідини у плівкових градирнях із профільованою поверхнею зрошувачів для умов нерухомого оточуючого повітря та інтенсивного обдування плівки стікаючої води. Методика базується на експериментальних дослідженнях, за результатами яких було знайдено високоефективну теплообмінну поверхню зі сферичними лунками, яку можна рекомендувати як зрошувач градирні.
Наведено аналіз низки факторів, які впливають на тепловіддачу від води до повітря на рекомендованій профільованій поверхні. За розробленою методикою приведено деякі дані розрахунків ступеня охолодження води у градирні при поперечному обдуванні плівки повітрям. Показано, що однаковий ступінь охолодження можна отримати у рекомендованій градирні різними шляхами: наприклад, варіюючи витратою рідини та швидкістю обдування, або довжиною зрошувача та швидкістю обдування. Це розширює можливості маневрування режимними та конструктивно-технологічними параметрами градирні в залежності від заданих умов.
Методику розроблено для інженерного використання.

Ключові слова: розрахунок, тепловіддача, охолодження, плівкова градирня.

Згуровець О. В., Костенко Г. П. Ефективні методи управління споживанням електричної енергії Згуровець О. В., Костенко Г. П. Ефективні методи управління споживанням електричної енергії

популярний!
Збірник №: 2 (16) 2007 р.
Розмір файлу: 150.75 Кбайт
Скачувань: 3300
Проаналізовано досвід США в області управління електроспоживанням. Встановлено, що система заходів DSM (Demand Side Management, або управління споживанням) виявилась ефективною для вирішення низки проблем, пов'язаних із дефіцитом та подорожчанням енергетичних ресурсів, а також необхідністю в нових генеруючих потужностях. Виявлено, що елементи цієї системи заходів можуть бути ефективними і для впровадження в Україні.

Ключові слова: управління електроспоживанням, закордонний досвід, електроспоживання, економія палива.

Кєсова Л.О., Горський В.В. Підвищення ефективності роботи ТЕЦ із застосуванням маловитратних технологій Кєсова Л.О., Горський В.В. Підвищення ефективності роботи ТЕЦ із застосуванням маловитратних технологій

популярний!
Збірник №: 2 (53) 2018 р.
Розмір файлу: 3.95 Мбайт
Скачувань: 733

Формування систем теплопостачання пов’язано з рішенням проблем щодо зміни структури теплогенеруючих джерел з виходом на більш високі техніко-економічні показники тобто рішення задачі по синтезу побудови систем теплопостачання по всьому ланцюгу – від виробництва тепла до його споживання. У світовому досвіді виробництво електроенергії на ТЕЦ складає близько 9 %, та впевнено зростає.
Однак в Україні ТЕЦ розвиваються повільно, їх обладнання застаріле, не відповідає сучасним екологічним та економічним вимогам і потребує реконструкції, модернізації або повної заміни, також присутній спад виробництва енергоємних підприємств привів до зниження споживання технологічної пари з промислових відборів турбін, тобто до  недовиробітку електричної та теплової енергії.
Враховуючи зношеність механізмів і відсутність засобів  переустаткування енергетичного обладнання, потрібні маловитратні технології підвищення потужності та економічності опалювальних і промислових ТЕЦ. До таких технологій модернізації відносяться варіанти з мінімальними капіталовкладеннями, позитивним економічним ефектом та поверненням коштів менш ніж за 1 рік.

Ключові слова: теплоенергетика, теплоелектроцентраль, теплогенерація, централізація, маловитратні технології.

Кєсова Л.О., Кравчук Г.В. Підвищення економічних та екологічних показників електростанцій шляхом утилізації золошлакових відходів котлів Кєсова Л.О., Кравчук Г.В. Підвищення економічних та екологічних показників електростанцій шляхом утилізації золошлакових відходів котлів

популярний!
Збірник №: 3 (50) 2017 р.
Розмір файлу: 5.54 Мбайт
Скачувань: 1590

В ЄС, США та ряді розвинутих країнах світу зола та шлак електростанцій розглядається як техногенна сировина для багатьох галузей промисловості. Системи пневмозолошлаковидалення є невід’ємною складовою технологічного процесу вугільних електростанцій з  утилізацією відходів до 92%. В1Україні застосовуються системи гідрозолошлаковидалення і, як наслідок, зола та шлак втрачають свої споживчі цінності щодо корисного використання, а їх накопичення на золовідвалах призводить до проблем землевідведення, забруднення ґрунту, водойм, атмосфери, запилення територій, можливості катастрофічного прориву огородження дамб. Надано рекомендації для українських електростанцій щодо вибору обладнання та технологій сухих способів видалення золи та шлаку, які отримали позитивну апробацію в світі.

Ключові слова: зола, шлак, відходи, системи пневмо- та гідрозолошлаковидалення, пневмотранспорт, установки вакуумні, напірні, комбіновані, щільнофазні системи, насоси, повітродувні пристрої.

<< Початок < Попередня 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Наступна > Кінець >>
Сторінка 7 з 20