Ukrainian (UA)English (United Kingdom)Russian (CIS)


Дослідження та оптимізація технологічних об'єктів і систем енергетики

Документи

Дубровський В.В. Високоефективна теплообмінна поверхня для плівкових процесів Дубровський В.В. Високоефективна теплообмінна поверхня для плівкових процесів

популярний!
Збірник №: 3 (50) 2017 р.
Розмір файлу: 681.47 Кбайт
Скачувань: 1761

Пропонується для впровадження нова профільована поверхня зі сферичними лунками, яка характеризується високоефективною тепловіддачею від стікаючої по ній плівки рідини до оточуючого повітря. Така поверхня може бути використана для теплообмінних апаратів контактного типу. Дані базуються на проведених експериментальних дослідженнях теплообміну фаз вода – повітря на поверхнях з лунками різного розміру. Знайдено оптимальні геометричні характеристики поверхні, на якої досягається найбільш інтенсивна тепловіддача від плівки рідини до повітря. Приведено узагальнюючі залежності, які дозволяють розрахувати ефективний коефіцієнт тепловіддачі, який відображає сумарний ефект теплообміну плівки води з повітрям за рахунок конвекції та випаровування рідини.
Наведено приклад використання теплообмінної поверхні у ролі зрошувача плівкових градирень, приведено перелік недоліків, що супроводжують типові енергетичні баштові плівкові градирні та приведено низку переваг профільованого зрошувача у порівнянні з гладким за ефективністю охолодження води.

Ключові слова: профільована поверхня, тепловіддача, плівкові процеси.

Дубровський В.В. Плівкова градирня із профільованою поверхнею зрошувачів Дубровський В.В. Плівкова градирня із профільованою поверхнею зрошувачів

популярний!
Збірник №: 2 (45) 2016 р.
Розмір файлу: 983.52 Кбайт
Скачувань: 3331

Застосування градирень – апаратів для охолодження води атмосферним повітрям у системах оборотного водопостачання – забезпечує дуже істотну економію природної води у порівнянні з прямоточними системами і запобігає тепловому забрудненню водойм. У плівкових градирнях, які широко розповсюджено в енергетиці та промисловості, одним із основних її елементів є теплообмінна поверхня – зрошувач, по якому стікає плівка води, що охолоджується. Від здатності зрошувача ефективно віддавати тепло від води до повітря багато в чому залежить охолоджувальна спроможність градирні.
Мета цієї роботи – запропонувати нову плівкову градирню, у якій в якості зрошувачів використовується знайдена в результаті комплексу експериментальних досліджень високоефективна теплообмінна поверхня зі сферичними лунками. Важливою особливістю запропонованої градирні у порівнянні з типовими плівковими є те, що зрошувачі розташовуються у просторі градирні під певним кутом нахилу до горизонту, а не вертикально.
Розроблено конструктивну схему плівкової градирні. Розглянуто варіанти компоновки зрошувачів у блоках та секціях градирні.

Ключові слова: конструктивна схема плівкової градирні, блок зрошувачів, ступінь охолодження.

Дубровський В.В. Розрахунок охолодження рідини у плівкових градирнях із профільованою поверхнею зрошувачів Дубровський В.В. Розрахунок охолодження рідини у плівкових градирнях із профільованою поверхнею зрошувачів

популярний!
Збірник №: 1 (48) 2017 р.
Розмір файлу: 2.13 Мбайт
Скачувань: 2820

Розроблено методику розрахунку ступеня охолодження рідини у плівкових градирнях із профільованою поверхнею зрошувачів для умов нерухомого оточуючого повітря та інтенсивного обдування плівки стікаючої води. Методика базується на експериментальних дослідженнях, за результатами яких було знайдено високоефективну теплообмінну поверхню зі сферичними лунками, яку можна рекомендувати як зрошувач градирні.
Наведено аналіз низки факторів, які впливають на тепловіддачу від води до повітря на рекомендованій профільованій поверхні. За розробленою методикою приведено деякі дані розрахунків ступеня охолодження води у градирні при поперечному обдуванні плівки повітрям. Показано, що однаковий ступінь охолодження можна отримати у рекомендованій градирні різними шляхами: наприклад, варіюючи витратою рідини та швидкістю обдування, або довжиною зрошувача та швидкістю обдування. Це розширює можливості маневрування режимними та конструктивно-технологічними параметрами градирні в залежності від заданих умов.
Методику розроблено для інженерного використання.

Ключові слова: розрахунок, тепловіддача, охолодження, плівкова градирня.

Згуровець О. В., Костенко Г. П. Ефективні методи управління споживанням електричної енергії Згуровець О. В., Костенко Г. П. Ефективні методи управління споживанням електричної енергії

популярний!
Збірник №: 2 (16) 2007 р.
Розмір файлу: 150.75 Кбайт
Скачувань: 3644
Проаналізовано досвід США в області управління електроспоживанням. Встановлено, що система заходів DSM (Demand Side Management, або управління споживанням) виявилась ефективною для вирішення низки проблем, пов'язаних із дефіцитом та подорожчанням енергетичних ресурсів, а також необхідністю в нових генеруючих потужностях. Виявлено, що елементи цієї системи заходів можуть бути ефективними і для впровадження в Україні.

Ключові слова: управління електроспоживанням, закордонний досвід, електроспоживання, економія палива.

Кєсова Л.О., Горський В.В. Підвищення ефективності роботи ТЕЦ із застосуванням маловитратних технологій Кєсова Л.О., Горський В.В. Підвищення ефективності роботи ТЕЦ із застосуванням маловитратних технологій

популярний!
Збірник №: 2 (53) 2018 р.
Розмір файлу: 377.77 Кбайт
Скачувань: 1088

Формування систем теплопостачання пов’язано з рішенням проблем щодо зміни структури теплогенеруючих джерел з виходом на більш високі техніко-економічні показники тобто рішення задачі по синтезу побудови систем теплопостачання по всьому ланцюгу – від виробництва тепла до його споживання. У світовому досвіді виробництво електроенергії на ТЕЦ складає близько 9 %, та впевнено зростає.
Однак в Україні ТЕЦ розвиваються повільно, їх обладнання застаріле, не відповідає сучасним екологічним та економічним вимогам і потребує реконструкції, модернізації або повної заміни, також присутній спад виробництва енергоємних підприємств привів до зниження споживання технологічної пари з промислових відборів турбін, тобто до  недовиробітку електричної та теплової енергії.
Враховуючи зношеність механізмів і відсутність засобів  переустаткування енергетичного обладнання, потрібні маловитратні технології підвищення потужності та економічності опалювальних і промислових ТЕЦ. До таких технологій модернізації відносяться варіанти з мінімальними капіталовкладеннями, позитивним економічним ефектом та поверненням коштів менш ніж за 1 рік.

Ключові слова: теплоенергетика, теплоелектроцентраль, теплогенерація, централізація, маловитратні технології.

<< Початок < Попередня 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Наступна > Кінець >>
Сторінка 7 з 20