Ukrainian (UA)English (United Kingdom)Russian (CIS)


Дослідження та оптимізація технологічних об'єктів і систем енергетики

Документи

Дубровський В. В., Підвисоцький О. М. Можливості підвищення ефективності роботи плівкових градирень при використанні зрошувачів з профільованою поверхнею Дубровський В. В., Підвисоцький О. М. Можливості підвищення ефективності роботи плівкових градирень при використанні зрошувачів з профільованою поверхнею

популярний!
Збірник №: 1 (24) 2011 р.
Розмір файлу: 1.13 Мбайт
Скачувань: 4189
Метою даної роботи є аналіз можливостей та шляхів підвищення ефективності охолодження води в градирнях при використанні зрошувачів з профільованою поверхнею.
Як показали проведені раніше експериментальні дослідження теплообміну води з оточуючим повітрям, нанесення сферичних лунок на листи зрошувача істотно підвищує інтенсивність тепловіддачі та відповідно ступінь охолодження води. Залежно від розмірів сферичних лунок на поверхні, по якій стікає вода, та гідродинамічних режимів течії тепловіддача збільшується у порівнянні з гладкою поверхнею у 1,5 ... 3 рази.
На основі отриманої емпіричної формули для безрозмірного коефіцієнта тепловіддачі (числа Нусельта) виконано аналіз впливу різних факторів на інтенсифікацію процесу теплообміну плівки води, що стікає, з оточуючим повітрям. Наведено приклади розрахунків ступеня охолодження води при течії по профільованій поверхні зі сферичними лунками, яка забезпечує найкращі результати за інтенсивністю охолодження.
У статті робиться висновок про те, що на ступінь охолодження технологічної рідини при плівковій течії по профільованій поверхні найбільший вплив (у порівнянні з гладкою поверхнею) чинить відносна швидкість взаємодіючих фаз.
Як показують розрахунки, залежно від вимог до конструкції при проектуванні градирні, одні й ті ж результати за ступенем охолодження води можуть бути отримані різними способами. Вибір варіанту рішення визначається в остаточному підсумку економічними міркуваннями.

Ключові слова: інтенсифікація теплообміну, профільована поверхня, сферичні лунки, градирня.

Дубровський В. В., Підвисоцький О. М. Теплообмін у плівкових градирнях з профільованою поверхнею зрошувачів в умовах поздовжнього та перехресного напрямку повітряного потоку Дубровський В. В., Підвисоцький О. М. Теплообмін у плівкових градирнях з профільованою поверхнею зрошувачів в умовах поздовжнього та перехресного напрямку повітряного потоку

популярний!
Збірник №: 1 (36) 2014 р.
Розмір файлу: 500.03 Кбайт
Скачувань: 4139
Пошук можливостей інтенсифікувати процес охолодження циркуляційної води у градирнях становить значний практичний інтерес, оскільки ступінь її охолодження істотно впливає на техніко-економічні показники енергоблоків ТЕС і АЕС та різних промислових об’єктів.
Як відомо, процес охолодження води у градирнях істотно залежить від інтенсивності повітряного потоку, що її обдуває. В плівкових градирнях, в залежності від того, як розташовані зрошувачі відносно потоків повітря, обдування поверхонь з плівкою рідини може бути у різних напрямках.
Мета цієї роботи – дослідження теплообміну між водою і повітрям в умовах поздовжньої та поперечної (перехресної) взаємодії фаз. На експериментальному стенді було проведено відповідний комплекс досліджень. Знайдено значення коефіцієнтів тепловіддачі від води до повітря в різних напрямках дії повітря, проведено їх порівняння. Встановлено, що ефективність охолодження води в режимі поперечної дії повітря вища, ніж у режимі протитечії.
Отримано безрозмірні узагальнюючі залежності для визначення тепловіддачі від води до повітря при її течії по профільованих поверхнях зрошувачів в умовах поздовжньої та перехресної взаємодії контактуючих фаз, які можуть бути використані при розрахунках ступеня охолодження у плівкових градирнях.

Ключові слова: тепловіддача, профільована поверхня зрошувачів, відносна швидкість води та повітря, поздовжня та перехресна взаємодія фаз.


Дубровський В. В., Підвисоцький О. М., Баштовий А. І. Підвищення ефективності роботи градирні за рахунок регулювання рівномірності розподілу розпилених крапель за площею зрошування Дубровський В. В., Підвисоцький О. М., Баштовий А. І. Підвищення ефективності роботи градирні за рахунок регулювання рівномірності розподілу розпилених крапель за площею зрошування

популярний!
Збірник №: 1 (13) 2006 р.
Розмір файлу: 100.44 Кбайт
Скачувань: 3908
Досліджено зони крапельного зрошування, які утворюються під час розпилу рідини відцентровими форсунками: як одиничними, так і блоками - двома форсунками, факели розпилу яких спрямовані назустріч один одному. Показано, що застосування технології зустрічних потоків призводить до суттєвого збільшення площі зрошування. Вивчено фактори, які впливають на рівномірність розподілу крапель за площею зрошування.

Ключові слова: відцентрова форсунка, зустрічні потоки, зона зрошування, рівномірність розподілу крапель.

Дубровський В. В., Підвисоцький О. М., Баштовий А. І. Підвищення охолоджувальної спроможності градирні за рахунок збільшення поверхні охолодження при розпилюванні води відцентровими форсунками Дубровський В. В., Підвисоцький О. М., Баштовий А. І. Підвищення охолоджувальної спроможності градирні за рахунок збільшення поверхні охолодження при розпилюванні води відцентровими форсунками

популярний!
Збірник №: 2 (14) 2006 р.
Розмір файлу: 153.47 Кбайт
Скачувань: 4051
Досліджено вплив геометричних розмірів відцентрових форсунок і режимів витікання води з них на дисперсний склад крапель, що утворюються при розпилюванні. Оцінено поверхні охолодження розпилених крапель залежно від фракційного складу. Встановлено фактори, що найбільше впливають на дисперсний склад і поверхню охолодження крапель. Знайдено емпіричні залежності, які описують функції розподілу крапель за розмірами у факелі розпилу, а також залежність для визначення максимального розміру крапель, що утворюються при диспергуванні.

Ключові слова: відцентрова форсунка, дисперсний склад, поверхня охолодження крапель.

Дубровський В. В., Підвисоцький О. М., Гришук М. С., Неділько А. П. Тепловіддача на профільованих поверхнях промислових плівкових градирень Дубровський В. В., Підвисоцький О. М., Гришук М. С., Неділько А. П. Тепловіддача на профільованих поверхнях промислових плівкових градирень

популярний!
Збірник №: 3 (38) 2014 р.
Розмір файлу: 542.15 Кбайт
Скачувань: 4112
Для охолодження циркуляційної води в енергетиці і промисловості широко використовуються плівкові градирні. Пошук нових форм поверхонь зрошувачів, які можуть підвищити ефективність роботи градирні, є актуальною науковою і технічною задачею.
Одним із шляхів підвищення охолоджувальної спроможності плівкових градирень є використання як зрошувачів профільованих поверхонь зі сферичними лунками, які забезпечують високу ефективність тепловіддачі від води до повітря.
Мета цієї роботи – експериментально вивчити вплив геометричних розмірів зрошувачів на ефективність охолодження, узагальнити отримані дані щодо тепловіддачі від води до повітря, визначити умови, за яких має місце висока охолоджувальна спроможність градирні, а також запропонувати профільовані зрошувачі для реальних градирень з заданими продуктивностями.
Дослідні дані узагальнено у вигляді безрозмірного коефіцієнта тепловіддачі – числа Нуссельта. Надано методику розрахунку ступеня охолодження рідини. Запропоновано схемні рішення використання профільованих поверхонь в плівкових градирнях.

Ключові слова: плівкова градирня, профільована поверхня зрошувачів, тепловіддача, ступінь охолодження.

<< Початок < Попередня 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Наступна > Кінець >>
Сторінка 6 з 21