Ukrainian (UA)English (United Kingdom)Russian (CIS)


Дослідження та оптимізація технологічних об'єктів і систем енергетики

Документи

Дубровський В. В., Підвисоцький О. М., Баштовий А. І. Підвищення ефективності роботи градирні за рахунок регулювання рівномірності розподілу розпилених крапель за площею зрошування Дубровський В. В., Підвисоцький О. М., Баштовий А. І. Підвищення ефективності роботи градирні за рахунок регулювання рівномірності розподілу розпилених крапель за площею зрошування

популярний!
Збірник №: 1 (13) 2006 р.
Розмір файлу: 100.44 Кбайт
Скачувань: 3286
Досліджено зони крапельного зрошування, які утворюються під час розпилу рідини відцентровими форсунками: як одиничними, так і блоками - двома форсунками, факели розпилу яких спрямовані назустріч один одному. Показано, що застосування технології зустрічних потоків призводить до суттєвого збільшення площі зрошування. Вивчено фактори, які впливають на рівномірність розподілу крапель за площею зрошування.

Ключові слова: відцентрова форсунка, зустрічні потоки, зона зрошування, рівномірність розподілу крапель.

Дубровський В. В., Підвисоцький О. М., Баштовий А. І. Підвищення охолоджувальної спроможності градирні за рахунок збільшення поверхні охолодження при розпилюванні води відцентровими форсунками Дубровський В. В., Підвисоцький О. М., Баштовий А. І. Підвищення охолоджувальної спроможності градирні за рахунок збільшення поверхні охолодження при розпилюванні води відцентровими форсунками

популярний!
Збірник №: 2 (14) 2006 р.
Розмір файлу: 153.47 Кбайт
Скачувань: 3415
Досліджено вплив геометричних розмірів відцентрових форсунок і режимів витікання води з них на дисперсний склад крапель, що утворюються при розпилюванні. Оцінено поверхні охолодження розпилених крапель залежно від фракційного складу. Встановлено фактори, що найбільше впливають на дисперсний склад і поверхню охолодження крапель. Знайдено емпіричні залежності, які описують функції розподілу крапель за розмірами у факелі розпилу, а також залежність для визначення максимального розміру крапель, що утворюються при диспергуванні.

Ключові слова: відцентрова форсунка, дисперсний склад, поверхня охолодження крапель.

Дубровський В. В., Підвисоцький О. М., Гришук М. С., Неділько А. П. Тепловіддача на профільованих поверхнях промислових плівкових градирень Дубровський В. В., Підвисоцький О. М., Гришук М. С., Неділько А. П. Тепловіддача на профільованих поверхнях промислових плівкових градирень

популярний!
Збірник №: 3 (38) 2014 р.
Розмір файлу: 542.15 Кбайт
Скачувань: 3447
Для охолодження циркуляційної води в енергетиці і промисловості широко використовуються плівкові градирні. Пошук нових форм поверхонь зрошувачів, які можуть підвищити ефективність роботи градирні, є актуальною науковою і технічною задачею.
Одним із шляхів підвищення охолоджувальної спроможності плівкових градирень є використання як зрошувачів профільованих поверхонь зі сферичними лунками, які забезпечують високу ефективність тепловіддачі від води до повітря.
Мета цієї роботи – експериментально вивчити вплив геометричних розмірів зрошувачів на ефективність охолодження, узагальнити отримані дані щодо тепловіддачі від води до повітря, визначити умови, за яких має місце висока охолоджувальна спроможність градирні, а також запропонувати профільовані зрошувачі для реальних градирень з заданими продуктивностями.
Дослідні дані узагальнено у вигляді безрозмірного коефіцієнта тепловіддачі – числа Нуссельта. Надано методику розрахунку ступеня охолодження рідини. Запропоновано схемні рішення використання профільованих поверхонь в плівкових градирнях.

Ключові слова: плівкова градирня, профільована поверхня зрошувачів, тепловіддача, ступінь охолодження.

Дубровський В. В., Підвисоцький О. М., Шрайбер О. А. Експериментальне дослідження теплообміну плівки рідини, що стікає по профільованій поверхні, з повітрям Дубровський В. В., Підвисоцький О. М., Шрайбер О. А. Експериментальне дослідження теплообміну плівки рідини, що стікає по профільованій поверхні, з повітрям

популярний!
Збірник №: 1 (19) 2009 р.
Розмір файлу: 1.81 Мбайт
Скачувань: 3498
Проведено експериментальні дослідження теплообміну з оточуючим повітрям плівки води, що стікала по гладкій поверхні або по поверхні зі сферичними лунками. Оцінено вплив різних факторів на процес теплообміну. Встановлено, що профілювання поверхні значно покращує інтенсивність теплообміну.

Ключові слова: інтенсифікація теплообміну, профільована поверхня, заглиблення, охолодження циркуляційної води.

Дубровський В.В. Високоефективна теплообмінна поверхня для плівкових процесів Дубровський В.В. Високоефективна теплообмінна поверхня для плівкових процесів

популярний!
Збірник №: 3 (50) 2017 р.
Розмір файлу: 3.44 Мбайт
Скачувань: 1427

Пропонується для впровадження нова профільована поверхня зі сферичними лунками, яка характеризується високоефективною тепловіддачею від стікаючої по ній плівки рідини до оточуючого повітря. Така поверхня може бути використана для теплообмінних апаратів контактного типу. Дані базуються на проведених експериментальних дослідженнях теплообміну фаз вода – повітря на поверхнях з лунками різного розміру. Знайдено оптимальні геометричні характеристики поверхні, на якої досягається найбільш інтенсивна тепловіддача від плівки рідини до повітря. Приведено узагальнюючі залежності, які дозволяють розрахувати ефективний коефіцієнт тепловіддачі, який відображає сумарний ефект теплообміну плівки води з повітрям за рахунок конвекції та випаровування рідини.
Наведено приклад використання теплообмінної поверхні у ролі зрошувача плівкових градирень, приведено перелік недоліків, що супроводжують типові енергетичні баштові плівкові градирні та приведено низку переваг профільованого зрошувача у порівнянні з гладким за ефективністю охолодження води.

Ключові слова: профільована поверхня, тепловіддача, плівкові процеси.

<< Початок < Попередня 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Наступна > Кінець >>
Сторінка 6 з 20